Запази страницата в PDF формат

If


Публикувано на 18 02 2005 в 04:24 BG в Поезия

АКО


Ако владееш се, когато всички треперят,
а наричат теб страхлив,
Ако на своето сърце едничко се довериш,
но бъдеш предпазлив;
Ако изчакваш, без да се отчайваш,
наклеветен - не сееш клевети;
или намразен - злоба не спотайваш;
но … ни премъдър, ни пресвят си ти;


Ако мечтаеш, без да си мечтател,
ако си умен, без да си умник,
Ако посрещаш Краха - зъл предател
еднакво със Триумфа - стар циник;
Ако злодеи клетвата ти свята превърнат в клопка
и ти го понесеш
Или пък видиш сринати нещата, градени с кръв
и почнеш нов градеж;


Ако на куп пред себе си заложиш спечеленото,
смел хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак;
И можеш да премълчиш за неуспеха стар;
Ако заставиш мозък, нерви, длани изхабени
да ти служат пак;
И крачиш само с Волята останал,
която им повтаря:"Влезте в крак!"


Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,
в двореца своя прост човешки смях;
Ако зачиташ всеки, но не лазиш;
Ако от враг и свой не те е страх;
Ако запълниш хищната минута
с шейсет секунди спринт - пробяган век,
Светът е твой, молбата ми е чута,
И главно, сине мой ще си човек !


РЪДИЪРД КИПЛИНГАко
Ръдиърд Киплинг

Ако умееш своя дух непоклатим да пазиш здраво,
когато всеки губи дух и теб в това вини,
Ако сам вярваш в себе си, когато в тебе се съмняват,
но вслушаш се и в съмнението отстрани,
Ако изчакваш, без да се отчайваш,
наклеветен - не сееш клевети;
или намразен - злоба не спотайваш;
но … ни премъдър, ни пресвят си ти;
Ако мечтаеш, без да става господар на теб мечтата,
Ако ти мислиш, без да правиш мисълта си цел,
Ако дружиш с царе и пак оставаш син народен,
Ако ни враг ни приятел някога те уязвява
и ти зачиташ всекиго, но много ни един,
Ако срещнеш ти успеха и бедата
и бъдеш с двамата измамници еднакво смел,
Ако ти можеш всичко припечелено от теб
изцяло да заложиш на едно подхвърляне на зар
и загубиш всичко до игла и започнеш отначало
без всякакво оплакване с предишната си жар,
Ако ти, в минутката летяща безвъзвратно
съумееш с шестдесет секунди да напреднеш в пътя свой.
Земята твоя е!
Ти всичко ценно в нея ще владееш и нещо повече,
човек ще бъдеш, сине мой !

Ако

Ако умееш ти духът непоклатим да пазиш здраво,когато всеки губи дух и в теб това вини,
ако ти вярваш в себе си, когато в тебе се съмняват,
но даваш право на съмненията от страни.

Ако мечтаеш,но без да станат господар над теб мечтите ти,
ако ти мислиш но без да станат мислите ти цел,
ако умееш да се срещаш и с успеха и с бедите и с мамещото в тях да си еднакво твърд и смел.

Ако ти устоиш, когато извъртяни се повтарят пред теб
изречени от теб искренни слова или трудът на цял живот видян в прахът да
се събаря,на ново да издигнеш с похабени сечива.

Ако ти можеш всичко припечелено от теб
само на едно завъртане на зар
да загубиш до игла и да започнеш от начало
без всякакво оплакване и неугастващ жар.

Ако дружиш с царе и пак оставаш ти народен син,
ако ни враг ни приятел,някога те уязвят и хората държат на теб,
но много,а не един.

Ако умееш да запълниш ти минутката летяща със шесдесет секунди минати
из пътя свой,
Земята твоя е и всичко в нея чудно и цъвтящо
е и нещо повече човек ще бъдеш сине мой!Ако

Ако би могъл да запазиш ума си, когато всички около тебгубят своя и обвиняват теб за това,

Ако ти можеш да запазиш вярата в себе си, когато всички се съмняват в теб, като обаче обръщаш внимание на техните съмнения,

Ако можеш да изчакваш без да се умориш от чакане или ако те лъжат да не се оплиташ в лъжи, или ако си мразен да не се отдаваш на омраза, без при това да изглеждаш прекалено добър или да говориш прекалено мъдро,

Ако можеш да мислиш без да правиш мисълта си цел,

Ако можеш да мечтаеш без да допускаш мечтитети да станат господар,

Ако можеш да посрешнеш триумфа и нещастието и да гледаш на тези лъжовни явления по един и същи начин,

Ако можеш да изтраеш да изслушаш истината, която си изрекъл, изкълчена от роби, за да се хващат глупци, или да видиш нещата, за които си си дал живота унищожени и да се наведеш и да ги построиш отново с износени оръдия,
Ако можеш да поставиш всичките си придобивки в куп и да ги рискуваш наведнъж на ези-тура и ги загубиш и започнеш всичко отначало, без да прошепнеш и дума за загубата, която си претърпял,
Ако нито неприятели, нито любящи приятели са в състояние да те наранят,
Ако всички хора значат нещо за теб, но никой прекалено много,
Ако можеш да запълваш безпощадната минута с работа със стойност за всичките 60 секунди,
Твое ще бъде бъдещето и всичко, което е в него и което е по-важно: ти ще бъдеш човек, сине мой.


IF

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;


If you can dream - and not make dreams your master,
If you can think - and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools;


If you can make one heep of all your winnings
And risk it on one turn of pitch and toss,
And lose and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"


If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings - nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man, my son!

RUDYARD KIPLINGТази писаница идва от http://truden.com/article195.html