Манипулирането - 3

Най-успешните манипулативни методи се основават на общо-поставените морални ценности.
Колкото и парадоксално да звучи, ценности като "свобода", състрадание", "любов", "равноправие" и прочие морални добродетели, са най-често употребяваните манипулативни техники...

На равноправието са основани ценности като анти-расизъм, етнически свободи, анти-национализъм и всичко което води към обществено разделение и непоносимост.

Тънката нишка, която е използвана като манипулативен метод е изравняването на понятията равноправие с еднаквост...

Равноправието произлиза от нуждата да се поставят РАВНИ условия на различни личности, РАЗЛИЧНИ култури, РАЗЛИЧНИ религии... просто РАЗЛИЧНИ субекти.

Много естествено е, че две раси не са еднакви в никакво отношение, и най-видимо това е във физическо отношение.
По невидими са културните, религиозни, генетически, че дори и интелектуални различия между расите.
На мене ми е много смешно, когато черните ми приятели казват, че сме еднакви.
И винаги се опитвам да им обясня, че не сме еднакви, но сме равноправни.
Уви. Това се разбира малко трудно от тях, което също е доказателство за нашите различия...

Проблемът с циганите в България също изхожда от неправилното поставяне на ценността "Равноправие".
Очевидно е че циганите не са ЕДНАКВИ с Българите, и не само с тях...
Циганите имат своята си култура и традиции, което рефлектира в едно по-различно отношение към живота в обществото.
И ако това общество проявява определена нетърпимост към тях, то е защото се проявява антагонизъм между две отношения към ценността наречена Живот.
Културната настройка на технологично и културно развитите нации е "Права основани на Отговорности".
Всяко лично и обществено право и свобода стои върху определени отговорности.
Провалянето във възможността да носим отговорностите си, рефлектира в изгубване на свободите и правата давани в обществото.

Ако един Българин може да отиде в Африка с един куфар багаж и двеста долара, и от електричар да стане програмист, защо родените там черни събратя се валят в бордеите!?
Ако всеки Българин отделя от заплатата си първо за да си плати дълговете, то защо нашите цигански събратя не могат да направят същото!?
По света има много издигнали се черни и цигани, което доказва, че никое общество не би могло да спре стремежът на личността за себе-изява и лична свобода.
Още по-нелепо звучи твърдението, че в България някой накърнява правата и свободите на малцинствата.

Защо тогава имаме организации и политически партии, защитаващи етническите и малцинствени интереси?

Защото това е изгодно на един определен кръг от политически и икономически сили в България.

Самият факт, че съществуват подобни организации и партии е ОБВИНЕНИЕ срещу политическата и правна власт на държавата.
Наличието на тези партии и организации е ДОКАЗАТЕЛСТВО, че в България няма Равноправие, и то трябва да бъде "въдворено" и защитавано.

Тук идва мястото на МАНИПУЛАТОРИТЕ.
Те не изхождат от позицията за Равноправие на РАЗЛИЧНИТЕ.
Защото погледнато от тази страна, на никой циганин не е забранено да учи с българчета, да живее между българите, да работи с българите и да общува с българи.
Няма забрана и за политически и икономически права на малцинствата.
Няма неуважение към тези малцинства, защото всеки доктор би мечтал да бъде под ръководството на Чирков и мнозина политици биха се радвали да са под крилото на Костов...
Тогава защо са нужни Доган и циганските политици и правозащитници!?

Не са нужни!

Те просто използват ситуацията, манипулирайки своите събратя, да стоят на високо.
Самото тяхно присъствие предполага и внушава в техните събратя НЕРАВНОПРАВИЕ, и те казват: "Щом нас ни има, значи има и неравноправие, и ние сме тука за да ви помогнем да докажете, че не сте по-различни от българите..."
И естествено, щом защитават ПРАВАТА на определена малцинствена група, то трябва да се намерят и нарушения в тези права, които да бъдат премахнати.
Така тези, които защитават нечии права, са радостни да открият НЕРАВНОПРАВИЕТО, защото именно то им печели хляба и мерцедесите.

Нещо повече - те дори биха поддържали напрежението, за да отстояват местата си на модератори във възникналите противоречия.
Всъщност, погледнато по-логически, цялата им дейност се изразява в поддържане на напрежението...

Давам си сметка, че всичко казано по-горе би могло да има повече политически и социален отенък, отколкото опит за анализ на тема "Манипулирането"...
Аз бих ви посъветвал да се вгледате в казаното, оставяйки за момент политическата си и национална обремененост.


Манипулативните възможности на "Равноправието" не стоят само в етническите проблеми на обществото.
Много ярък пример за това е "равноправието" на хомосексуалистите и лесбийките с нормалните хора.

Сега усещам как думата "нормални" подпарва под нечия лъжичка...

Да. Точно в тази дума е разковничето за Равноправието.
Хомосексуалистите и лесбийките не са нормални хора. Те са БОЛНИ хора, които имат социални права равни с тези на останалите членове на обществото.

Много низко ми изглежда циничното и лицемерно съгласие, че те са КАТО всички останали хора.
И понеже са като всички останали, те вече могат и да се женят/омъжват по между си.

Аз си спомням, че на мене ми се изискваше медицинско свидетелство преди да сключа граждански брак.
То трябваше да удоствоери, че съм здрав и способен да приема своите съпружески задължения.

Ако болест като СПИН би могла да е пречка за един граждански брак, то как болест като хомосексуализма не е такава пречка!?
Още повече, че се осъществява НЕНОРМАЛНО съжителство на еднакви полове.

НЕнормално е, защото човешката сексуалност е онова на което се крепи продължаването на вида.
Хомосексуалността води към умиране на вида.

Моралното "легализиране" на хомосексуалността съвсем не е в полза на човешкия вид.
Не е в полза на човешкия морал, култура, духовност и всичко за което се сетите.

Надявам се, че ме разбирате, че иде реч не за непримиримост към хомосексуалността, а за едно правилно отношение към нея.

Отношението трябва да е: Хомосексуалистите са болни хора. Те имат равни социални права с останалите членове на обществото, но не са ЕДНАКВИ със здравите. Хомосексуалнотта не е ДОБРО нещо, както не е добро и всяка друга болест. Всяка болест има някакъв отрицателен ефект върху обществото - така и хомосексуализма има своя отрицателен ефект.
Човешка добродетел е да се помага на болните - така трябва да се помага и на хомосексуалистите и лесбийките.


Обществото обаче е манипулирано и водено към СЪГЛАСИЕТО, че хомосексуалистите са като нас, и никой няма право да ги ДИСКРИМИНИРА.
А как една майка да обясни на детето си проблема с хомосексуализма?
Трябва ли да му каже, че това е НОРМАЛНО?
Трябва ли да поущрява контактите на детето си с хомосексуалисти?
Трябва ли, обяснявайки му какво е секс, да каже, че е нормално да се прави секс с всеки пол?
Когато детето види сватба на хомосексуалисти, трябва ли майката да му каже, че това е НОРМАЛНО?
А ако не направи горното, би ли било това ДИСКРИМИНАЦИЯ?

Моето несъгласие с хомосексуализма прави ли ме дискриминатор и поставям ли неравноправие, приемайки го като болест?

Защо и от кого е манипулирано обществото да приеме една фалшива морална ценност, като тази с хомосексуализма?
Всичко е за пари и власт.
Какво общо имат парите и властта с хомосексуалистите...???
О, имат много общо...

Манипулиране
Манипулиране - 2
Езикът като средство за манипулиране

Очаквайте продължение


Тази страница е част от www.truden.com