Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Физика


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


   Симулации по Електротехника  Популярна
Обяснение:: Пред Вас стои една програма, чрез която ще можете да пресмятате най-важните 11 закона в електротехниката. Програмата Ви предлага много възможнoсти за изчисление. Ето какво може да търсите /и техните възможни единици от формулите/
· Закон на Ом за част от веригата
· Закон на Ом за цялата верига
· Магнитна индукция
· Механична действие на магнитната индукция
· Закон на Фарадей
· Индуцирано напрежение в намотка
· Ефективна стойност на променлив ток
· Амплитудна стойност на променлив ток
· Честота на напрежението от генератора
· Мощност на тока
· Закон на Джаул-Ленц
· Мощност на двигател, въртящ генератор


Версия: Размер на Файла: 2.53 MB
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 727
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Абсолют и Относителност  Популярна
Обяснение:: "Абсолют и Относителност" на изследователска лаборатория "Сфера"
Версия: Размер на Файла: 286.25 Kb
Добавено на: 13-May-2006 Книги: 445 Оценка: 10 (24 Гласа)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Вселената  Популярна
Обяснение:: Големият взрив е модел, който произтича по естествен начин от Общата теория на относителността, приложена към хомогенна вселена. През 1917 година обаче идеята за разширяваща се вселена била абсурдна. Затова Айнщайн измислил терминът космологична константа, с която теоретично направил вселената статична.
Версия: Размер на Файла: 29.59 Kb
Добавено на: 19-Apr-2007 Книги: 123
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Енергийни трансформации  Популярна
Обяснение:: "Енергийни трансформации" на изследователска лаборатория "Сфера".
Версия: Размер на Файла: 139.27 Kb
Добавено на: 13-May-2006 Книги: 487 Оценка: 10 (11 Гласа)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  За живота на Нютон -реферат  Популярна
Обяснение:: Геният се разкрива и като религиозен фанатик, който тълкува силните метафори на словото Божие. Според него, древните храмове крият тайната на Вселената. Той мисли, че е открил датата, на която този развратен свят ще престане да съществува.
Версия: Размер на Файла: 8.29 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 117
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Забавна физика  Популярна
Обяснение:: Забавна физика
Версия: Размер на Файла: 71.50 Kb
Добавено на: 13-May-2006 Книги: 454
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Инфрачервени лъчи  Популярна
Обяснение:: Всяко тяло в зависимост от температурата,при която се намира,излъчва електромагнитни вълни с определена енергия. Това са частици/ наречени фотони/, които се пораждат в електронните обвивки на атомите, а понякога и в ядрата/гама- лъчи/ и в момента на образуването им литват с най-голямата възможна скорост- 300 000км/ сек.. Особеното на тези частици /за разлика от елементарните частици на атома: електрона,прото на и неутрона/е ,че те могат да съществуват само докато летят със скоростта на светлината.
Версия: Размер на Файла: 2.11 Kb
Добавено на: 12-Jun-2006 Книги: 483
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Кратка физика  Популярна
Обяснение:: Кратка физика
Версия: Размер на Файла: 218.00 Kb
Добавено на: 13-May-2006 Книги: 326
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Кратко обяснение за радиоактивността  Популярна
Обяснение:: Кратко обяснение за радиоактивността
Версия: Размер на Файла: 50.50 Kb
Добавено на: 13-May-2006 Книги: 119
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Логическа грешка в Специалната Теория на Относителността  Популярна
Обяснение:: Логическа грешка в специалната теория на относителността и начин за нейното отстраняване
Версия: Размер на Файла: 51.50 Kb
Добавено на: 13-May-2006 Книги: 136
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3   [ Следваща Страница >> ]