Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Химия


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Дата (Старите - първи)


  Менделеева таблица  Популярна
Обяснение:: Една много приятна програмка с Менделеевата таблица.
Версия: Размер на Файла: 1.12 MB
Добавено на: 11-May-2006 Книги: 1059 Оценка: 7 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Тестове за кандидатстване  Популярна
Обяснение:: ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ по химия за конкурсни изпити след VІІ клас
Версия: Размер на Файла: 31.61 Kb
Добавено на: 16-May-2006 Книги: 251
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Програма за кандидатстване по химия в СУ  Популярна
Обяснение:: Тестове, логически задачи и програма за кандидатстуденти в СУ.

Версия: Размер на Файла: 619.56 Kb
Добавено на: 16-May-2006 Книги: 324
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  АЗОТ И АЗОТНИ СЪЕДИНЕНИЯ  Популярна
Обяснение:: Автор: Десислава Георгиева Терзийска


Версия: Размер на Файла: 10.80 Kb
Добавено на: 01-Jun-2006 Книги: 339
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ (АРЕНИ)  Популярна
Обяснение:: Автор: доц. Г. Велинов


Версия: Размер на Файла: 7.49 Kb
Добавено на: 01-Jun-2006 Книги: 495
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Структура на алканите  Популярна
Обяснение:: Автор: Тихомил Кулев
Версия: Размер на Файла: 1.75 Kb
Добавено на: 01-Jun-2006 Книги: 123
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Ацетоцетов и малонов естер  Популярна
Обяснение:: ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ПО ХИМИЯ.
Оксокарбосилни и дикарбосилни киселини.Синтези с ацетоцетов и малонов естер.
Версия: Размер на Файла: 159.13 Kb
Добавено на: 07-Jun-2006 Книги: 131
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Карбонилни съединения- алдехиди и кетони.Хинони.  Популярна
Обяснение:: ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ПО ХИМИЯ
КАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ- АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ. ХИНОНИ
1. Номенклатура
2. Получаване
3. Физични свойства
4. Химични свойства
Версия: Размер на Файла: 470.93 Kb
Добавено на: 07-Jun-2006 Книги: 1129 Оценка: 8 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Производни на въглеродната, циановодната, циановата, изоциановата и фулминовата киселина  Популярна
Обяснение:: ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ПО ХИМИЯ
ПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕРОДНАТА, ЦИАНОВОДНАТА, ЦИАНОВАТА, ИЗОЦИАНОВАТА И ФУЛМИНОВАТА КИСЕЛИНА
Версия: Размер на Файла: 210.37 Kb
Добавено на: 07-Jun-2006 Книги: 95
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  ЕЛЕМЕНТОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  Популярна
Обяснение:: ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ПО ХИМИЯ.
1. ОРГАНОМЕТРАЛНИ/МЕТАЛОРГАНИЧНИ/ СЪЕДИНЕНИЯ
2. ОРГАНИЧНИ ПРОИЗВОДНИ НА НЕМЕТАЛИ

Версия: Размер на Файла: 242.78 Kb
Добавено на: 07-Jun-2006 Книги: 92
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3 4   [ Следваща Страница >> ]