Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/История и исторически науки

Световна история (6) 
    

Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  01. История на България - комплект от теми  Популярна
Обяснение:: 29 теми за кандидат-студенти по История
Включени са следните теми: Образуване на Българската държава; Формиране на Българската държава; Изграждане на средновековната българска държавност; Покръстване на българите; Политическо и културно могъщество на България при управлението на цар Симеон; Богомилството в Средновековна България; Падане на България под византийска власт; Църквата и ересите в Средновековна България; Падане на България под османска власт; Административни, стопански и социални промени в българското общество (XV-XVII в.); Антиосмански въстания на българския народ (XV-XVII век); Религия, бит, култура XV-XVII век; Ранно Възраждане; Движение за светска просвета и култура през Възраждането; Църковно-национални борби на българите през Възраждането; Национално-освободителни борби на българите от Кримската война до края на 60-те години на XIX век; Национално-освободителни борби на българите през 70-те години на XIX век (края на 60-те – средата на 70-те години на XIX век); Априлско въстание (1876 г.); Освобождението на България от османска власт (1876-1878 г.); Възстановяване на българската държавност (1878-1879 г.); Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България 1879-1886 г.; Съединението между Княжество България и Източна Румелия; Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България (1886-1899 г.); Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България от началото на XX век до Балканските войни; Българският национален въпрос от Берлинския конгрес до Балканските войни; България в Балканските войни; България в Първата световна война (1914-1919 г.); Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България (1919 – 1923 г.); България по време на Втората световна война (1939-1945 г.)
Материалът е предоставен от paollo69, с любезното съдействие на liviq.
Версия: Размер на Файла: 336.30 Kb
Добавено на: 09-Jun-2006 Книги: 1898 Оценка: 10 (2 Гласа)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  010. Кратка История на България  Популярна
Обяснение:: Кратка История на България с цветни карти, графики и илюстрации.
Това е една много приятна програма, не изискваща инсталиране (щракането отваря програмата).
Съдържа кратка История на България за зрелостници и кандидат-студенти.
Форматът е много приятен за четене, с меню в ляво и обяснение за ползване.
Неудобството от големината на файла (15МВ) си заслужава удобството, което предлага.
Гарантирано - без вируси!!!
Версия: *.exe Размер на Файла: 14.78 MB
Добавено на: 10-Jun-2006 Книги: 991 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  02. История на Българската православна църква  Популярна
Обяснение:: Представена е на кратко историята на БПЦ от основаването и през IX век до наши дни. Имайте предвид, че този текст е писан от духовници, а не от историци! Върши отлична работа за цялостен поглед върху основните моменти от съществуването и развитието на БПЦ.
Версия: Размер на Файла: 15.72 Kb
Добавено на: 16-May-2006 Книги: 215
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  03. Владетели на България  Популярна
Обяснение:: Кратки биографии на някои от най-известните български владетели. Включени са: Кан Аспарух, Кан Тервел, Кан Крум, Кан Омуртаг, Кан (Княз) Борис I Михаил, Княз/ Цар Симеон Велики, Цар Самуил, Цар Иван Асен II, Цар Иван Александър, Княз Александър Батенберг, Княз/ Цар Фердинанд, Цар Борис III
Версия: MS Word Размер на Файла: 94.53 Kb
Добавено на: 20-May-2006 Книги: 444
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  04. Хан Аспарух - раждането на Дунавска България  Популярна
Обяснение:: Събитията около преселването на част от българите от Приазовието към устието на река Дунав и основаването на днешна България.
Славяни и прабългари. Демографски процеси на Балканите.
Версия: MS Word Размер на Файла: 52.50 Kb
Добавено на: 22-May-2006 Книги: 245 Оценка: 8 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  05. Създаване и укрепване на българската държава на Балканския полуостров (681-803)  Популярна
Обяснение:: Славяни - история, разселване, бит, култура. Славянски нашествия на Балканите.
Прабългари - история, преселения, бит, култура.
Хан Кубрат - Стара Велика България.
Хан Баян
Хан Котраг - Волжко-Камска България.
Куберови прабългари.
Алцекови прабългари.
Хан Аспарух - битката при Онгъла. Прабългари и славяни. Хан Тервел (701-718)
Политическа нестабилност в България - 50-60 години на VIII век. Хан Севар, Винех, Сабин, Токту, Умор, Паган.
Преодоляване на политическата нестабилност - хан Телериг, хан Кардам.
Версия: Размер на Файла: 32.14 Kb
Добавено на: 23-May-2006 Книги: 477
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  06. Политическо издигане на българската държава през първата половина на ІХ век  Популярна
Обяснение::
Хан Крум (802-814) - отношения с Франскката империя. Битката при Върбишкия проход. Крумово законодателство. Хан Омуртаг (814-831) - Сюлейманкьойски надпипс на хан Омуртаг. Борба с християнството.
Хан Маламир (831-836)
Хан Пресиян (836-852) - териториялни придобивки в Македония и Тракия.
Приложена е кратка хронологична таблица.
Версия: Размер на Файла: 20.53 Kb
Добавено на: 23-May-2006 Книги: 274
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  07. България при княз Борис (852-889). Приемане на християнството  Популярна
Обяснение:: Управлението на Княз Борис. Външна политика, вътрешни проблеми. Причини за приемане на християнството. Взаимоотношения с Рим и Константинопол. Папа Николай, патриарх Фотий. Покръстването. Статут на новоучредената българска църква. Осми вселенски църковен събор.
Версия: Размер на Файла: 20.79 Kb
Добавено на: 23-May-2006 Книги: 408
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  08. Покръстването на българския народ  Популярна
Обяснение:: Текстът ни отвеждат в средата на IX век и събитията около покръстването на българите. Няма много подробности. Дадени са само основните неща. Добра работа ще свърши на учениците.
Версия: Размер на Файла: 9.80 Kb
Добавено на: 16-May-2006 Книги: 181
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  09. Кирили и Методий. Създаване и разпространение на славянската писменост  Популярна
Обяснение:: Кирил и Методий - живот и дейност.
Константин-Кирили Философ. Хазарска мисия. Създаване на славянската писменост - Глаголица. Великоморавска мисия.
Методий - дейност във Великоморавия. Противоречия с немското духовенство.
Учениците на Кирили и Методий: Климент, Наум, Ангеларий, Сава, Горазд. Климент, Наум и Ангеларий в България.
Климент Охридски - живот и дейност. Кирилица. Разпространение на славянската писменост и книжнина по българските земи.
Приложена е кратка хронологична таблица.
Версия: Размер на Файла: 23.86 Kb
Добавено на: 23-May-2006 Книги: 324 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3   [ Следваща Страница >> ]