Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Психология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  АЛКОХОЛИЗМЪТ  Популярна
Обяснение:: КУРСОВА РАБОТА
на тема:
АЛКОХОЛИЗМЪТ

Версия: Размер на Файла: 17.06 Kb
Добавено на: 28-Jun-2006 Книги: 381 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  АЛТРУИЗЪМ И ПРОСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ  Популярна
Обяснение:: РЕФЕРАТ
Версия: Размер на Файла: 22.63 Kb
Добавено на: 28-Jun-2006 Книги: 628
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Априлско въстание - психологичен профил  Популярна
Обяснение:: Запознайте се с виждането на тези народопсихолози относно подбудите и мотивацията на българите да участват в Априслкото въстание. Дали всичко е героизъм?
Версия: Размер на Файла: 12.25 Kb
Добавено на: 13-May-2006 Книги: 125
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Влияние на Марксовата идейна ориентация...  Популярна
Обяснение:: Влияние на Марксовата идейна ориентация при осмислянето на кризата в психологията от Лев Виготски в ръкописа “Исторически смисъл на кризата в психологията. Методологическо изследване”
Версия: Размер на Файла: 19.87 Kb
Добавено на: 25-Jun-2006 Книги: 86
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Депресията – болезненото лице на тъгата  Популярна
Обяснение:: Разпространение на депресивните разстройства; Теории за възникването на депресивните състояния; Психоаналитични възгледи за депресията; Разпознаване на депресията: симптоми и протичане; Рискове и загуби, свързани с депресивното състояние
Версия: Размер на Файла: 11.49 Kb
Добавено на: 05-Jun-2006 Книги: 843
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  ДОГМАТИЧНИТЕ МАТРИЦИ  Популярна
Обяснение:: РАЗВИТИЕ НА РАЗУМА V - ДОГМАТИЧНИТЕ МАТРИЦИ
Версия: Размер на Файла: 341.80 Kb
Добавено на: 02-Jun-2006 Книги: 636 Оценка: 10 (30 Гласа)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Достоевски и отцеубийството  Популярна
Обяснение:: РЕФЕРАТ
по Психоанализа

Версия: Размер на Файла: 11.53 Kb
Добавено на: 28-Jun-2006 Книги: 228
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕ  Популярна
Обяснение:: РАЗВИТИЕ НА РАЗУМА III - ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕ
Версия: PDF Размер на Файла: 297.85 Kb
Добавено на: 02-Jun-2006 Книги: 618 Оценка: 10 (15 Гласа)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Експериментална психология I  Популярна
Обяснение:: Р Е Ф Е Р А Т
Въпреки подема на една история, насочена повече към материалните данни, отколкото към човешката мотивация, въпреки наскорошното появяване на една „история без хора”, болшинството от историците все още приемат, според формулировката на Марк Блох, че „историческите факти са по своята същност психологически факти”.
Версия: Размер на Файла: 17.17 Kb
Добавено на: 22-May-2006 Книги: 932
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Експериментална психология II  Популярна
Обяснение:: Мисля, че съвременната психология все още е разделена на научен бихевиориски подход и на различни конгнитивни, динамични и антинаучни течения. За съжаление повечето психолози или поне тези в западния свят нямат никаква подготовка в твърдите (екзактните) науки и изобщо не знаят какво е психология. Оттук произтича и тяхната привързаност към Фройдовата терапия, към Роршах, към други абсурдни методи за „измерване” на личността и т.н.
Версия: Размер на Файла: 21.30 Kb
Добавено на: 22-May-2006 Книги: 636 Оценка: 5 (3 Гласа)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3 4 5 6 7   [ Следваща Страница >> ]