Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Медицина


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  Langman's Medical Embryology  Популярна
Обяснение:: Ембриологията издадена от Longman-ския университет
Версия: PDF Размер на Файла: 9.45 MB
Добавено на: 15-Sep-2005 Книги: 226
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Болнична помощ  Популярна
Обяснение:: В съвременното общество се изменя ролята и мястото на болниците в оказването на медицинска помощ на населението. Те все повече се превръщат в елемент от здравната система, тясно и непосредствено свързана с останалите звена от нея, запазвайки същевременно строго специфичните си функции и задачи.
Версия: Размер на Файла: 9.58 Kb
Добавено на: 26-Jul-2006 Книги: 179 Оценка: 9 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Генетика  Популярна
Обяснение:: В понятието хромозомни болести се включват тези патологични състояния при човека, които възникват в резултат на настъпили бройни или структурни нарушения в кариотипа, водещи до промяна в количеството на съдържащия се в клетката хромозомен материал.
Версия: Размер на Файла: 10.17 Kb
Добавено на: 04-Aug-2006 Книги: 213
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  Популярна
Обяснение:: ТЕМА: ЯСЛЕНА ВЪЗРАСТ (РАННО ДЕТСТВО) ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ Макар ранната детска възраст (1—3 години) да е един период, развитието от 1 до 2 години си има свои характерни особености, различни от тези от 2 до 3 години. Това е период, в който се извършват много и интересни промени в психическото развитие. От 1- до 2-годишна възраст детето усвоява истинското човешко ходене. През този период то започва да използува ръката вече твърде сполучливо за извършване на недо-стъпни дотогава движения (самостоятелно хранене, някои действия в игрите и пр.). Съществени изменения настъпват в развитието на говора: истинският човешки говор като звуков израз на мисленето започва именно през втората година. Извършват се още редица съществени изменения, които характеризират втората година като преломен период, в който възникват съвсем нови качествени изменения. Поради това психическото развитие през втората година преминава през редица етапи.
Версия: Размер на Файла: 0 bytes
Добавено на: 12-Dec-2006 Книги: 2366
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Диетично хранене при жлъчно-чернодробни заболявания  Популярна
Обяснение:: Диетичното хранене е основа на терапията. Диетите, които се назначават при остри и хронични заболявания начения дроб и жлъчните пътища са Д№5-а иД№5.
Версия: Размер на Файла: 9.63 Kb
Добавено на: 04-Aug-2006 Книги: 348
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Дишане  Популярна
Обяснение:: Дишането доставя необходимия за живот О2 и осигурява отделянето на СО2. Едноклетьчният организам << диша >> през своята повьрхност. В многоклетъчния организъм дишането е процес, в който участват много органи и системи.
Версия: Размер на Файла: 8.31 Kb
Добавено на: 26-Jul-2006 Книги: 147
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Ендокринни заболявания. Захарен диабет при деца – специални сестрински грижи  Популярна
Обяснение:: За завършване на специалност
„Медицинска сестра” с висше образование на образователно – квалификационна степен „Специалист”

Версия: Размер на Файла: 40.41 Kb
Добавено на: 22-May-2006 Книги: 291
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Заболеваемост  Популярна
Обяснение:: Под заболеваемост се разбират данните за разпространението на болестите сред населението - общо или по отделни болестни единици, по възрастови, полови, професионални и други групи от населението.
Версия: Размер на Файла: 5.63 Kb
Добавено на: 26-Jul-2006 Книги: 121
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Задължително здравно осигуряване  Популярна
Обяснение:: Задължителното здравно осигуряване се разглежда в глава втора от Закона за здравното осигуряване, които е обнародван в Държавен вестник бр.70 от 19.VІ.1998 г., изменян 34 и допълван 6 пъти.
Този закон е разгледан в 10 раздела, като в първия от тях са включени общи разпоредби. В членовете му се разглеждат принципите на осъществяване на задължително здравно осигуряване и какво гарантира то.

Версия: Размер на Файла: 4.13 Kb
Добавено на: 04-Aug-2006 Книги: 72
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Здравни потребности  Популярна
Обяснение:: При определяне приоритетите на здравеопазването и неговата ефективност водещи са здравните потребности. Познаването им има решаващо значение за ефективното управление на здравеопазването, поради обстоятелството, че разходите за медицинско обслужване трябва да съответстват на ползата. Това противоречие поставя изискването за задълбочен анализ на здравните потребности.
Версия: Размер на Файла: 6.92 Kb
Добавено на: 26-Jul-2006 Книги: 134
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3 4   [ Следваща Страница >> ]