Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Биология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел  Популярна
Обяснение:: В един от опитите си Гp. Мендел кръстосал грах с жълти и гладки семена с грах със зелени и набръчкани семена. Както и очаквал, в първото поколение F1 се проявили доминантните белези и всичките семена били с жълт цвят и гладка повърхност. Мендел оставил растенията, израснали от тези семена, да се самоопрашват и получил второ поколение, чиито семена внимателно изследвал.
Версия: Размер на Файла: 2.33 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 394
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Естественият отбор в природата  Популярна
Обяснение:: Изменените белези, по които индивидите от един и същ вид се различават помежду си, биват полезни, вредни и безразлични. Полезните изменения дават някакво предимство на индивидите, които ги притежават, в борбата за съществуване. Те достигат полова зрелост и предават в поколението си тези белези. Така във всяко следващо поколение полезните белези се подсилват. Безразличните изменения не влияят на преживяването на организмите в борбата за съществуване. Вредните изменения не дават никакво предимство в борбата за съществуване, дори напротив — индивидите, които ги притежават, не издържат на тази борба и загиват.
Процеса на запазване на полезните за вида белези и унищожаване на вредните Дарвин нарича естествен отбор.
Версия: Размер на Файла: 2.33 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 115
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Изменчивост и наследственост  Популярна
Обяснение:: Изменчивостта според Дарвин е общо за цялата жива природа явление. То може да се наблюдава както при опитомените животни и културните растения, така и сред дивите видове.
Изменчивостта е свойството на живите организми да придобиват нови белези.
Версия: Размер на Файла: 2.27 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 166
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Изменчивост. Модификационна изменчивост  Популярна
Обяснение:: Едно от основните свойства на всичките живи организми е да се изменят непрекъснато
Едни от новопоявилите се белези се запазват и се предават в потомството. Тази изменчивост се нарича генотипна.
Версия: Размер на Файла: 1.45 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 223
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Имунологичната хомеостаза  Популярна
Обяснение:: Имунологичната хомеостаза е възникнала в хода на еволюцията за съхраняване на биологичната индивидуалност на организма. Тя е съвкупност от механизми, които осигуряват неприкосновеността на индивида по отношение на клетки или биополимери, които са продукт на чужд генотип или носят белези на чужда генетична информация. Тези механизми се осъществяват от имунната система. Тя разпознава и обезврежда всичко чуждо в организма. Собствените клетки на индивида имунната система опознава и запаметява като свои през време на ембрионалното развитие.
Следователно имунитетът е една от проявите на защита на биологичната индивидуалност.
Версия: Размер на Файла: 1.68 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 133
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Историческо развитие на микробиологията  Популярна
Обяснение:: Тема по биология за гимназиалните курсове!
Версия: Размер на Файла: 24.79 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 77
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Кратко описание на клетката  Популярна
Обяснение:: Кратко описание на клетката
Версия: Размер на Файла: 10.70 Kb
Добавено на: 15-May-2006 Книги: 185
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Механизми и системи за регулация и адаптация на организмите  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните курсове!
Версия: Размер на Файла: 3.35 Kb
Добавено на: 12-Jun-2006 Книги: 69
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Микроорганизми  Популярна
Обяснение:: Реферат
Версия: Размер на Файла: 29.53 Kb
Добавено на: 23-Jan-2007 Книги: 89
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Миниатлас по Цитология  Популярна
Обяснение:: Миниатлас по Цитология с вграден биологичен тест, с редактор за учителите, клетъчен навигатор за по-лесна ориентация в клетката
Версия: Размер на Файла: 4.92 MB
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 208
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница:   [ << Предишна Страница ] 1 2 3 4 5   [ Следваща Страница >> ]