Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Биология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  Окислителната вреда върху биологичните молекули  Популярна
Обяснение:: КУРСОВА РАБОТА ЗА ВУЗ

ТЕМА:Окислителната вреда върху биологичните молекули.Действията на антиоксидантните витамини.

1.Увод
Балансът между окислителните форми и антиоксидантната система която елиминира техните последствия е от значителна важност за нормалното функциониране на клетъчните междуклетъчните системи.Живата клетка съществува в среда с нормално насищане с кислород(О2) ,който дори във физиологично състояние е възможно да формира активни частици,образувани от окислението на биологичните молекули-липиди,белтъци,полизахариди,нуклеинови киселини.
Версия: Размер на Файла: 9.86 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 52
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Онкогени - всичко за тях  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове

КЛОНИРАНЕ И ГЕНОМ

Демокрит: Нека се върнем малко назад във времето в предвоенните месеци, когато световното обществено внимание бе фокусирано върху една по-модерна война - ; срещу клонирането...ТУК може да си припомните част от хрониката на събитията.
Предлагаме да подложим малко теория преди да започнем да отразяваме действията около новото предизвикателство...
Инервюто със ст.н.с. д-р Боян Димитров, директор на Институт по генетика акад. Дончо Костов - БАН, e от последния брой на списание НАУКА.

Версия: Размер на Файла: 13.24 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 278
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Основни насоки и пътища на еволюцията  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 3.05 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 139
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Основни правила при даване на първа помощ  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове
1)При всички случаи на бърза помощ помагащият и околните трябва да запазят пълно спокойствие и хладнокръвие. Не се ли спази това правило, рискува се да се навреди на пострадалия повече, отколкото да му се помогне.
2)Едновременно с отдаването на първа помощ непременно трябва да се повика лекар – “Бърза помощ”.
3)Отдаването на първа помощ на пострадалия трябва да се ръководи от един човек, който най-добре е запознат с правилата за оказване на такава помощ.
Версия: Размер на Файла: 2.30 Kb
Добавено на: 29-Jun-2006 Книги: 103
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  ПАЛЕОНТОЛОГИЧНА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕКА  Популярна
Обяснение:: Тема
Версия: Размер на Файла: 2.82 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 317
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Палеонтологична история на човека  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове


Според известните палеонтологични данни еволюцията на човека се разделя на следните етапи:
1. Предшественик на човека (прачовек) — австралопитек.
2. Най-древен човек — архантроп. Известни са две последователни фази в еволюцията на архантропа:
а) сръчен човек (Хомо хабилис);
б) изправен човек (Хомо еректус).
3. Древен човек — палеоантроп.
4. Съвременен човек — неоантроп.
Версия: Размер на Файла: 2.78 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 201
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  ПАЛЕОНТОЛОГИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалния курс
Версия: Размер на Файла: 2.82 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 242
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Палеонтологични доказателства за еволюцията  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове

Предмет на палеонтологията. Най-убедителни и най-подробни доказателства за еволюцията дава науката палеонтология (гр. палаион — древен, стар, и логос — наука). Тя изучава съществувалите и измрели в предишни геологични времена организми, устройството и начина им на живот и времето, когато са живели. Труповете на измрелите през различните геологични периоди организми били засипвани от неорганични нас-лагвания, които образували т. нар. седиментни (утаечни) скали. В тях се запазвали отпечатъци от тялото или оставали включени отделни твърди части(черупки,кости, зъби и др.)
Версия: Размер на Файла: 2.82 Kb
Добавено на: 29-Jun-2006 Книги: 282
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Поемане на частици и отделяне на секрети от клетката  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 5.43 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 117
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Получаване на водород от винаса  Популярна
Обяснение:: Дипломна работа за ВУЗ

I. Въведение..........................................................5 стр.
II. Литературен обзор............................................7 стр.
1. Фотосинтетични системи за генериране на водород....8 стр.
2. Хетеротрофни системи за продуциране на водород...12 стр.
III. Цел и задачи.....................................................21 стр.
IV. Използвани методи и материали....................22 стр.
V. Резултати..........................................................31 стр.
VI. Дискусия...........................................................39 стр.
VII. Изводи...........................................................42 стр.
VIII. Използвана литература................................43 стр.

Версия: Размер на Файла: 117.00 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 234
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница:   [ << Предишна Страница ] 1 2 3 4 5   [ Следваща Страница >> ]