Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Биология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  Природно богатство. Ендимити  Популярна
Обяснение:: ПРИРОДНО БОГАТСТВО

Реферат за гимназиалните класове

Най-голямото природно богатство на България е запазената флора. Според екологичните справочници тя е една от най-богатите в Европа и включва 3500 висши растения. Отлика на нашата природа е високият дял на ендемитни растения, от които над 270 вида и подвида на висшите растения се срещат само у нас. Още 200 вида пък са представени само на Балканския полуостров.
Версия: Размер на Файла: 5.73 Kb
Добавено на: 29-Jun-2006 Книги: 52
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Противоестествено ли е клонирането  Популярна
Обяснение:: Реферат за ВУЗ

Противоестествено ли е клонирането?
Въобще не - някои организми в природата се размножават чрез клониране - не само бактерии и дрожди, но също и по-големи организми, като някои охлюви и скариди.Тъй като в природата половото размножаване е най-добрия и единствен начин за подобряване и обогатяване на генофонда на видовете, повечето безполови организми проявяват тенденция да отмират, но поне един - скаридата Artemia perthenogenetica - е оцеляла поне 30 милиона години. Много други видове, в това число и листната въшка, се размножават чрез клониране през по-голяма част от времето, размножавайки се по полов път през няколко поколения. Вероятно някога човек ще последва техния пример.


Версия: Размер на Файла: 7.08 Kb
Добавено на: 29-Jun-2006 Книги: 63
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Развитие на генетиката като наука  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 2.77 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 87 Оценка: 1 (2 Гласа)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли | Коментари (2)

  Реализация на генетичната информация  Популярна
Обяснение:: Реализацията на генетичната информация се осъществява в два последователни етапа.
Първи етап — транскрипция (лат. транскрибо — преписване). ДНК носи информация за подреждането на аминокиселините в полипептидните вериги. ДНК обаче се намира в ядрата на клетките (с малки изключения), а белтъците се синтезират върху рибозомите. Следователно ДНК не може да осъществява пряк контрол върху синтезирането на белтъците. За реализирането на записаната в ДНК информация е необходимо тя да бъде изнесена от ядрото чрез някакъв посредник.
Версия: Размер на Файла: 1.88 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 130
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  РЕАЛИЦАЦИЯ НА ГЕНЕТИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 1.88 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 66
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Семейство Caryophyllaceac – Карамфилови  Популярна
Обяснение:: Семейство Caryophyllaceac – Карамфилови, се състои от 37 вида, 18 от които са защитени на територията на България. Представителите от това семейство са едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения и полухрасти.
Версия: Размер на Файла: 15.86 Kb
Добавено на: 12-May-2006 Книги: 54
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Системата на общата сетивност  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове

Към системата на общата сетивност се отнасят усетът за допир, натиск и вибрации, температурният и болковият усет, както и усетът за положението на различни части на тялото една спрямо друга. Рецепторите на системата за обща сетивност са разпръснати из цялото тяло: кожа, лигавици, стави, мускули и сухожилия, вътрешни органи. Те може да се разделят на четири групи: 1) рецептори за допир, натиск и вибрации; 2) терморецептори; 3) болкови рецептори; 4) проприорецептори.
Версия: Размер на Файла: 2.26 Kb
Добавено на: 29-Jun-2006 Книги: 93
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Слухова система - същност, органи, функции  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове


Слуховата сетивна система служи за възприемане на звука, който е резултат от дейността на вибриращи предмети. Подръпването на струните на китарата, привеждането в трептене на вилките на камертона или на човешките гласни връзки при говор и пеене поражда звук . Обикновено средата, в която се разпространява звукът, е въздухът, но той може да се разпространява и в течна, и в твърда среда. Достигнал до човешкото ухо, той се възприема от слуховите рецептори, разположени там.
Ухото е периферен орган на слуховата система.
Версия: Размер на Файла: 2.12 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 168
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  СПЕЦИФИЧНА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 2.55 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 67 Оценка: 1 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли | Коментари (1)

  Стресът - същност, причини  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове


В литературата понятието “стрес” се е появило преди век и половина. През 1936 година в списание “Nature”, в раздел “писма до редактора” е публикувано съобщение от канадския физиолог Ханс Селие със заглавието “Синдром, предизвикван от различни повреждащи агенти”. Още като студент Х. Селие обърнал внимание на факта, че различни инфекциозни заболявания имат сходно начало: обща умора, загуба на апетит, температура, болки в ставите.
Версия: Размер на Файла: 2.82 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 81 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница:   [ << Предишна Страница ] 1 2 3 4 5   [ Следваща Страница >> ]