Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Биология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  Строеж и функции на централната нервна система  Популярна
Обяснение:: РЕФЕРАТ ЗА ВУЗ

Строежьт и функциите не централната нервна система са тясно свьрзани помежду си.Наред с това те са свьрзани и с всички останали части на човешкия организьм, както и с вьздеиствието на околната природна и социална среда.
Човекьт отдавна се е стремял да надникне в своята черепна кутия и да разкрие таините в деиността на своя мозьк.Но научната истина налага да се изясни, че никак не е било лесно и бьрзо да се стигне до извода, че главният диригент на сьзнателната човешка деиност е психиката и че психичните процеси вьзникват и пртичат в главния мозьк.

Версия: Размер на Файла: 15.61 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 153
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Сърдечни заболявания  Популярна
Обяснение:: РЕФЕРАТ ЗА ГИМНАЗИАЛНИТЕ КЛАСОВЕ


Инфаркт на миокарда
Инфарктът на миокарда представлява исхемична некроза, т.е. - загиване на част от тъканта на сърдечния мускул поради недостатъчното му снабдяване с кръв и кислород. Миокардният инфаркт е една от най-тежките форми на исхемичната болест на сърцето. Той има голямо социално значение поради високата инвалидност и смъртност, които причинява.
Обикновено инфарктът се наблюдава в активната зряла възраст /40-65 г./, но през последното десетилетие в рамките на нарастване на честотата му се установява и зачестява в по-млада възраст.
Версия: Размер на Файла: 4.36 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 71
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  УСТОЙЧИВОСТ И МЕХАНИЗМИ ЗА АДАПТАЦИЯ  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 2.54 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 55
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Химичен състав на еукардната клетка  Популярна
Обяснение:: От всички химични елементи, които са около 100 жизнено необходими са 16 елемента. От тях най-важни са С, N, O, H. Те се наричат биогенни и се намират в клетката в най-голямо количество. Наричат се макроелементи. Други химични елементи са жизнено важни за клетката в минимални количества - Cu, Zn, Co, Se, F и други. Те се наричат микроелементи.
Версия: Размер на Файла: 11.66 Kb
Добавено на: 14-Jul-2006 Книги: 80
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Хранене на растенията  Популярна
Обяснение:: Хранене на растенията
Версия: Размер на Файла: 7.61 Kb
Добавено на: 15-May-2006 Книги: 126
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Хромозомни болести  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 5.40 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 251
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Човешки раси  Популярна
Обяснение:: Тема
Версия: Размер на Файла: 1.97 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 324
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Човешкият скелет и устройство на костите  Популярна
Обяснение:: Човешкият скелет е съставен от над 210 различни кости, групирани в осев и добавъчен скелет . Осевият скелет дава централната опора на тялото и включва гръбначния стълб, гръдния кош и черепа. Добавъчният скелет включва костите на раменния и на тазовия пояс и костите на свободния горен и долен крайник. Поясите свързват крайниците към осевия скелет и осигуряват стабилност и широк размах на движенията.
Скелетът на човека е сходен по устройство със ске¬лета на гръбначните животни, но във връзка с изпра¬вения стоеж и трудовата дейност има някои характер¬ни особености. Формата на гръбначния стълб е двой¬но 8-образно извита, изпъкнала леко напред в шийната и в поясната област и леко назад в гръдната и кръ¬стната област.
Версия: Размер на Файла: 2.79 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 209
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница:   [ << Предишна Страница ] 1 2 3 4 5