Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Биология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Дата (Новите - първи)


  Био технологии  Популярна
Обяснение:: Биотехнологии
Версия: Размер на Файла: 1.69 MB
Добавено на: 15-Dec-2008 Книги: 145
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Микроорганизми  Популярна
Обяснение:: Реферат
Версия: Размер на Файла: 29.53 Kb
Добавено на: 23-Jan-2007 Книги: 89
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Химичен състав на еукардната клетка  Популярна
Обяснение:: От всички химични елементи, които са около 100 жизнено необходими са 16 елемента. От тях най-важни са С, N, O, H. Те се наричат биогенни и се намират в клетката в най-голямо количество. Наричат се макроелементи. Други химични елементи са жизнено важни за клетката в минимални количества - Cu, Zn, Co, Se, F и други. Те се наричат микроелементи.
Версия: Размер на Файла: 11.66 Kb
Добавено на: 14-Jul-2006 Книги: 80
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Строеж и функции на централната нервна система  Популярна
Обяснение:: РЕФЕРАТ ЗА ВУЗ

Строежьт и функциите не централната нервна система са тясно свьрзани помежду си.Наред с това те са свьрзани и с всички останали части на човешкия организьм, както и с вьздеиствието на околната природна и социална среда.
Човекьт отдавна се е стремял да надникне в своята черепна кутия и да разкрие таините в деиността на своя мозьк.Но научната истина налага да се изясни, че никак не е било лесно и бьрзо да се стигне до извода, че главният диригент на сьзнателната човешка деиност е психиката и че психичните процеси вьзникват и пртичат в главния мозьк.

Версия: Размер на Файла: 15.61 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 153
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Стресът - същност, причини  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове


В литературата понятието “стрес” се е появило преди век и половина. През 1936 година в списание “Nature”, в раздел “писма до редактора” е публикувано съобщение от канадския физиолог Ханс Селие със заглавието “Синдром, предизвикван от различни повреждащи агенти”. Още като студент Х. Селие обърнал внимание на факта, че различни инфекциозни заболявания имат сходно начало: обща умора, загуба на апетит, температура, болки в ставите.
Версия: Размер на Файла: 2.82 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 81 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Слухова система - същност, органи, функции  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове


Слуховата сетивна система служи за възприемане на звука, който е резултат от дейността на вибриращи предмети. Подръпването на струните на китарата, привеждането в трептене на вилките на камертона или на човешките гласни връзки при говор и пеене поражда звук . Обикновено средата, в която се разпространява звукът, е въздухът, но той може да се разпространява и в течна, и в твърда среда. Достигнал до човешкото ухо, той се възприема от слуховите рецептори, разположени там.
Ухото е периферен орган на слуховата система.
Версия: Размер на Файла: 2.12 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 168
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Човешкият скелет и устройство на костите  Популярна
Обяснение:: Човешкият скелет е съставен от над 210 различни кости, групирани в осев и добавъчен скелет . Осевият скелет дава централната опора на тялото и включва гръбначния стълб, гръдния кош и черепа. Добавъчният скелет включва костите на раменния и на тазовия пояс и костите на свободния горен и долен крайник. Поясите свързват крайниците към осевия скелет и осигуряват стабилност и широк размах на движенията.
Скелетът на човека е сходен по устройство със ске¬лета на гръбначните животни, но във връзка с изпра¬вения стоеж и трудовата дейност има някои характер¬ни особености. Формата на гръбначния стълб е двой¬но 8-образно извита, изпъкнала леко напред в шийната и в поясната област и леко назад в гръдната и кръ¬стната област.
Версия: Размер на Файла: 2.79 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 209
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Онкогени - всичко за тях  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове

КЛОНИРАНЕ И ГЕНОМ

Демокрит: Нека се върнем малко назад във времето в предвоенните месеци, когато световното обществено внимание бе фокусирано върху една по-модерна война - ; срещу клонирането...ТУК може да си припомните част от хрониката на събитията.
Предлагаме да подложим малко теория преди да започнем да отразяваме действията около новото предизвикателство...
Инервюто със ст.н.с. д-р Боян Димитров, директор на Институт по генетика акад. Дончо Костов - БАН, e от последния брой на списание НАУКА.

Версия: Размер на Файла: 13.24 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 278
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Окислителната вреда върху биологичните молекули  Популярна
Обяснение:: КУРСОВА РАБОТА ЗА ВУЗ

ТЕМА:Окислителната вреда върху биологичните молекули.Действията на антиоксидантните витамини.

1.Увод
Балансът между окислителните форми и антиоксидантната система която елиминира техните последствия е от значителна важност за нормалното функциониране на клетъчните междуклетъчните системи.Живата клетка съществува в среда с нормално насищане с кислород(О2) ,който дори във физиологично състояние е възможно да формира активни частици,образувани от окислението на биологичните молекули-липиди,белтъци,полизахариди,нуклеинови киселини.
Версия: Размер на Файла: 9.86 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 52
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Палеонтологична история на човека  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове


Според известните палеонтологични данни еволюцията на човека се разделя на следните етапи:
1. Предшественик на човека (прачовек) — австралопитек.
2. Най-древен човек — архантроп. Известни са две последователни фази в еволюцията на архантропа:
а) сръчен човек (Хомо хабилис);
б) изправен човек (Хомо еректус).
3. Древен човек — палеоантроп.
4. Съвременен човек — неоантроп.
Версия: Размер на Файла: 2.78 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 201
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3 4 5   [ Следваща Страница >> ]