Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Биология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  Био технологии  Популярна
Обяснение:: Биотехнологии
Версия: Размер на Файла: 1.69 MB
Добавено на: 15-Dec-2008 Книги: 145
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Биологична и социална същност на човека  Популярна
Обяснение:: Човекът е единственият организмов вид, който притежава съзнание.
Появата на съзнание е най-големият качествен скок в еволюцията на животинския свят.
Съзнанието е функция на мозъка. Развитието на главния мозък и на първо място на кората на големите полукълба е водещо в човешката еволюция. Ако сравним масата на главния мозък на човека и човекоподобни-те маймуни ще видим, че при човека тя е три пъти по-голяма. В същото време кората на големите полукълба при човека има девет пъти по-голяма повърхност. Огромният брой неврони и неограничените възможности за образуването на временни връзки обуславят възникването и развитието на втора сигнална система.
Версия: Размер на Файла: 2.94 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 466
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Биологични системи в човека  Популярна
Обяснение:: Кратко обяснение за биологичните системите в човека: Дихателна, храносмилателна, кръвоносна, мускулна, костна, полова.
Версия: Размер на Файла: 9.32 Kb
Добавено на: 15-May-2006 Книги: 381 Оценка: 5 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Борба за съществуване и мнението на Дарвин  Популярна
Обяснение:: Въз основа на многобройните наблюдения в природата и земеделската практика на Дарвин прави впечатление, че младите индивиди от всеки вид са по-многобройни от възрастните. Всеки вид е в състояние да създава по-многобройно потомство в сравнение с броя на индивидите, достигнали полова зрелост.
От друга страна, Дарвин установява, че броят на полово зрелите индивиди в дадено местообитание остава непроменен в продължение на години. Изводът, който той прави, е, че се раждат огромно количество индивиди, но до възрастно състояние преживяват малко от тях.
Версия: Размер на Файла: 3.02 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 206
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Вид и видообразуване. Класифициране на организмите  Популярна
Обяснение:: В резултат на изменчивостта и наследствеността индивидите в дадена популация не са еднакви. Те се различават по редица белези. Едни от тези белези са полезни в борбата за съществуване, а други — не. Полезните се запазват от естествения отбор, а вредните се унищожават.
Всеки вид е съставен от популации. Популацията е съвкупност от индивиди на един вид, които обитават постоянно дадено място, където се размножават успешно и оставят плодовито потомство.
Версия: Размер на Файла: 2.38 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 222
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Видове взаимодействия на гените  Популярна
Обяснение:: Взаимодействията между гените може да се разделят на две големи групи:
-взаимодействия между алели на един ген (алелни взаимодействия);
-взаимодействия между алели на различни гени (неалелни взаимодействия).
Начини на алелни взаимодействия. Чрез опита на Мендел с монохибридно кръстосване по същество се запознахме с един от начините на алелни взаимодействия — пълното доминиране.

Версия: Размер на Файла: 3.40 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 319
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Водорасли  Популярна
Обяснение:: Тема
Версия: Размер на Файла: 404.17 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 128
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Генетика на пола. Половосвързана наследственост  Популярна
Обяснение:: Почти всички организми в живата природа се размножават по полов начин.
Половото размножаване е свързано с диференцирането на половите клетки. Индивидите, в които се образуват различните полови клетки, се различават един от друг по съвкупност от белези, която се нарича пол.
Версия: Размер на Файла: 2.73 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 402
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Генетична организация на ДНК. Генетичен код  Популярна
Обяснение:: Едно вещество може да бъде материален субстрат на наследствеността, ако едновременно отговаря на следните условия:
1. Строежът на молекулите му да позволява записване и запазване на наследствената информация.
2. Количеството му в клетките да е постоянно, да не се променя или да не изчезва и да не се синтезира наново.
Версия: Размер на Файла: 2.20 Kb
Добавено на: 14-Jun-2006 Книги: 296 Оценка: 1 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Главен мозък - същност и функции  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове Главният мозък е разположен в черепната кухина . Подобно на гръбначния мозък, той притежава мозъчни обвивки и няколко кухини, изпълнени с ликвор. Те изпълняват функцията на своеобразна „водна възглавница;, която омекотява ударите при травматични въздействия.
Версия: Размер на Файла: 1.25 Kb
Добавено на: 29-Jun-2006 Книги: 478
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3 4 5   [ Следваща Страница >> ]