Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Биология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (Я до А)


  Човешкият скелет и устройство на костите  Популярна
Обяснение:: Човешкият скелет е съставен от над 210 различни кости, групирани в осев и добавъчен скелет . Осевият скелет дава централната опора на тялото и включва гръбначния стълб, гръдния кош и черепа. Добавъчният скелет включва костите на раменния и на тазовия пояс и костите на свободния горен и долен крайник. Поясите свързват крайниците към осевия скелет и осигуряват стабилност и широк размах на движенията.
Скелетът на човека е сходен по устройство със ске¬лета на гръбначните животни, но във връзка с изпра¬вения стоеж и трудовата дейност има някои характер¬ни особености. Формата на гръбначния стълб е двой¬но 8-образно извита, изпъкнала леко напред в шийната и в поясната област и леко назад в гръдната и кръ¬стната област.
Версия: Размер на Файла: 2.79 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 209
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Човешки раси  Популярна
Обяснение:: Тема
Версия: Размер на Файла: 1.97 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 324
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Хромозомни болести  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 5.40 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 251
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Хранене на растенията  Популярна
Обяснение:: Хранене на растенията
Версия: Размер на Файла: 7.61 Kb
Добавено на: 15-May-2006 Книги: 126
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Химичен състав на еукардната клетка  Популярна
Обяснение:: От всички химични елементи, които са около 100 жизнено необходими са 16 елемента. От тях най-важни са С, N, O, H. Те се наричат биогенни и се намират в клетката в най-голямо количество. Наричат се макроелементи. Други химични елементи са жизнено важни за клетката в минимални количества - Cu, Zn, Co, Se, F и други. Те се наричат микроелементи.
Версия: Размер на Файла: 11.66 Kb
Добавено на: 14-Jul-2006 Книги: 80
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  УСТОЙЧИВОСТ И МЕХАНИЗМИ ЗА АДАПТАЦИЯ  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 2.54 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 55
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Сърдечни заболявания  Популярна
Обяснение:: РЕФЕРАТ ЗА ГИМНАЗИАЛНИТЕ КЛАСОВЕ


Инфаркт на миокарда
Инфарктът на миокарда представлява исхемична некроза, т.е. - загиване на част от тъканта на сърдечния мускул поради недостатъчното му снабдяване с кръв и кислород. Миокардният инфаркт е една от най-тежките форми на исхемичната болест на сърцето. Той има голямо социално значение поради високата инвалидност и смъртност, които причинява.
Обикновено инфарктът се наблюдава в активната зряла възраст /40-65 г./, но през последното десетилетие в рамките на нарастване на честотата му се установява и зачестява в по-млада възраст.
Версия: Размер на Файла: 4.36 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 71
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Строеж и функции на централната нервна система  Популярна
Обяснение:: РЕФЕРАТ ЗА ВУЗ

Строежьт и функциите не централната нервна система са тясно свьрзани помежду си.Наред с това те са свьрзани и с всички останали части на човешкия организьм, както и с вьздеиствието на околната природна и социална среда.
Човекьт отдавна се е стремял да надникне в своята черепна кутия и да разкрие таините в деиността на своя мозьк.Но научната истина налага да се изясни, че никак не е било лесно и бьрзо да се стигне до извода, че главният диригент на сьзнателната човешка деиност е психиката и че психичните процеси вьзникват и пртичат в главния мозьк.

Версия: Размер на Файла: 15.61 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 153
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Стресът - същност, причини  Популярна
Обяснение:: Доклад за гимназиалните класове


В литературата понятието “стрес” се е появило преди век и половина. През 1936 година в списание “Nature”, в раздел “писма до редактора” е публикувано съобщение от канадския физиолог Ханс Селие със заглавието “Синдром, предизвикван от различни повреждащи агенти”. Още като студент Х. Селие обърнал внимание на факта, че различни инфекциозни заболявания имат сходно начало: обща умора, загуба на апетит, температура, болки в ставите.
Версия: Размер на Файла: 2.82 Kb
Добавено на: 04-Jul-2006 Книги: 81 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  СПЕЦИФИЧНА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА  Популярна
Обяснение:: Тема за гимназиалните класове
Версия: Размер на Файла: 2.55 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 67 Оценка: 1 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли | Коментари (1)Избери Страница: 1 2 3 4 5   [ Следваща Страница >> ]