Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Право


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  Авторско право  Популярна
Обяснение:: Реферат
Версия: Размер на Файла: 25.92 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 170 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Административен процес  Популярна
Обяснение:: Учебник Административният процес е технология. Той е производство за осъществяване на изпълнителната власт и административното производство в България.
Версия: Размер на Файла: 53.27 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 598
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Административна етика и култура  Популярна
Обяснение:: Пълен комплект пищови по административна етика! Социална система и социална култура Функции на организационната култура Основни елементи на организационна култура Типологии на организационната култура Механизми на възникване и развитие на организационната култура Взаимообусловеност между стратегия и култура Нормативни основи на нормативната култура Специфични характеристики на административната култура Етика и етични принципи Етични стандарти и механизми за регулирането им Характерни особености на административната етика и култура Фактори влияещи върху административната етика Инфраструктура на административната етика
Версия: Размер на Файла: 12.61 Kb
Добавено на: 24-Jun-2006 Книги: 1400
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Административно наказание  Популярна
Обяснение:: Нашето право урежда административното наказание като специфична санкция за неспазване на установения ред в държавното управление. Налагането на административно наказание е израз на държавна принуда и се очертава като реализация на административната отговорност.
Версия: Размер на Файла: 16.78 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 252
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Административно право  Популярна
Обяснение:: Реферат
Версия: Размер на Файла: 12.14 Kb
Добавено на: 05-Jun-2006 Книги: 336
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Административно право - пищови  Популярна
Обяснение:: Пищови по административно право
Версия: Размер на Файла: 13.01 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 691
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Административно право и процес  Популярна
Обяснение:: Административно право и процес
Версия: Размер на Файла: 77.78 Kb
Добавено на: 05-Jun-2006 Книги: 585 Оценка: 10 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Актове за гражданско състояние. Видове  Популярна
Обяснение:: Курсова работа
Същност - официални писмени документи, съставени от длъжностно лице по гражданско състояние, в които се отразяват юридическите събития - раждане, брак и смърт. те се съставят в общината, където са настъпили тези юридически събития.
Версия: Размер на Файла: 11.88 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 297
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Аналогия в правото  Популярна
Обяснение:: Аналогията е вид прилагане на правото, която се характеризира с някои свои особености. Най-важната от тях е тази, че при аналогията в следствие на известна празнота в правото се прилага друга правна норма или правен принцип, защото за даден казус липсва правна норма, която да го уреди.
Версия: Размер на Файла: 8.72 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 164 Оценка: 8 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Банково и валутно право  Популярна
Обяснение:: Правна характеристика на банките. Основни понятия на банковото право.
Версия: Размер на Файла: 32.14 Kb
Добавено на: 13-Jun-2006 Книги: 287
Интернет Страница | Оценете тази Книга | ДетайлиИзбери Страница: 1 2 3 4 5 6   [ Следваща Страница >> ]