Затвори Премести


Категория: Главна/Помощ за Ученика и Студента/Социология и Политология


Сортирай Книгите по: Заглавие (A\D) Дата (A\D)
Книгите в момента са сортирани по: Заглавие (А до Я)


  Глобализация  Популярна
Обяснение:: Парадигми на възприятие на глобализацията.
Сложносността на процеса на глобализация, наличието на протиоворечиви данни и преди всичко различните методологии и социални философии водят до разноречиви парадигми на отразяване на съществуващите тенденции на глобална промяна.
Версия: Размер на Файла: 34.16 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 248
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Демография-раждаемост  Популярна
Обяснение:: Демография-раждаемост

Тук ще проследим динамиката в развитието на раждаемостта от първото общобългарско преброяване 1887 до 2001г.
Съвременното демографско развитие на България се отличава с трайни тенденции на влошаване на демографската ситуация. Един от основните показатели за нейното характеризиране е раждаемостта. Тя изразява честотата на детеражданията при определена съвкупност от населението.
# КатегорияИкономика
# ТипПроект
Версия: Размер на Файла: 6.04 Kb
Добавено на: 12-Jun-2006 Книги: 392
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Европейски съюз. Европейско гражданство  Популярна
Обяснение:: I.Европейски съюз
1. Развитие на идеята за Съюза.
Европейския съюз се създава с подписването на договора от Маастрихт през 1992г. , преди това обаче тази идея преминава през различни етапи.

Версия: Размер на Файла: 9.20 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 214
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Курсова работа по Социална политика  Популярна
Обяснение:: Тема: Здравното осигуряване в България
Версия: Размер на Файла: 18.21 Kb
Добавено на: 10-Jun-2006 Книги: 245
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Медиите, властта и обществото в България  Популярна
Обяснение:: Медиите у нас все повече разбират силата си в това да внушават нагласи, да изграждат представи, да дават възможности за редовна, за директна комуникация с аудиторията. В български условия съприкосновението журналистически - политически елит се изявява в гротескно взаимно светско ухажване. Все още не може да се установи здравословна дистанция, която е особено много необходима за авторитета на журналистиката.
Версия: MS Word Размер на Файла: 8.36 Kb
Добавено на: 18-Jun-2006 Книги: 163 Оценка: 3 (1 Глас)
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Особености в историческото развитие на Европейския Съюз  Популярна
Обяснение:: Особености в историческото развитие на Европейския Съюз
Институционално изграждане на Европейския Съюз като гарант за неговото съществуване/оцеляване

Версия: Размер на Файла: 29.81 Kb
Добавено на: 11-Jun-2006 Книги: 75
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Парите като социален фактор  Популярна
Обяснение:: Какво е влиянието на парите върху обществото и обществените отношения? Един от възможните погледи към проблема - в настоящата статия.
Версия: Размер на Файла: 20.08 Kb
Добавено на: 13-May-2006 Книги: 98
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Приложение на Европейската социална харта в България  Популярна
Обяснение:: Социална политика.България
Версия: Размер на Файла: 69.00 Kb
Добавено на: 01-Mar-2007 Книги: 88
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Проблемът за човешките права  Популярна
Обяснение:: Реферат, разглеждащ проблемите на човешките права в национален и световен мащаб.
Версия: Размер на Файла: 5.91 Kb
Добавено на: 02-Nov-2006 Книги: 63
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли

  Публична комуникация: същност, роля, технология  Популярна
Обяснение:: В съвременният свят публичната комуникация е необходима на всяка една организация - стопанска, търговска, неправителствена и пр., на всяко звено от структурата на различните власти и т.н., на конкретни персони - политици, бизнесмени, лидери.
Версия: Размер на Файла: 17.44 Kb
Добавено на: 19-Apr-2007 Книги: 317
Интернет Страница | Оценете тази Книга | Детайли