Затвори Премести


Профил на Книгата: Великата тайна на водата


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 0
Средна Оценка: 0

Как самите ние обществото което само не може да се спаси и не може да хване мушицата която бръмци как самото нещо което е приецадено да ни вдъхва и дава а ние не може да го ценим по преценка че сме више стоящите бре лудост е това не ценим малкото не виждаме чудото около нас защо ли висшето пак е в нас вече върви на самовластие анархия или безредие забравихме природата не я ценим а в нея е диханието ни

Изпратил: Анонимен
Версия: хилядна Размер на Файла: 67.61 Kb


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласували не гегистрирани
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!