Затвори Премести


Профил на Книгата: Човекът, който…


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 1
Средна Оценка: 10.00

…Тази книга е по-различна. В нея има едно подводно, недоловимо на пръв поглед, нека го наречем течение, което припокрива всички стихотворения: човекът като недоизреченост. Като невъзможност да бъде вписан и описан, поставян или изваждан в/от социални парадигми или контексти. Като енигма и мистична същност той е самодостатъчен, той сам по себе си е – и не е. Живеенето, животът са сякаш сън, съновидение. И не само.

Зад видимостта на “ежедневното” има нещо друго, дълбоко, което е тук, но и другаде. Чрез обикновените понятия е трудно да се опише това “другаде”. Например “времето е идея на презрелия разум”. А след като няма време – като линейност, като измеримост – наистина всичко е възможно; пространството също е поставено под въпрос.
И всичко това би било наистина объркващо, ако всички тези “понятия” не бяха превърнати във вътрешни за човека. По някакъв странен, с езика на поезията начин, Пангелов ни посочва другото, скритото, неназовимото – необичайно, но същевременно близко и познато, извън простата дескриптивност на света, който, макар и взет като знак, съ-съществува.

„Човекът, който… от Божидар Пангелов” от Георги Милев


Изпратил: Божидар Пангелов (bogpan at mail dot bg)
Версия: 1 Размер на Файла: 211.79 Kb


 Свали този Файл! 
| Интернет Страница ]

Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 1
Разделяне на Оценките по Стойност
0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)1 гласове (100.0% общо гласове)
12345678910
Оценка на Книгата: 10.00
Висока Оценка: 10
Ниска Оценка: 10
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!