Затвори Премести


Профил на Книгата: Актуриански коридор


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 0
Средна Оценка: 0

Ченелер: Сюзан Керол (Dr. Suzanne Lie)
Превод на руски: Алена Старовойтова и Мария Телицина
Превод на български: Георги Царев
Арктурианският Коридор – това е тунел от светлина, служещ за
междупространствен портал в пето измерение и по-високо. Благодарейки на това, че
Коридора е разположен близо до Арктур, и на нашето древно задължение да
съдействаме на тези, които се намират на Пътя за Възнесение, Арктурианците бяха
избрани за Пазители на Гея по времето на Нейният преход и на Нейните обитатели
през четвърто в пето измерение и по-високо. Жителите на Арктур се възнесоха над
пределите на трите измерения преди еони години. От тогава те служат за пазители
на тези, които избират да следват най-висшият Път на Чистото Съзнание и които
сега се пробуждат за многото таланти на тяхното истинно Многомерно „Аз”.
Тази електронна книга е съставена по материалите от изпращаните бюлетини от Сюзан
Керол „Многомерни новости” за периода септември 2008 – юни 2009 година. Голямата
част от материала на руски е преведена от Мария Телицина. Авторските права върху
материала принадлежат на Сюзан Керол...

Изпратил: betty (betykavar at gmail dot com)
Версия: Размер на Файла: 1.08 MB


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласували не гегистрирани
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!