Затвори Премести


Профил на Книгата: Самовнушението в древността и днес - 1983, 1987 г.


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 4
Средна Оценка: 10.00

: Тази книга е отпечатана през 1987 година.
Едва ли в „онези времена” би видяла бял свят книга, в която думата медитация се среща по няколко пъти на страница, ако не беше споменато за влиянието й върху „народните маси” от гледна точка на марксистко-ленинския мироглед.
Спестяваме ви предговора и заключението, в които се твърди, че древните практики за физическо и духовно себеусъвършенстване като йога, зен и дао, биха могли да бъдат включени в дълготрайната програма на БКП за хармонично изграждане на личността и всестранно развитие на трудещите се.Изпратил: mila_74 (mila_74 at abv dot bg)
Версия: Размер на Файла: 233.99 Kb


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 4
Разделяне на Оценките по Стойност
0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)4 гласове (100.0% общо гласове)
12345678910
Оценка на Книгата: 10.00
Висока Оценка: 10
Ниска Оценка: 10
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!