Затвори Премести


Профил на Книгата: OСНОВИ НА БУДИЗМА


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 1
Средна Оценка: 10.00

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА

Тази книга е всъщност глава от друга книга, която пиша в момента. В нея се опитвам да представя един вид практическо ръководство и ключ за разбиране на три източни философски системи Йога, Будизъм и Веданта. Затова може да срещнете някои места, в които се визират други части на първоначалната книга. Целта на този труд не е точно представяне на будизма в неговите различни разклонения, школи и модификации. Нито пък задачата ми е да изследвам различията между тях. Тук съм се старал да представя основните принципи на будизма като философия, без изследвам и сравнявам различните разклонения, автори или епохи. Тези основни принципи са обяснени така, че да могат да се прилагат на практика, и ако се разберат добре, те дават ключ за разбиране на отделните школи в будизма. Някой може да ме обвини, че съм направил „миш-маш” от различни будистки учения. Но аз мисля, че така се създава едно по-просто и по-необременено изложение, което се чете по-лесно. Опитал съм се да покажа най-важните концепции и понятия, да ги обясня доколкото мога най-точно и най-разбираемо. Първоначално съм събирал и писал всичко това за лично ползване, и в продължение на години съм осъзнал практическата ценост в личната си практика. Ползвал съм много различни източници от които съм черпил информация, а също съм имал възможност да водя многократни разговори в различни будистки школи в Индия и Англия, които ми помогнаха да усвоя по-бърже тази материя. Сега целта ми е да споделя с другите тази книга, която мисля че може да послужи като едно сериозно въведение и да подпомага за задълбочено и самостоятелно навлизане в тази материя.

Сакши Вишва - Юлий Железаров

Изпратил: mila_74 (mila_74 at abv dot bg)
Версия: MS Word Размер на Файла: 1.43 MB


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 1
Разделяне на Оценките по Стойност
0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)0 гласове (0.0% общо гласове)1 гласове (100.0% общо гласове)
12345678910
Оценка на Книгата: 10.00
Висока Оценка: 10
Ниска Оценка: 10
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!