Затвори Премести


Профил на Книгата: Видове взаимодействия на гените


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 0
Средна Оценка: 0

Взаимодействията между гените може да се разделят на две големи групи:
-взаимодействия между алели на един ген (алелни взаимодействия);
-взаимодействия между алели на различни гени (неалелни взаимодействия).
Начини на алелни взаимодействия. Чрез опита на Мендел с монохибридно кръстосване по същество се запознахме с един от начините на алелни взаимодействия — пълното доминиране.


Изпратил: Анонимен
Версия: Размер на Файла: 3.40 Kb


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласували не гегистрирани
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!