Затвори Премести


Профил на Книгата: Вид и видообразуване. Класифициране на организмите


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 0
Средна Оценка: 0

В резултат на изменчивостта и наследствеността индивидите в дадена популация не са еднакви. Те се различават по редица белези. Едни от тези белези са полезни в борбата за съществуване, а други — не. Полезните се запазват от естествения отбор, а вредните се унищожават.
Всеки вид е съставен от популации. Популацията е съвкупност от индивиди на един вид, които обитават постоянно дадено място, където се размножават успешно и оставят плодовито потомство.

Изпратил: Анонимен
Версия: Размер на Файла: 2.38 Kb


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласували не гегистрирани
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!