Затвори Премести


Профил на Книгата: Биологична и социална същност на човека


[ Коментари | Други Детайли | Редакторска Рецензия ]

Детайли по Оценката на Книгата
Общо Гласове: 0
Средна Оценка: 0

Човекът е единственият организмов вид, който притежава съзнание.
Появата на съзнание е най-големият качествен скок в еволюцията на животинския свят.
Съзнанието е функция на мозъка. Развитието на главния мозък и на първо място на кората на големите полукълба е водещо в човешката еволюция. Ако сравним масата на главния мозък на човека и човекоподобни-те маймуни ще видим, че при човека тя е три пъти по-голяма. В същото време кората на големите полукълба при човека има девет пъти по-голяма повърхност. Огромният брой неврони и неограничените възможности за образуването на временни връзки обуславят възникването и развитието на втора сигнална система.

Изпратил: Анонимен
Версия: Размер на Файла: 2.94 Kb


 Свали този Файл! 


Регистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласове на Регистрирани Потребители
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
Брой на Коментарите: 0


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу не регистрираните Потребители 10 До 1.
Нерегистрирани Потребители
Брой на Оценките: 0
Няма гласували не гегистрирани
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


* Забележка: Оценката на тази Книга мери гласуването на Регистрираните срещу Външни гласувания 20 До 1.
Външни Гласове
Брой на Оценките: 0
Няма Външни гласувания
Оценка на Книгата:
Висока Оценка:
Ниска Оценка:
 


 Свали този Файл! 

Оценете тази КнигаТова ваше предложение ли е? Позволете на други потребители да го оценят от вашия Уеб Сайт!