Автор Съобщение
Truden
МнениеПуснато на: 16 10 2008 21:12   Заглавие:

Ако няма вземащи, няма да има и даващи.
А и някои са толкова бедни, че няма какво да дадат, та грабят ли грабят с две ръце и със зъби.

Така че всеки за различно е дошъл на този свят.
Гост
МнениеПуснато на: 16 10 2008 19:54   Заглавие:

ninkasneji написа:
Някои от средствата и начините, чрез които се осъществява интеракцията между хората са комуникацията, съвместната дейност, личния пример. Относително краткото общуване на човек с човек или група хора може да окаже върху психическото развитие на индивида много по- голямо влияние, отколкото продължителното изпълнение на определена дейност. В резултат на своето възпитание всеки човек има свой стил на поведение в конфликта и той влиза в него със своята ценностна ориентация. Показателни и поучителни в това отношение са пословиците, в които се съдържа народната мъдрост от векове назад.
"Ако няма какво да дадем на света, тогава за какво сме родени" за да жземем не6то или ако сме достату4но силни= вси4ко !
ninkasneji
МнениеПуснато на: 13 04 2007 16:34   Заглавие:

Някои от средствата и начините, чрез които се осъществява интеракцията между хората са комуникацията, съвместната дейност, личния пример. Относително краткото общуване на човек с човек или група хора може да окаже върху психическото развитие на индивида много по- голямо влияние, отколкото продължителното изпълнение на определена дейност. В резултат на своето възпитание всеки човек има свой стил на поведение в конфликта и той влиза в него със своята ценностна ориентация. Показателни и поучителни в това отношение са пословиците, в които се съдържа народната мъдрост от векове назад.
Потребител
МнениеПуснато на: 13 04 2007 15:36   Заглавие: Re: Междуличностните конфликти

В памет на Кърт Вонегът, починал на 11 април на преклонните 84 години:

Цитат:
Хроно-синкластичен инфундибулум — представете си за миг, че татко ви е най-умният мъж, който някога е живял на земята, че знае всичко, което може да се научи, че е съвсем прав във всичко и че може да докаже, че е прав във всичко. А сега си представете, че някое друго малко дете, на друг хубав свят, отдалечен на милион светлинни години от нас, също има татко, който е най-умният мъж, живял някога на онзи хубав, толкова далечен свят. И той е също толкова умен и също толкова прав, колкото и вашият татко. И двамата татковци са умни, и двамата татковци са прави.

Само че, ако се срещнат, между тях ще започне ужасен спор, защото няма да се съгласят един с друг по никой въпрос. Вие можете да кажете, че вашият татко е прав, а таткото на другото дете греши, само че Вселената е толкова огромно нещо! Има място за много хора, които да са прави по даден въпрос и въпреки това да не постигат съгласие помежду си.

Причината и двамата татковци да са прави и въпреки това да се карат е, че съществуват толкова много различни начини да си прав. Все пак във Вселената има места, където всеки татко в крайна сметка може да схване за какво е говорил другия татко. Това са местата, където всички различни видове истина застават заедно по местата си толкова хубаво, колкото частите в слънчевия часовник на татко ви. Тези места наричаме хроно-синкластични инфундибулуми.


***


Няй-добрият начин да спечелиш сблъсъкът е като го избегнеш.Ако си личност не ти трябват конфликти, за да го доказваш някому.Допуснеш ли крачка в страни от дипломацията, вече си обявил война, а войната - това е пътят на измамата.
Ако ти можеш нещо, показваш на противника, че не можеш;
ако се възползваш от нещо, показваш че не се възползваш;
даже да си близо, показваш, че си далеч ...
Нападаш го, когато не е готов,
атакуваш, когато не очаква
.../Сун Дзъ/Е, що за личност е воюващият!?
ninkasneji
МнениеПуснато на: 13 04 2007 11:24   Заглавие:

Конфликтът е понятие , чийто латински еквивалент”conflictus” означава най-общо противопоставяне, сблъсък.
Конфликтът е поле на изучаване от различни науки: психология, социология, философия, педагогика , политически, право, военни, исторически. Подходите към него са много и различни.
Конфликтът е обект на изследване и на различните психотерапии. Психотерапевтите разглеждат това явление по-скоро като неделима част от човешкото съществуване и се опитват да разкрият градивната сила на конфликта за личностното израстване на човека и психологическия му баланс.
Позитивната психотерапия свързва формирането на конфликта с развитието на способностите на индивида и неговия жизнен път.
Deni
МнениеПуснато на: 13 04 2007 10:42   Заглавие:

Цитат:
Вие как сматате, наистина ли конфликта има градивната сила за личностното израстване на човека и психологическия му баланс?


Не/Да (нещо май се конфликтвам със себе си) Конфликтът води до повече конфликт. Личностното изграждане на един човек става не когато този човек води конфликти с друг, ами когато Анализира конфликтите на другите, стоейки встрани като неутрален наблюдател Само тогава според мене един човек може да си изгради някаква представа за психологиата на хората и чрез тази представа да избегне конфликти от негова страна. А неговиат психологически баланс според мене се включват доста повече неща освен междуличностниат конфликт.
ninkasneji
МнениеПуснато на: 12 04 2007 17:33   Заглавие: Междуличностните конфликти

Човек има потребността да иска да се справи с междуличностните конфликти , които може да се появят в ежедневието му. В повечето случай той гледа на този конфликт като на нещо нежелано , като проблем , който е по добре да липсва.Междуличностния конфликт от една страна се разглежда като процес . Структурата му включва етапите на неговото развитие: възникване, разрастване и завършек. От друга страна, от гледна точка на съдържанието му междуличностния конфликт се разглежда като причини , мотиви , отношения, поведение и стратегии за решаване. Отделните личности се чувстват натоварени с неприятни емоции и търсят изхода от конфликтните ситуации най-често по пътя на разума чрез съветване със специалисти психолози. Надяват се от тях да получат готови „рецепти” или съвети.Вие как сматате, наистина ли конфликта има градивната сила за личностното израстване на човека и психологическия му баланс?