Затвори Премести
Truden Web Site: Forums

Truden Web Site :: Преглед на тема - Чудесата на Корана
Въпроси/Отговори  •  Профил  •  Лични Съобщения  •  ТЪРСЕНЕ

 Чудесата на Корана Следващата тема
Предишната тема
Създайте нова темаНапишете отговор Truden Web Site Форуми » Ислям
Автор Съобщение
rienРегистрирация: Aug 20, 2004
Мнения: 5
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: 20 08 2004 12:51
 Заглавие: Чудесата на Корана
Отговорете с цитатВърнете се в началото

НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИМИТИРАНЕ (КОПИРАНЕ) НА КОРАНА
Дотук разгледахме чудотворните особености на Корана от научна и историческа гледна точка. Наред с всичко това от литературна гледна точка Коранът също така притежава пораждащ възхищение, уникален стил.
Първо трябва да отбележим, че съдържанието на Корана е адресирано към всякакъв вид човешки групи от всеки един век. Коранът, независимо от нивото на познание и култура на четящия, притежава разбираем за всеки един човек език. В един айят Аллах повелява следното за Корана:

И сторихме Корана лесен за поучение... (Сура Камар, 22)

Въпреки че стилът на Корана е толкова лесно разбираем, то не е възможно да бъде имитиран от нито една гледна точка. Някои от айятите, в които Аллах подчертава уникалността на Корана, са следните:

А ако се съмнявате в това, което сме низпослали (Корана) на Нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете вашите свидетели ­ освен Аллах ­ ако говорите истината! (Сура Бакара, 23)
Или казват [за Мухаммад]: “Той го е измислил.” Кажи: “Донесете една сура подобна на неговите и призовете когото можете освен Аллах, ако говорите истината!”
(Сура Юнус, 38)

Една от причините Коранът да бъде дефиниран с думата чудо, произлиза от това, че както се подчертава и в горните айяти, чрез човешко усилие не може да бъде написан подобен на него. Ето така, колкото е по-голяма тази невъзможност, толкова по-голямо е и чудото. Поради тази причина невъзможността в продължение на векове Коранът да бъде имитиран дори от един човек от милиардите хора е и едно от доказателствата за чудотворната му страна.
Ф.Ф.Арбътнот в своята книга, озаглавена “Структурата на Библията и Корана” (“The Construction of the Bible and the Koran”), прави следния коментар относно Корана:
Когато бъде оценен от литературна гледна точка, Коранът, който е написан наполовина поетично, наполовина като прав текст, е пример за най-чист арабски език. Въпреки че езиковедите в определени случаи използват закономерности, които да съответстват на дадени шаблони и изрази, използвани в Корана, и правят многобройни опити да създадат подобна на Корана творба, известно е, че до днес никой още не е успял да постигне това. 121
Коранът както от гледна точка на значението на използваните в него думи, така и от гледна точка на мъдростта и въздействието на стила, е изключително необикновен. Но тъй като Коранът е свещена книга, която съобщава Божиите заповеди и забрани, то тези, които не искат да повярват, излагайки разнообразни оправдания, се обръщат към неверието. В отговор на определенията, които неверниците правят по отношение на Корана, в долния айят Аллах повелява следното:

[Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран, за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо неверниците. (Сура Йа Син, 69-70)

Превъзходството на Корана в римуването
Един от другите елементи, който поражда невъзможността от имитиране на Корана, произлиза от литературната му структура. Въпреки че Коранът е низпослан на арабски език, той няма никаква прилика с нито един от шаблоните, използвани в арабската литература.
Римуването в Корана се нарича “сежди” и езиковедите приемат употребата на това римуване като чудо. За да докаже, че от лингвистична гледна точка Коранът е едно чудо, известният английски учен проф. Адел М.А.Аббас подготвя книга озаглавена “Научни чудеса” (“Science Miracles”) и в нея разглежда подробно използваните в Корана думи чрез подреждане на римуването в чертежи и схеми. В тази книга той установява доста забележителни неща по отношение на римуването в Корана.
Както е известно, 29 сури от Корана започват с една или повече от една символни букви. Тези букви, които са известни като ”муката букви”, също така се наричат и начални букви. В арабския език от 29 букви 14 образуват началните букви: Айн, Син, Каф, Нун, Ра, Йа, Та, Ха, Алиф, Лам, Мим, Хе, Йе, Сад.
Когато погледнем към употребата на буквата “Нун” в сура Калам, ще видим, че в 88.8% от айятите има рима с буквата “Нун”. 84.6% от айятите в сура Шуара, 90.32% от сура Намл и 92.05% от сура Касас са римувани с буквата “Нун”.
Ако вземем под внимание целия Коран, то ще видим, че 50.08% от него е римуван с буквата “Нун”. С други думи, повече от половината от айятите в Корана завършват на буквата “Нун”. Не е възможно повече от половината от текста на литературна творба от същата дължина да бъде римуван с един и същи звук. Това е валидно не само за арабския, но и за всички останали езици.
Когато бъде направено едно цялостно проучване на Корана от гледна точка на римуването, то ще бъде забелязано, че приблизително 80% от римите са съставени от три звука (н, м, а), които произлизат от буквите Алиф, Мим, Йа и Нун.122 Освен буквата “Нун” 30% от айятите образуват рими с “Мим”, ”Алиф” или ”Йа”.
В долните сури са показани само няколко примера от множеството рими, които са образувани с тези букви.
Римуването с два-три звука в поема от 200-300 реда би могло да придаде такова важно качество на тези звуци, че те да бъдат наречени основи на произведението. Но ако вземем предвид дължината на Корана, информацията и мъдрите обяснения, които съдържа, то ще разберем още по-добре колко необикновено явление e начинът на употреба на тази рима. Това е така, защото Коранът, като религиозна книга, която е пътеводител за хората, наред с цялото си литературно превъзходство, социалните или психологически теми, съдържа и множество сведения от физичните науки. Поради тази причина образуването в Корана, който съдържа толкова разнообразни и религиозни теми, на рима с толкова малко звуци е явление, което не може да се случи с човешки усилия. От тази гледна точка експертите по арабистика определят Корана като “напълно невъзможен за имитиране”.

www.chudesatanakorana.com
Вижте профила на потребителяИзпратете лично съобщение 
Truden
----------
----------


Регистрирация: Aug 01, 2003
Мнения: 2876
Местожителство: Johannesburg

МнениеПуснато на: 20 08 2004 21:29
 Заглавие:
Отговорете с цитатВърнете се в началото

Несъмнено Коранът е една Златна Книга в човешката Духовност.
Книга низпослана за да научи човека на Любов към Бога и ближния, на Доброта, на Вяра и всички добродетели водещи към Онова, което човек нарича с различни имена.

Аз имам Коранът у дома, доста често го отварях преди време.

Видях в Корана всичко, което видях и в Библията.
И понеже съм споменавал за противоречия в Библията, не бих пропуснал да кажа, че Коранът би могъл да се определи като златната книга на Противоречията.

Коранът признава Исус (Иса). Признава всички негови думи.
Но незнайно защо е пропуснал да отбележи, че Исус обещава пак да дойде, или поне обещава да изпрати на човека Един от Там.
Забравяйки тези Исусови думи, Коранът обявява Мохамед за последният Пророк, и така прави своят Иса лъжец.

Коранът признава правото на християни, юдей и сабияни да отидат при своя си Бог, но също и предупреждава своите хора да не се сдружават с християните и юдеите.

Коранът признава и провъзгласява Добрината и милостта на Аллах, но в една от сурите си говори как Аллах е заключил сърцата на невярващите, и за тях има голямо мъчение приготвено от Него.

Коранът признава че при Аллах ще отидат само незлобливите и добрите, но заповядва да се избиват всички отказали се от вярата, където биват застигнати.

Мисля че в една тема попитах: Какво ново, като Път към Бога казва Коранът, което не е казано в Библията. Мисля, дори че обявих награда за този който ми представи пример.

Ислямът не е по-различен от християнството в опитите си да си присвои Бог.
И това е най-голямото противоречие на "големите" религии.
Как можеш да си присвоиш нещо, което в същността си принадлежи на всички?
Нали на Него всички дължат живота си в този свят!?

П.П. към rien: Моля да ме извиниш, но не публикувах твоите статии в Сайта. Трудният Сайт се стреми да се придържа в страни от светските проблеми и спорове като: "това което вашите книги казват не е вярно". ...Поне се стремим да не го изнасяме на първа страница. За целта можеш да ползваш Форумите, където темите не се трият, не се "модерират", и при интерес се дискутират.

_________________
От всичко, което казах и не казах, най-важното е Онова, което не разбрахте.
Вижте профила на потребителяИзпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
rienРегистрирация: Aug 20, 2004
Мнения: 5
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: 20 08 2004 22:59
 Заглавие: В Корана е споменато за Второто пришествие на Исус
Отговорете с цитатВърнете се в началото

В Корана има важни доказателства за това, че Исус ще дойде за втори път на земята. Можем да ги представим, както следва:
1. Доказателство “... и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха...”
Първият от айятите, които съдържат знамения относно второто пришествие на Исус, е 55ти айят от Сура Ал-Имран:
Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.” (Сура Ал-Имран, 55)
Тук се споменава за съществуването на една група, която ще се покори на Исус, и до Деня на възкресението Бог ще ги стори превъзхождащи онези, които не са повярвали. По времето на Исус хората, които го последвали, били много малко. След неговото напускане на земята в религията започнала една бърза дегенерация. През следващите две хиляди години хората, които вярват в Исус (християни) биват лишени от всякаква политическа сила и биват подложени на голям натиск. При това положение не бихме могли да твърдим, че живелите в миналото християни са превъзхождали неверниците, както и че този айят се отнася за тях.
Когато погледнем към живеещите днес християни, пък виждаме, че същността на християнството се е променила и се е формирала една вяра, различна от проповядваната от Исус божия религия. При това положение изразът “до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха” съдържа едно ясно знамение. Това трябва да е една група, която ще се подчини на Исус и ще живее до Съдния ден. И тези, които ще се подчинят на този свят човек, по време на повторното му идване на земята, до Съдния ден ще бъдат поставени над неверниците.
2. Доказателство “...няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт...”
След айятите 156-158 от сура Ниса, в 159ти айят Бог ни съобщава следното:
“Сред хората на Писанието няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт, а в Деня на възкресението той ще е свидетел против тях.” (Сура Ан-Ниса, 159)
Изразът “няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт” в тези айяти е изключително забележителен. Някои от тълкувателите, смятайки, че местоимението “него” се отнася за Корана, а не за Исус, правят интерпретации, според които хората на Писанието, преди да умрат, ще повярват в Корана. Но използваното в този айят местоимение “него” е същото като тези, използвани в предходните два айята, които безспорно се отнасят за Исус. Защото в предходните два айята се говори единствено за Исус.
Второто нещо, което ще отбележим по отношение на значението на айята, е свързано с интерпретирането на израза “преди неговата смърт”. Някои хора смятат, че този израз означава, че хората на Писанието ще повярват преди своята смърт. Според тази интерпретация всеки човек от хората на Писанието преди своята собствена смърт непременно ще повярва в Исус. До днес обаче са живяли милиони Евреи – хора на Писанието, които не са повярвали в Исус и които са умряли без да му повярват. Поради тази причина в айята се има предвид смъртта не на хората на Писанието, а на Исус.
И в заключение, след като направихме тази съдържателна оценка на айята, можем да кажем, че смисълът му е следният: “Преди Исус да умре, всички хора на Писанието ще му повярват”. А това ще бъде възможно единствено след като Исус се завърне и заживее за втори път на земята и през този негов втори живот всички хора на Писанието му повярват. Всъщност предсказанията от хадитите са точно така. (Бог знае най-добре)
3. Доказателство: “Той е знак за Часа...”
Един друг айят, свързан с повторното пристигане на Исус през последните времена, е 61ви айят на сура Зухруф. Този айят ни съобщава, че Исус е знамение за Съдния ден:
Той е знак за Часа. И не се съмнявайте в него, и Ме следвайте! Това е правият път. (Сура Аз-Зухруф, 61)
Големите Ислямски учени, осланяйки се на айяти или достоверни хадиси, също твърдят, че с местоимението “той” се има предвид Исус. В коментарите на Елмалъ Хамди Язър е дадено следното обяснение:
Той със сигурност е знак за Часа, той е знамение, доказателство за това, че часът ще настъпи и мъртвите ще бъдат възкресени. Защото взимайки под внимание било то чудотворната поява, било то съживяването на мъртвите или известяването за възкресението, Исус (м.н.) е доказателство за това, че Денят на възкресението ще настъпи и както в хадисите се приема, той е знамение за Съдния ден.” (Елмалъ Хамди Язър, http://www.kuranikerim.com/telmalili/zuhruf.htm)
Исус е живял приблизително шест века преди низпославането на Корана. Поради тази причина ние не можем да определим неговата първа поява като “знак за Часа”, т.е. като знамение за настъпването на Съдния ден. Това, което този айят в действителност ни показва, е фактът, че Исус отново ще дойде на земята през последният период, т.е. в периода преди настъпването на Съдния ден, и това ще бъде знак за приближаването на Часа. (Бог знае най-добре)
4. Доказателство: "... Ще го научи на Тората, на Евангелието и на Книгата..."
В айята се съобщава, че Бог ще научи Исус на Тората, на Евангелието и на “книгата”. Безспорно от изключително значение е да знаем коя е тази “книга”. Същият израз е употребен и в 110ти айят на сура Маида:
" Когато Аллах рече: “О, Иса, сине на Мариам, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та с хората да говориш в люлката и като възрастен! И как те научих на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието...” (Сура Ал-Маида, 110)
Когато разгледаме внимателно думата “книга”, ще видим, че тук се има предвид Коранът. Освен Тората и Евангелието на земята е известна още само една божия книга, а тя е Коранът. (Низпосланите на Дауд (м.н.) Псалми са включени в Стария Завет) В още един айят от Корана, наред с Тората и Евангелието е използвана думата “книга”, с която се означава Коранът. (Сура Ал-Имран, 2-3)
При това положение ние спокойно можем да смятаме, че третата “книга”, на която Исус ще бъде научен, е Коранът и че това ще бъде възможно единствено при неговото второ пришествие през последния период. Това е така, защото Исус е живял 600 години преди низпославането на Корана и не може и дума да става да е бил научен на него отпреди това. Когато погледнем към хадисите на Пророка Мухаммед (м.н.), разбираме, че при завръщането на Исус на земята той ще властва не с Евангелието, а с Корана. А това напълно съответства на смисъла на айята. (Бог знае най-добре)
5. Доказателство: " Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам..."
Aйятът: “Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам...” (Сура Ал-Имран, 59) също може да ни показва, че Исус ще се върне на земята. Като цяло тълкователите обръщат внимание на факта, че и двамата пророци са се родили без бащи. Така както Адам (м.н.) е бил сътворен от пръст единствено посредством изречената от Бог дума “Бъди!”, така и Исус е роден без баща само с думата “Бъди!”. Но айятът може да съдържа и още един знак. Подобно на Адам (м.н.), който е бил спуснат на земята от рая, така през последният период може би и Исус ще бъде спуснат. (Бог знае най-добре.)
6. Доказателство: "... в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен..."
Друг айят от Корана, който съобщава за смъртта на Исус (м.н.), е следният айят от сура Мариам:
“И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!” (Сура Мариам, 33)
Когато разгледаме този айят заедно с 55ти айят от сура Ал-Имран ще видим, че те сочат към един много важен факт. В айята от сура Ал-Имран се съобщава, че Исус се е възнесъл при Бог. В този айят не се съобщава нито за умиране, нито за убиване. Но в 33ти айят от сура Мариам се споменава за деня, когато Исус ще умре. Тази смърт от своя страна е възможна само след като Исус се появи за втори път на земята, поживее известно време и след това умре. (Бог знае най-добре.)
7. Доказателство: "... с хората да говориш в люлката и като възрастен (кехлен)..."
Друго доказателство за това, че Исус отново ще се върне на земята, е думата “кехлен” (възрастен), която е използвана в айятите 110 и 46 на съответно сурите Маида и Ал-Имран:
Когато Аллах рече: “О, Иса, сине на Мариам, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та с хората да говориш в люлката и като възрастен (кехлен)!... (Сура Маида, 110)
“И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее (кехлен), и ще бъде от праведниците.” (Сура Ал-Имран, 46)
В Корана това представяне е използвано единствено в горните два айята и единствено за Исус. Значението на думата “кехлен”, която е употребена, за да ни представи Исус като възрастен, е “човек на възраст между тридесет и петдесет години, който е напуснал юношеската възраст и е навлязъл в периода на зрялост”. Ислямските учени интерпретират тази дума като “периодът след 35-годишна възраст”.
Според хадиса с разкази на Ибни Аббас Исус се е възнесъл на небето още докато е бил млад, на около 30 години, и след като се върне на земята, ще живее още четиридесет години. Осланяйки се на този хадис, Ислямските учени твърдят, че Исус ще достигне своята старост след второто си пришествие на земята и затова тези айяти са доказателство за пришествието на Исус. (Мухамед Халил Херрас, Фаслу’л-Макал фи Реф’л Иса Хайен и Нюзулихи и Kaтлихи’д-Деджал, Мектебетю’с Сюнне, Кайро, 1990, стр.20)
На кратко, чудото на второто пришествие на Исус на земята, което ясно се съобщава в не малко хадити, е съобщено и в Корана.
Исус не е умрял и ще се върне отново на земята.

за да прочетете цялата статия:
www.harunyahya.com/bulgarian/article_passion_christ.php
Вижте профила на потребителяИзпратете лично съобщение 
Truden
----------
----------


Регистрирация: Aug 01, 2003
Мнения: 2876
Местожителство: Johannesburg

МнениеПуснато на: 21 08 2004 00:06
 Заглавие:
Отговорете с цитатВърнете се в началото

rien, този път няма да вземам отношение и да коментирам.
Виждам, че ти не дискутираш, а преписваш от един Сайт в друг.

Ще е добре да отбележа, че Трудният Сайт няма намерение да се превръща в рекламна корица на когото и каквото и да било.

Ако искаш да дискутираш, или да изразиш свое мнение, си добре дошъл/а, но цитирането на друг Web Site не би било интересно за нашите посетители.

В секцията "Връзки" на сайта има линкове към всички цитирани от тебе сайтове.Всеки може да намери каквото му трябва и не бива да заливаме нашите страници с ЦИТАТИ.

_________________
От всичко, което казах и не казах, най-важното е Онова, което не разбрахте.
Вижте профила на потребителяИзпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
rienРегистрирация: Aug 20, 2004
Мнения: 5
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: 21 08 2004 08:25
 Заглавие:
Отговорете с цитатВърнете се в началото

OK, niama problem. No tova koeto iskah da kaja e sa6toto, za tova re6ih direktno da napravia copy paste, ama 6tom politikata e takava 6te ia spazim.
Вижте профила на потребителяИзпратете лично съобщение 
Truden
----------
----------


Регистрирация: Aug 01, 2003
Мнения: 2876
Местожителство: Johannesburg

МнениеПуснато на: 21 08 2004 14:06
 Заглавие:
Отговорете с цитатВърнете се в началото

Надявам се, че си ме разбрал/а правилно.

Просто не е коректно към темата в която пишем.
Ти пускаш тема, аз вземам отношение, ти игнорираш моят отговор, и пускаш две страници цитат, нямащ нищо общо с моят отговор...

Получава се така, че всеки говори сам на себе си
Ама нали това е Форум за ДИСКУСИИ!?

Разбира се че може да цитираш.
Дори си има специална опция за цитиране:
Цитат:
като това тука

Разбира се, че можеш да пускаш връзки към други сайтове, който да подкрепят твоето мнение в дискусията, но преди всичко, нека се стремим да изказваме мнения.

Трудният Сайт няма ОПРЕДЕЛЕНА политика.
Това което е, се е наложило от само-себе си...
Тънкостта в моята препоръка идва от факта, че по използваният от тебе метод, рискуваме да дублираме цял сайт в неговото съдържание, цитирайки и публикувайки цели статии, които спокойно бихме могли да прочетем от предложените връзки в секцията "Web Връзки".

Добра практика е от време на време да се пуска по нещо от някой друг Web Site, споменавайки и мястото от където е взето.
Но в никакъв случай не бива да ПРЕПИСВАМЕ половината от материалите му на нашите страници
Не е в услуга нито на нас, нито на ЦИТИРАНИЯТ сайт.

Надявам се, че ме разбирате добре.
Поздрави
Труден

_________________
От всичко, което казах и не казах, най-важното е Онова, което не разбрахте.
Вижте профила на потребителяИзпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
angelus
Гост

МнениеПуснато на: 01 09 2004 14:51
 Заглавие:
Отговорете с цитатВърнете се в началото

Цитат:

Ислямът не е по-различен от християнството в опитите си да си присвои Бог.
И това е най-голямото противоречие на "големите" религии.
Как можеш да си присвоиш нещо, което в същността си принадлежи на всички?
Нали на Него всички дължат живота си в този свят!?


Труден

Аз пък бих казал - Бог не принадлежи никому...

но може да даде сам Себе Си... на когото пожелае... А пожелава само онези които без да се интересуват че "ако продаде някой целия си имот за любовта, съвсем за нищо биха го счели", правят точно това всеки ден

Мисля че в някои отношения Ислямът е крачка назад... Защо ?

Ами Мохамед е бил човек... и свидетелствата за живота му са свидетелства за живота на човек... и до днес почива в гроба си като всеки човек... Сигурно ще ме намразят правоверните за тези думи... но това е което виждам и искрено споделям

Аз предпочитам да вярвам на Онзи чиито гроб е празен... защото Неговото Царство не е оттук... и Той дойде от земята на живите, и там се върна... и това че не е подвластен на Смъртта е печатът на Бога за това кой е Иисус Христос !

Обаче има една група правоверни, които чувствам като много близки -

онези ислямски мистици, които са казвали че заради любовта те и Бога стават едно... Заради което са били гонени и убивани от праволинейните правоверни...

Е, какво да кажем - и онези християни които са били верни на Любовта също са били гонени и убивани... от праволинейните християни (които принизиха общопознатото на света християнство да не се различава по нищо от Старозаветната еврейска религия и Исляма)...

всеки който разпъва Любовта не познава Бога

Поздрави
 
angelus
Гост

МнениеПуснато на: 01 09 2004 15:19
 Заглавие:
Отговорете с цитатВърнете се в началото

Цитат:

Когато погледнем към живеещите днес християни, пък виждаме, че същността на християнството се е променила и се е формирала една вяра, различна от проповядваната от Исус божия религия.


Много съществен коментар...

Това е основната мисия и разбиране на Корана -

Христос е пратен от Бога, обаче хората не са го последвали... извратили са посланието...

Затова Бог изпраща Мохамед да върне хората към истината

----
С критиката на християнството съм напълно съгласен... Самата истина... Цитатът е абсолютно верен, справедлив в оценката си... И нищо не може да се възрази...

Вярно - християнството е в криза, няма нищо общо с това което трябва да бъде.

НО,
решението на това определено не е в Исляма... Аз не виждам в съвременната ислямска цивилизация нещо по-различно като плод отколкото в Западната в това отношение. Даже напротив - има много повече омраза, смърт и извращение на посланията на Бога. Не виждам превъзходство... ами напротив - влизане във същото погрешно русло от разбирания които са едно странно съчетание от човешки страсти и наивност. Мисля че е самият Ислям има нужда от пречистване не по-малко от Християнството... Но мен като християнин ме е повече срам... Защото християнското послание и Личността която го откри към света са много повече от подобните във която и да е друга религия... Никой друг не е дал себе си за другите както Христос... никой друг не е претърпял подобно отношение и да е останал любящ до край...

Затова горко на християните отстъпници... много по-горко от всички други отстъпници.. Защото е отстъпление от самата Любов, и презрение към самата Любов...

как казваше Христос: "Горко ти Хоразиине, горко ти Витсавио, защото в съдния ден наказанието на Содом и Гомор ще бъде по-малко... Ако отвътре портите на Содом и Гомор се бяха извършили чудесата които отвътре твоите порти станаха, отдавна биха се покаяли. Затова и в съдния ден наказанието им ще е по-малко" (цитирам по смисъл)
 
Truden
----------
----------


Регистрирация: Aug 01, 2003
Мнения: 2876
Местожителство: Johannesburg

МнениеПуснато на: 01 09 2004 19:23
 Заглавие:
Отговорете с цитатВърнете се в началото

angelus написа:
Аз пък бих казал - Бог не принадлежи никому...

но може да даде сам Себе Си... на когото пожелае...


Думи, Angelus...
Ползват се в контекста на казаното.
Ти в два реда казваш две неща: че не принадлежи, и че принадлежи...
Защото ако даде Себе Си, ще бъде в притежание на някого.
Но те разбирам какво казваш.

Аз съм се опитал да го кажа така:
Цитат:
Бог има две същности:
едната, под която сте вие е: Всички сте Мои!
и другата, под която са Братята е: Аз Съм Ваш!
И тези две същности са кълнове във вашето желание.
Първата расте в желанието да Му принадлежите, и в страхът ви от Него,
а втората в желанието да ви принадлежи, и в копнежа и Любовта ви към Него.

Из писмото "Отчувана заблуда - Чувек"_________________
От всичко, което казах и не казах, най-важното е Онова, което не разбрахте.
Вижте профила на потребителяИзпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
angelus
Гост

МнениеПуснато на: 07 09 2004 17:10
 Заглавие:
Отговорете с цитатВърнете се в началото

Цитат:

Ти в два реда казваш две неща: че не принадлежи, и че принадлежи...


Ееххх приятелю, приятелю

понякога не ги обичам аз думите... ама в тези тела друго средство за комуникация засега си нямаме...

Добре че имаме нещо над тях, че да се разберем !

Дали да не пробвам с музика ??? ))))))
 
Покажи мнения от преди:      
Създайте нова темаНапишете отговор Truden Web Site Форуми » Ислям


 Идете на:   Следващата тема
Предишната тема
Можете да пускате нови теми
Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by © phpBB :: FI Theme :: Часовете са според зоната GMT + 2 Часа