Затвори Премести
Truden Web Site: Дневник на Потребители


Дневник на Потребители
[ Начало | Създаване на Потребителски Профил ]

Членовете на сайта автоматично придобиват правото да създават техни собствени Дневници и да изпращат коментари.

Хармония
от: buddha
Публикувано на: 08-26-2004 @ 09:08 am

Аз съм едно цяло състоящо се от, осъзнаване и тяло. Осъзнаването осъзнава тялото. Тялото се твори от осъзнаването. Тялото има съзнание и то съм аз. Осъзнаването съм аз. Мислите са продукт на преживяванията от моето минало. За да се получи хармония осъзнаване - тяло трябва да се докосна до истинската ми природа, осъзнаването. Докато то е потулено в хаоса на мислите хармонията е неосъществима, понеже мислите се отъждествяват с истинската същност, а тя е осъзнаването. Мислите са егото стремящо се да замени действителността с миналото и бъдещето, което от своя страна е проекция на миналото. Действителността е настоящето, осъзнаването пребивава в настоящето, настоящето е действителност, те са едно, съществува единствено осъзнаването , което е постоянен процес реализиран в един единствен миг, който е вечен. Вечността не съществува, тя се осъзнава.Процеса е промяна. Промяната е процес. Аз съм осъзнаване, което е постоянен процес, следователно аз никога не съм един и същ, постоянно се променям. Осъзнаването е постоянна променлива. Променливата се осъзнава и е жива, защото се твори от съзнанието. Всичко не е това, което изглежда, то е осъзнаването. Всичко е променлива, реализираща се в еди единствен миг - настоящето, което е осъзнаването. Щом съм осъзнаване, а то е всичко аз съм всичко. Времето е фикция. Фикцията е времето. Мислите са хаос. Хаоса мисли ли? Хаоса е безопасен, но все пак излишен. Егото е съвкупност от мисли. Те са били, а щом са били са мъртви. Осъзнаването не е мъртво, а е реализиращ се процес на битието. Битието е реализация на небитието. Непроявеното се проявява те са едно. Непроявеното твори проявеното. Аз съм осъзнаването, което осъзнава проявеното. Непроявеното е тайна за осъзнаването, как може осъзнаването да опознае непроявеното, щом не се е проявило? Отговора е единствено като осъзнава проявеното, което е продект на непроявеното. Щом е негов продукт значи са едно. Щом те са едно аз съм едно с непроявеното


Последно обновяване на 08-26-2004 @ 10:35 amPosted Comments

Коментар от: Truden
(Публикувано на 08-27-2004 @ 05:03 pm)

Comment: Много точно казано. Отлично обяснение. Поздравления и Благодарности :)