Затвори Премести

Безплатни Прегръдки

Публикувано от Truden - 03 11 2006 в 11:42 BG

Тази песничка и сюжетът на видео-клипа ме просълзиха от радост. Порадвайте се и вие :-)
Колко е лесно да прегърнеш и да поискаш да бъдеш прегърнат.


http://www.youtube.com/watch?v=vL7Jo_1Z3Y8
Ако интернет връзката ви е бавна, паузирайте видеото и след като се зареди напълно го пуснете.
 

Връзки

Оценка за Статия

Средна Оценка: 4.82
Гласа: 28


Моля, използвайте допълнението и гласувайте за тази статия:

Отличен
Много Добър
Добър
Среден
Слаб


Запази


Коментарите са на публикуващият ги. Ние не сме отговорни за тяхното съдържание.

Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от samoten_lebed в 03 11 2006 в 11:51 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
ех че хубаво,много е мило


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от Truden в 03 11 2006 в 13:52 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение | Дневник) http://truden.truden.com/
Ама то не било видео-клип към песен, а си е истинската история на един австралиец. Вижте го в предаването на Опра [www.youtube.com].


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 0)
от Дани в 07 11 2006 в 10:29 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
нямам думи...този клип направо ме разплака...страхотно е
някой да те прегърне така без задни мисли, без да иска нещо...
бих се радвала да срещна такъв човек в днешния студен и пресметлив свят ...


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 0)
от Стелчето в 08 11 2006 в 17:52 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
Страхотно е!Би било прекрасно ако всеки е настроен толкова дружелюбно и един ден няма никой,който да подмине мъжът с табелката...


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от vulchebnik в 12 11 2006 в 11:36 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
Благодаря от все сърце на Труден,че ни даде шанс да бъдем ДОКОСНАТИ И ПРЕГЪРНАТИ от този невероятен човек от клипа-символ на ЛЮБОВТА и нейната склонност да сплотява и променя хората!Благодаря!


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от radi в 16 11 2006 в 11:43 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
много хубав клип :) :) :) направо ми стана много приятно !!!!!!!!


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от Truden в 16 11 2006 в 11:50 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение | Дневник) http://truden.truden.com/
Значи, когато този Приятел излязал на улиците и почнал да прегръща хората, градската управа на Сидни, решила да го спре с оправданието, че може да нарани някой с прегръдката си. (Сериозно!!!)
Тогава той прави петиция срещу решението и наредбата била отменена.
Това е, което разбрах от едно друго видео, на което за съжаление изгубих интернет адреса...


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от Truden в 01 12 2006 в 14:43 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение | Дневник) http://truden.truden.com/
Още едно прекрасно видио и песен:
Безплатни прегръдки в Лисабон.

http://www.youtube.com/watch?v=vBW_rS6wLMo

До колкото разбирам, Българин участва в екипа.


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от selina в 04 12 2006 в 06:38 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
Колко малко му трябва на човек, една прегръдка, една усмивка, една топла дума, за да се почувства щастлив.....Нима е толкова трудно да ги дадем?


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от petarstankov в 27 12 2006 в 05:26 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
http://freehugscampaign.org/forum/YaBB.pl?num=1166760268


Just earlier today I was at my local mall.

По-рано днес бях в местния мол (търговски център).

I had my sign in hand, standing in the middle of the four-way intersection the shopping ways created.

Държах табелката (безплатни прегръдки) в ръка и стоях по средата на кръстовището, което предизвикваха потоците от пазаруващи.

Smile beaming, hands raised, I stood there for one hour without a single hug.

С грееща усмивка, с вдигнати ръце, стоях там един час без нито една прегръдка.

Some teenagers laughed at me, some adults stared and snickered unheard comments as they walked by.

Някои тийнейджъри ми се смееха, някои възрастни се пулеха в мен и мърмореха нечувани коментари докато минаваха покрай мен.

Then a little girl who couldnt be any older than five walked next to me and tugged my jacket.

Тогава едно малко момиче, което не беша на повече от пет дойде при мен и ме дръпна за якето.

She told me how her father had passed away, and never recieved a hug from a grown man before.

Тя ми каза, че баща й е починал и никога не я е прегръщал възрастен мъж.

Granted, she was talking in her sweet lil kids grammer, but you get my picture.

Тя говореше с граматиката на малките деца, нали си представяте картинката.

I knelt down and gave her the warmest bear hug i could muster.

Аз се наведох и й дадох най-топлата мечовска прегръдка, която можах.

She walked away with teeth glaring.

Тя си тръгна усмихната до уши.

That moment changed me in ways i didnt think possible.

Този момент ме промени така, както не съм мислел, че е възможно.

I, a senior in High School, had just made someone smile.

Аз, ученик в гимназията, току що бях накарал някого да се усмихне.

A little girl no less.

Едно малко момиченце.

After that touching moment, i guess everyone who witnessed it felt warm inside too.

След този трогателен момент, предполагам всеки който стана свидетел на това се почувства също вътрешно затоплен.


I was getting hugs left and right.

Получавах прегръдки от ляво и от дясно.

The intersection was crowding, and then four security guards came to the scene.

Кръстовището се напълваше с хора и тогава четири пазачи от охраната дойдоха на сцената.

At first i thought it was going to be like all the other stories i have heard, where they tell us to leave "NOW".

Първоначално си помислих, че ще стане като всички други случаи, за които съм чувал, където ни казват да напуснем "СЕГА".

But instead, the guards said in a raised voice, to form a line!

Но вместо това, пазачите казаха със силен глас да образуваме опашка!

I couldnt belive it! and part of me doesnt blame you if you don't either

Не можех да повярвам! И част от мен не ви обвинява, ако и вие не вярвате.

By this time i was rivaling Santa and his line of wishfull kids.

По това време аз се съревновавах с Дядо Коледа и неговата опашка от деца с желания.


And the hugs just kept coming.

И прегръдките просто продължаваха да идват.

All the shopowners, elderly people, teenagers and adults alike where watching this bizaare act of human kindness.

Всички магазинери, стари хора, тийнейджъри и възрастни едновременно наблюдаваха тази странна проява на човешка доброта.

Everyone around me was hugging someone.

Всеки около мен прегръщаше някого.

Laughter was erupting from every corner of the mall.

Смях изригваше от всеки ъгъл на мола (търговския център).

People were talking to each other as if they were close neighbors, even the security guards.

Хората разговаряха помежду си като че ли са близки съседи, дори пазачите от охраната.

I think it was a mix of Santa, Holiday spirit, and the touching moment that was my first hugfest.

Мисля, че беше смесица от дядо Коледа, празничен дух и трогателния момент , който беше първия ми фестивал на прегръдката.

I just got home, and its 10:30. I got there at 2pm.

Сега се прибрах в къщи, часът е 10:30. Отидох там в 2 след обяд.

I couldnt ask for a better ending to the day. Which reminds me why it was so perfect!

Не можех да искам по-добър завършек на деня. Което ми напомня защо беше толкова перфектно!

Santa himself came and gave me a hug.

Самият дядо Коледа дойде и ми даде една прегръдка.

The elderly man looked me straight in the eye, and told me how the world needs more people like me.

Възрастният човек ме погледна право в очите и ми каза как света има нужда от повече хора като мен.

I'm still smiling knowwing that there are millions out there who would do just the same, Juan especially.

Все още се усмихвам, като знам че има милиони по света които биха направили същото, особено Хуан.

I left the mall feeling extremely good not only in myself, but in the world.

Напуснах мола чувсвайки се много добре не само в себе си, но и в света.

I now know that the world has such potential for good.

Сега вече знам, че света има такъв потенциял за добро.

Its limitless, all we need to do is open our arms and embrace the possabilities.

Неограничим е, всичко което трябва да направим е да отворим ръце и да прегърнем възможностите.

Lukily, that wont cost anything but smiles

За щастие, това няма да струва нищо освен усмивки.


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 1)
от AnaVrin в 20 03 2007 в 17:25 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение | Дневник)
Понякога наистина имам нужда от прегръдка...бих се радвала,ако тя е от близък човек,защото това ще значи,че той много добре познава моите настроения;защото ще бъде нещо съкровено!Но и от непознат пак бих приела(макар и първоначално с недоверие),защото хора има много,но человеците са малко!(май така беше цитата).А какво е една прегръдка-красива форма на човешката топлина...в днешното забързано ежедневие всеки има нужда от нея,иначе ставаме сиви и студени(като замърсения градски въздух;като недоволните чакащи пред лекарския кабинет или на опашката за някаква стока;пълните с боклуци улици и други подобни "мили" картини).Така че...какво да ви призова-хайде на прегръдкотерапията!!!:)


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 0)
от Debilche в 11 09 2007 в 18:10 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
Хораааа айде идния петък /14,09/ на Free Hugs обиколка!? Който е съгласен в 12,00ч на Попа =] Всеки е добре дошъл!


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 0)
от скейтърче в 17 09 2007 в 18:09 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
Наистина много хубаво клипче.
Обожавам тази кампания - отскоро се запалих и когато съм свободна уикендите кибича по НДК с плакат в ръце... В началото всички ме гледаха доста странно, но след това всеки втори ми се мяташе на врата. Чувството е неописуемо. Опитайте - просто е страхотно. И ако видите някой човек по улиците да раздава прегръдки - прегърнете го. Ще се почувствате много по-добре, а ще зарадвате и него :)


[ Отговорете на Това ]


Re: Безплатни Прегръдки (Оценка: 0)
от петър в 15 12 2007 в 22:07 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
http://www.couchsurfing.com/group_read.html?gid=4109&post=580218#gpid580218
December 3rd, 2007 - 12:40 am by Adam Rothwell from Manchester, United Kingdom
I was just thinking, that even though hugging in the streets is fantastic, it might be a great idea to hold up a sign outside a hospital / doctor surgery, maybe even a dentists?

Мисля си, че прегръщането по улиците е фантастично, но може би е добра идея да се вдигне плакат пред болница / хирургия, дори зъболекар.

Surely these are a few examples of places where people often feel sad and apprehensive and will probably appreciate a simple hug.
Have any of you tried this?
*hugs*
Adam

Със сигурност това са няколко примера на места където хората често се чувстват тъжни и загрижени и вероятно ще се зарадват на една проста прегръдка.
Някой от вас опитвал ли е това?


[ Отговорете на Това ]