Затвори Премести

Трудно Знание: Awareness beforehand

Публикувано от Truden - 03 02 2008 в 22:41 BG

Преди около две седмици бях поканен в Rational Responders да дам научно доказателсво за съществуването на Бог.
Знаейки начинът по който мислят всички атеисти и "победното" тяхно „Искаме доказателства” аз реших да им представя най-неопровержимото доказателсво, което не се нуждае от доказателства – „възможността да осъзнаваш”.

Основните точки в дискусията са представени на Английски език в http://mnogo.truden.com започвайки от 50/50 (Part One), където следвам методът на предварително подготвяне на съзнанието за абстрактно мислене, преди да бъде доведено до окончателната идея.

Тук бих искал да представя на Български концепцията „Awareness beforehand” която е в основата на споменатата по-горе дискусия.

Името „Awareness beforehand” ми дойде на Английски като естествено отражение на концепцията и би трябвало да се превежда на Български като “Съзнание преди всичко останало”. Ако някой има по-добър превод, бих се радвал да го сподели с нас, за да имаме едно по-точно Българско име за тази концепция.
Какво всъщност представлява тя
?

Написаното по-долу е мислено от мен на Английски и изпитвам затруднение в намирането на точни български думи. Бих приел поправки ако смисловото значение на предложените думи покрива концепцията.Awarenes Beforehand

Науката може да приеме съществуване (на обект) само при наличието на наблюдение. Ако обекта не е наблюдаван, но се предполага неговото съществуване, науката говори за предсказване на съществуване.

"Съществуване" е наличието на обект в нашето наблюдение.

В този смислъл, за да има „съществуване” е необходимо съзнание чрез което наблюдението се осъществява. Ако приемем, че наблюдението се осъществава от детектор, то съзнание е необходимо за да се извърши наблюдение върху резултата от детектора.

При всички случаи е необходимо съзнание.

Извод: Съзнание е необходимо, за да е възможно „съществуване”.

Теоретически е невъзможно да се докаже, че мозъкът произвежда съзнание, защото всяко доказателство трябва да бъде наблюдавано от Съзнание, докато обратното е възможно - себеосъзнаването е себе-доказано.

Концепцията не се нуждае от доказателства и всяка точка в нея е себе-доказана.

Обяснение

Човешкото мислене работи с понятия и концепции, които понякога лъжливо обръщат страните и дават невярна представа за обкръжаващата ни среда и живота като концепция.
Приемайки, че съзнанието наблюдава и регистрира предмет, лесно можем да стигнем до извода, че понятието „съществуване” е отнесено не към обекта а към съзнанието.
Съществуването на обекта не започва от момента на наблюдение върху него, но момента на наблюдение прави съществуването на обекта валидно за съзнанието, затова „съществуване” не би било възможно като концепция (понятие) преди съзнанието да регистрира нещо различно от себе-осъзнаване.

Един вид, ако съзнанието има само себеосъзнаване и никога не е наблюдавало нещо друго, „съществуване” е невъзможно понятие.

Тънкостта стои във факта, че ние сме съзнание. Ние вече ползваме понятието „съществуване” и го пренасяме вън от нас като нещо валидно единствено за обекта и никога за нашето осъзнаване.

Естествен е въпроса (и вече ми бе зададен), ако някъде съществува предмет, който ние не сме наблюдавали, можем ли да кажем, че той не съществува?

Отговорът е: естествено във Вселената съществуват обекти, които ние не сме наблюдавали, но този въпрос не би могъл да бъде зададен, ако понятието „съществуване” не ни беше известно и в употреба.

Всъщност всичкото възможно „съществуване” ни е вече известно чрез нашите пет сетива.
И е повече от очевидно, че нищо извън нашите пет сетива не може да съществува за нас, но можем ли да твърдим, че нищо повече от това не съществува?
Не.
Но и не бихме могли да се питаме за това, ако никога не бяхме ползвали поне едно от сетивата си, които ни дават идеята за съществуване вън от нас.

Всяко същество способно да наблюдава е точка на наблюдение в Съзнанието.
Когато възможността за наблюдение от определена точка се прекъсне, всяко съществуване изчезва и ние наричаме това "смърт". Ако няма нито една точка за наблюдение върху вселената тя е "невалидно съществуване" тъй като не е отнесена към Съзнанието.

Това е.
Надявам се, че ние Българите имаме по-развита способност да работим с абстракции, понятия и концепции и това ще направи разбирането на тази концепция много по-лесно и чисто.

Ако въпросите са твърде много, бихме могли да проведем дискусията в нашите Форуми.

 

Връзки

· Търсене в Трудно Знание
· Статии от Truden


Най-четена Статия Трудно Знание:
За Доброто в нас

Оценка за Статия

Средна Оценка: 4.33
Гласа: 9


Моля, използвайте допълнението и гласувайте за тази статия:

Отличен
Много Добър
Добър
Среден
Слаб


Запази


Коментарите са на публикуващият ги. Ние не сме отговорни за тяхното съдържание.

Re: Awareness beforehand (Оценка: 0)
от Маркос в 06 02 2008 в 18:50 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)

"Съзнание преди всичко останало" ... Да.
Но преди това не трябва ли да имаме - Същност?! Без Същност не може да съществува каквото и да било съзнание.
Съзнанието като същност от Същността - не еволюира.
Съзнанието като осъществяващо се битие - еволюира.

"Съществуване" е наличието на обект в нашето наблюдение".
А като субект как ще бъде?!

"Теоретически не може да се докаже че мозъкът произвежда съзнание..."
Тъй като не може да съществува Дух без материя и материя без Дух, то следва че, материята е продължение на Духа. И тук материалистическата идеология е права, /колкото и да е материалистическа/ че, имаме високоорганзирана материя. Според мен мозъкът приема и усвоява поточността на енергиите /еманацията/ от Същността, обаче само като съзнание засега. А кога няма да е само съзнание е друг по-обширен въпрос, който засега не искам да засягам.

" ...понятието "съществуване" е отнесено не към обекта, а към съзнанието"...
Точно обратното е, обекта винаги трябва да е носител на някакво съзнание и може пак да си е в състояние на "съществуване".

" Ако съзнанието има само себеосъзнаване и никога не е наблюдавало нещо друго "съществуване" е невъзможно понятие."
"Съществуване" винаги е възможно понятие.
Себеосъзнаване какво, в кой?!

"Тънкостта стои във факта, че ние сме съзнание"...

??!!

"Но и не бихме могли да се питаме за това, ако не бяхме ползвали поне едно от сетивата си"...
Според мен би трябвало да се спомене както за сетивното състояние на съзнание, така и за универсалното , индивидиума, да не говорим за всемирното.

"Всяко същество способно да наблюдава е точка на наблюдение в Съзнанието"
Ако със "скок" съществото отиде веднага до
Съзнанието то мощта на силата веднага ще има и съответното действие.

"Когато възможността за наблюдение от определена точка се прекъсне всяко съществуване изчезва и ние наричаме това "смърт". Ако няма нито една точка за наблюдение върху вселената тя е "невалидно съществуване" тъй като не е отнесена към Съзнанието".
Съществуването никога не може да изчезва, защото всичко преминава от едно състояние на съществуване или на съзнание в друго, а ако под "смърт" се разбира безсмъртие - това е друга концепция?! Не може във вселената да "няма нито една точка за наблюдение, това е абсурд. И дори да не е отнесена към Съзнанието тя ще е в поточността от съзнания.Науката е в потреба от пространството и времето, миналото, настоящето и бъдещето. На човечеството е потребна, както креационната така и еволюционната доктрина, за да се себеусвоява. На осъществяващият се човек е потребна доктрината на Духа. На Човекът е потребно само бъдещето, защото Бог е - настояще!
[ Отговорете на Това ]


Re: Awareness beforehand (Оценка: 1)
от Truden в 09 02 2008 в 11:54 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение | Дневник) http://truden.truden.com/
Наложи ми се да дам долното обяснение в един философски форум и мисля, че то дава добра основа за разбирането на Awareness beforehand.

- - -

Няма абсолютно СЪЩЕСТВУВАНЕ.
Има Awareness beforehand, което прави "съществуването" възможно.

"Съществуване" е кноцепция на съзнанието. Ако тази концепция липсва, липсва и "съществуване", и никаква дискусия относно него не би била възможна.

"Съществуване" като дефиниция е "наличие на обект при наблюдение".
Когато за първи път Съзнанието извърши наблюдение върху нещо различно от себе си (себе-осъзнаването), то създава концепцията "съществуване" и я ползва отнесена дори към не наблюдавани обекти, субекти и абстракции.

Всеки би казал, че "съществуване" е възможно дори без наблюдение на обекта, защото той съществува независимо от наблюдателя, но това е грешно твърдение, защото ползва несъществуваща концепция.

Бидейки Съзнание, защото всяка дискусия се води от Съзнание, ние не можем да твърдим валидността на концепция (творение на Съзнанието) преди нейното раждане.


[ Отговорете на Това ]


Re: Awareness beforehand (Оценка: 0)
от Александрина в 06 11 2008 в 17:07 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
Интересно, обаче може да се преведе и "изпреварващо съзнание" или "изпреварващо себепознание", но трябва да се има предвид че в някои случаи awareness също означава чувство...
 


[ Отговорете на Това ]


Re: Awareness beforehand (Оценка: 1)
от BojoT в 19 04 2009 в 09:39 BG
(Информация за Потребител | Изпращане на Съобщение)
Привет,
Винаги като чуя научно и подскачам :) Повечето хора мислят, че щом е научно, доказателството е точно и вярно и го приемат като абсолютна истина. Когато говорим за истината (а тя се дискутира в тази статия) винаги трябва да имам епредвид личното си интелектуално и духовно ниво. И най-очевидната истина за един може да е невидима за друг. Възприемането на Бог и неговото осъзнаване също не може да се отдели от самата личност и за всеки доказателството е отделно и лично, и няма нищо общо с науката. Още повече, че за самата наука не може да се каже, че е "точна". Например математиката въобще не е точна наука. Тя също се базира на моментни модели (парадигми), допускания и един куп ограничителни начални условия, а пък физиката все повече се доближава до религията със струнната теория :)
Не може да се намери универсално доказателство за съществуване на Висша сила, което да се разбере от всеки. Не ме разбирайте погрешно. Универсални доказателства има. Като това тука или теоремата на Гьодел, чийто философски извод е съществуването на Висша Сила. Просто тези доказателства са уж универсални, но не могат да се разберат от всеки. И поради тази причина те не са универсални :)
И точно това е още едно доказателство за съществуване на Бог :) Човек не може да намери универсално доказателство за съществуване на Бог, което да се разбере от всеки човек на Земята. Тоест човек не може да обхване цялата действителност и да обхване вътрешния живот на всеки човек. Но поради тяхното обективно съществуване, значи, има нещо, което ги обхваща - т.е. Висша сила непознаваема в пълнота от човека. Всъщност това разсъждение следва постановката на теоремата на Гьодел.
Та както казах, всеки отделен човек ще осъзнае Бог, когато му дойде времето. И това ще се случи за всеки един човек, но това е тема за друг разговор :)


[ Отговорете на Това ]