Затвори Премести
Публикуване на Коментар към Проучване

Re: Какво ЛИПСВА на Нашия Сайт


Трябва да се съживи малко, тоест да е по подвижен самият дизайн и да се добавят повече цветове, ако може да се добави и повече музика и всеки да може да добави своя песен.

Вашето Име: Неизвестен

Тематика:Коментар:

_HTMLNOTALLOWED