Затвори Премести
Публикуване на Коментар към Проучване

Re: Вярвате ли в Бог?


Бог е много абстрактно понятие.Всеки си го тълкува по свой начин, затова според мен въпросът не е съвсвм коректно зададен.

Вашето Име: Неизвестен

Тематика:Коментар:

_HTMLNOTALLOWED