Затвори Премести
Проучване


Проучване

Имали ли сте технически проблеми?

Да - в регистрирането
Да - в логването
Да - в изтеглянето на книга
Да - в изпращането на книга или връзка
Не



Резултати
Гласувания

Гласа: 18
Мнения : 0