Затвори Премести

Категория: Главна страница/Харун Яхя


Сортиране на Връзките по: Заглавие (A\D) Дата (A\D) Рейтинг (A\D) Популярност (A\D)
Сайтове са текущо сортирани по: Заглавие (от A до Z)


  В служба на Исляма 
Описание: Този уеб сайт е призив към тези, които искат доброто да възтържествува, покана да вършат добри дела и да се обединят в доброто. Този призив обаче не е отправен към някой човек или някои хора някъде там, той засяга право вас.
Добавена в: 28-Jul-2005 Посещения: 778 Рейтинг: 10.0 (1 Глас)
Оценка на този Сайт | Детайли

  Еволюционната Измама 
Описание: Този сайт изяснява научното рухване на еволюционната теория по детайлен, но лесно разбираем начин; разкрива фалшификацийте извършвани от еволюционистите, за да я “докажат” и са анализирани силите и мотивите, които се стремят да задържат теорията жива.
Добавена в: 20-Aug-2004 Посещения: 857 Рейтинг: 10.0 (3 Гласа)
Оценка на този Сайт | Детайли

  Знамения за Съдния ден 
Описание: Целта на настоящият сайт е да разгледа знаменията за Съдния ден под светлината на айятите от Корана и хадисите на Пророка Мохамед (с.а.с.), и да покаже, че днес тези знамения са започнали да настъпват.
Добавена в: 13-Apr-2005 Посещения: 794
Оценка на този Сайт

  Истината Отвъд Материята 
Описание: Една страница подготвена с материали на Харун Яхя.
Прекрасни обяснения поставени на научна основа, доказващи същността на Материята.
Добавена в: 22-Jul-2004 Посещения: 1160 Рейтинг: 10.0 (5 Гласа)
Оценка на този Сайт | Детайли

  Исус ще се върне 
Описание: Второто пришествие на Исус наближава! Подгответе се и вие за посрещането най-видния гост на човечеството! Множество знамения от Свещените източници показващи близоста на това Велико Събитие.
Добавена в: 20-Aug-2004 Посещения: 886 Рейтинг: 5.7 (3 Гласа)
Оценка на този Сайт | Детайли

  Последните времена 
Описание: Последните времена са период близък до Съдния ден, време, през което ще преобладава религиозният морал и хората по цял свят ще живеят според него. В това свято време ще се появят Исус и Махди, целият свят ще се изпълни с мир, богатство и изобилие.
Добавена в: 05-Sep-2005 Посещения: 726
Оценка на този Сайт