Ние се самоуспокояваме, че живота ни ще се подобри
когато съпруга/та ни разреши своите проблеми в работата си,
когато си купим по-красива кола,
когато си вземем отпуската,
когато напълно излезем на пенсия.

Истината е, че няма по-добро време за това да се чувстваме щастливи, отколкото сега.
Ако не сега, то кога?
Животът ти винаги ще е пълен с предизвикателства.
По-добре е да приемем нещата такива, каквито са,
и решим да бъдем щастливи сега, без да гледаме на нищо.