Форум

You need to log in to create posts and topics.

Вярвате ли, че има Бог? (анкета)

Вярвате ли, че има Бог?
Да, вярвам че има Бог
Знам, че има Бог
Агностик съм
Вярвам, че няма Бог

Бързо допитване (плъзни нагоре), за да знаем какви са вярванията относно съществуването на Бог.

Както вече сте забелязали в предложените отговори, човек може да знае, че има Бог. И това знание е резултат от личен опит.
Без личния опит с Бог, човек може само да вярва, че има, или че няма Бог.
В този смисъл, атеизмът е вяра, както и теизмът е вяра.
Премисляйки горното, най-логично би било човек да е агностик - нито отрича съществуването на Бог, нито твърди, че го има.
Ако Го срещне, ще знае.

Но пък само атеистите си знаят как се живее без вяра в нещо по-добро от тях.

От всичко казано и не казано, най-важно е онова, което не разбирате.