Форум

You need to log in to create posts and topics.

Правила за ползване на Truden Web Site

 1. Не публикувайте SPAM!
  Допълнение
  SPAM е всяка публикация, която не се включва в темата на форума или разделът на TWS.
  В тази категория се включват и всякакви публикации и мнения, които съдържат рекламен подтекст на бизнес и стоки.
 2. Не публикувайте материали защитени с Авторско Право!
  Допълнение
  Много материали в Интернет са защитени с авторски права и е забранено публикуването на пълния текст без разрешението на автора. Може да ползвате част от защитените материали като цитат с името на автора и ако е възможно препратка (връзка) към оригиналния материал.
 3. Не публикувайте материали съдържащи език на омразата!
  Допълнение
  Като "Език на омразата" се определя език и стил, които призовават или внушават обидно и/или агресивно отношение и действия към определена личност, етническа група или нация.
  Критиката не е Език на Омразата, ако не внушава и не призовава за обидно или агресивно отношение към определена личност, етническа група или нация.
 4. Отнасяйте се с уважение към потребителите и посетителите на TWS!
 5. Забранено е създаването на няколко потребителски сметки!
  Допълнение
  На потребители, за които се докаже, че имат две или повече потребителски сметки, ще им бъде отнето правото да публикуват и коментират в TWS

 6. Какво следва, ако не бъдат спазени едно или повече от горните правила?
  Допълнение
  На потребителите, нарушили едно от горните правила ще им бъде отнето правото да публикуват и коментират в TWS

От всичко казано и не казано, най-важно е онова, което не разбирате.