Политика за Поверителност

Това е най-кратката политика за поверителност, която ще прочетете в Интернет.

Личните ви данни, до които Truden Web Site има достъп са онези, които събираме с така наречените „бисквитки“. Тези бисквитки можете да контролирате от Съгласие за бисквитки.
Личната информация съдържана в тези бисквитки не е чувствителна за вашата сигурност. Тя се заключава в предоставената от вас информация при регистриране в Truden Web Site.
Повече за политиката ни за бисквитки може да прочетете тук.

Truden Web Site не предоставя на никого тази информация, освен чрез автоматизиран процес, в случаите за които вие сте се съгласили, с приемането на различните видове „бисквитки“.

Вашите публикации и коментари в Truden Web Site са публични и всичко написано от вас е ваша интелектуална собственост. С  публикуването на текст, видео и изображения вие предоставяте публичен достъп до тях и носите лична отговорност за тяхното съдържание.

Единственият случай, при който без ваше съгласие може да предоставим ваши лични данни, събрани чрез „бисквитки“, е ако бъдем задължени да го направим по законов ред.

Желаем ви приятни и спокойни моменти в Truden Web Site!