Писма до вас

Моето знание

Приятели,
Откакто съм с вас, в този Интернет Форум, много пъти, от много хора, съм бил обвиняван в изкривяване на Писанията.
Искам с това писмо да изчистя за всички вас, моето знание, което е Учението на Бог, и което се опитвам да ви дам.

Библията е сбор от книги(66 на брой) в които се говори за Бог, и които се опитват да обяснят Бог и пътя към Него.
Тези книги имат своето място в Библията, благодарение БЛАГОВОЛЕНИЕТО на църквата, която създава канона, като правило, по което да се оценява истинността на Писанията.
Това трябва да ви покаже, че ЧОВЕК, е който ви дава ВАШЕТО ЗНАНИЕ за Бог. Вие дори не познавате ЧОВЕЦИТЕ, които са определили правилата на канона, даващи ви известните шестедесет и шест книги от Библията. Две хиляди години е достатъчно дълго време за хората, за да забравят Истината донесена от Исус и пророците преди него.

И аз съм човек, като тези, които са ви дали канона. Тях не познавате, но мене може да питате за всичко, за да ме познаете.
Мнозина ще ме попитат, защо се мисля за избран. Не ми задавайте този въпрос, защото това е, което иска да знае завистливата ви гордост. А тя не е добър съветник.
Съдете по думите ми и делата ми.

Какво аз знам за Бог и Пътя към Него?

В Библията е казано, че Бог е Дух.
Казано е, че Бог е Мъдрост.
Казано е, че Бог е Любов.

За всичко останало в Библията може да спорите. За тези три неща не можете да изразите и най-малко съмнение.

Исус дойде на света и бе обявен за Помазаник (Месия, Христос). Христос на гръцки значи Необходим.
Исус Христос, значи Исус Помазания – Исус Необходимия.
Не забравяйте, че мнозина преди Него бяха помазани.
Това го казвам не за да отнема от Него, а за да дам на вас.
Исус бе наречен и Логос, което е най-близкото гръцко определение за Мъдрост изпълнена с интелект.
Исус беше и най-яркото проявление на Божията Любов на земята. Той е Който затвори целия закон в думата Любов.
Исус имаше в себе си Божият Дух без мярка. „Иоана 3:34 Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.“

Исус беше Човекът в Който Бог вложи трите си проявления – Дух, Мъдрост и Любов.

И защо бе всичко това???
За да имаме Бог ли? Че ние и преди си го имахме.

Това бе, за да видим Пътя. И Пътя, който ни научи Исус, бе Любов.
Исус не дойде за да каже „Вярвайте, че съм Бог“. Той дойде за да благовести Божието Царство, в което се отива с покаяние, и Любов.
Лука 4:43 Но той им рече: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен.“
И Учението, което Исус донесе не беше Негово, а и Той като всички Учители донесе Учението на Бог(Истината)
Иоана 14:24 Който не Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.“

Та, Исус не дойде за да се представи за Бог, а за да представи Божието царство и Пътя към него.
А Пътят е Любов.
Но за тази Любов се изисква Мъдрост. Тази Любов не е като любовта, заради която човек убива съперника си.
Тази Любов не е любовта, за която в стиховете се пише, „Сълно да люби и мрази“. Защото който има истинската Любов не мрази.
И това е, което Исус учеше – да обичаме и неприятеля си. Да не мразим никого.

Човек е това, което другите са направили от него. Човек в голяма степен е своята представа за себе си. Човек е едно оформено от другите и измислено от себе си „Аз“. Това „Аз“ е, което ви кара да преценявате нещата от неговата (на Аз) гледна точка. И всичко, което противоречи на „Аз“ е „лошо“, а всичко, което служи на „Аз“ е „добро“. И най-големия враг на „Аз“ е „ИСКАМ“. „Аз“ живее в ЖЕЛАНИЯТА си. А ЖЕЛАНИЯТА в материалното и плътското са окови. В желанието няма свобода а скръб(мъка).

Затова и Исус каза: „Иоана 16:33 Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.“
Затова и Яков каза: „Яков 4:4 Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.“
Значи ли, че трябва да се откажем от материалното и плътското?
Не. Но трябва да победим ЖЕЛАНИЕТО.
Духа трябва да води, не плътта.

Трябва да се откажете от „Аз“, което ви поставя своите условия. Трябва да се откажете от „Аз“, което определя кое е „добро“ и кое „зло“.
Трябва да се откажете от себе си, което е въплатеното ви „Аз“, за да постигнете онова състояние на своя Дух, наречено Любов.
Тази Любов е условието изисквано от Бог, за да дойде Той и да направи „Обиталище“ във вас.
Това се опитваше Исус да ви научи и това ви обеща :
Иоана 14:23 Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.“
Който пази Учението, донесено от Исус, ще има Божието обиталище в себе си.
А Учението Му е Любов.

Любов е:
да не мразиш
да не разделяш на „наши“ и „ваши“ (безпристрастие)
да не разделяш на „добро“ и „лошо“ (безпристрастие)
състрадание
милосърдие
вярата, че Мъдростта ще надделее над невежеството.

Едва ли мога по-добре от Павел да обясня Любовта (1 Коринтяни 13:1 до 13:13)

Този, който в себе си таи пристрастие, а казва Обичам, той не изпълнява Закона – Любов.
Този, който казва „не мразя“, но разделя на християни и всички останали, той не изпълнява Закона – Любов.
Този, който казва „Обичам“, но не го проявява в делата си, той не изпълнява Закона – Любов.

Библията е добра книга. Но нали не твърдите, че в тази малка книжка е събрана цялата Мъдрост на света?
Нали не си мислите, че всички думи на Исус са събрани в тази ма-а-а-алка книжчица.
И ако някоя друга книга съдържа думите на Исус, как можете да кажете, че е невярна книга, защото не е в Библията???
Нали не сте толкова глупави, за да го кажете!?!?!?
Затова търсете Мъдростта навсякъде. Има много книги, в които Мъдростта е изявена.
Не бъдете фанатици, които проповядват „мъдростта“, затворена в шестдесет и шестте книги на Израел.
Кой ви каза, че Бог е бил познат само на Евреите.
За кой ли път ви припомням
Псалми 82:8 Стани, Боже, съди земята;
Защото Ти имаш наследство всред всичките народи.

Един християнин веднага изтълкува, че благодарение на Исус, Бог има наследство във всички народи. Нищо че в този псалм се говори в сегашно време, а то е преди да се роди Исус на земята.
Ако така тълкувате, може да промените смисъла на всичко, казано в Библията.

Е, питам ви, къде „изкривих“ Писанията?
Казах ли ви нещо друго, освен Любов?
Помолих ли ви за друго, освен за Любов?
Използвах ли Писанията, освен за да ви науча на Любов и Пътя към Бог, Който е Любов.

Това писмо стана доста дълго за четене, но прекалено късо, за да покаже в най-общи линии, знанието, което искам да ви дам.
Винаги съм ви казвал, ПИТАЙТЕ.
Мога да ви обясня всяка дума от Библията и всеки Учител.
Убийте гордостта си и ПИТАЙТЕ.
Ако плащате за хляба, който ядете, защо не вземете безплатно Хляба с който ще Живеете? Питайте!
Аз съм тука, за да ви припомня.
Бъдете Мъдри.
Бъдете Любящи.
Изгонете от себе си „Аз“, за да влезе Бог.

Николай Сисоев – Труден

Поръчай книгата Труден Бог
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари