Месечен Архив: февруари, 2006

Още веднъж за суфизма

Суфизмът никога не е имал начало и никога не е възниквал като историческо явление. Той е съществувал винаги, защото светлината...

Предопределеността

Трудно е да се разбере предопределеността, ако гледате на нея като точка във вашето бъдеще. Представете си я като настоящ момент. Защо?Първо трябва да...
- Advertisment -
Поръчай книгата Труден Бог

Most Read