Трудно е да се разбере предопределеността, ако гледате на нея като точка във вашето бъдеще.
Представете си я като настоящ момент.
Защо?

Първо трябва да изясним каква е същността на ТОВА място (Вселената)
Не…
Аз просто ще изкажа своето мнение за това.
Та какво аз мисля, че е Вселената?
Тя е ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

Взаимоотношенията идват от движението на това нещо, което ние наричаме материя.
Материята е движение.
Материята е пространство.
Светлината е материя и е навсякъде във Вселената.
Взаимоотношенията между процесите в движението (материята) е ВРЕМЕ.

Времето и Пространството са във взаимоотношения и това е Човешката Вселена (Която вие виждате.)
(Както е видно, Времето произлиза от взаимоотношенията в Материята, и като такова, то влиза във взаимоотношения с това от което произлиза)
Няма Време и Пространство като две отделни неща.
Те съществуват само във взаимовръзка и това е което наричаме Вселена.
Времето е продукт на Съзнанието.
Пространството също.

Защо казвам „продукт на Съзнанието“?
Защото ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА са ментално проявление.(Съществуващи само чрез осъзнаването)
Вселената като ВЗАИМООТНОШЕНИЯ е ментално проявление на Съзнанието, в което съществува.
Човек е част от взаимоотношенията.
И като такава част, е зависим от тях.
Защото ВЗАИМООТНОШЕНИЕ е ЗАВИСИМОСТ.

Това е ограничението поставено във Вселената – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

Какво е човек?
Човек е това нещо, което може да интерпретира взаимоотношенията.
Човешкият мозък не мисли. Той интерпретира взаимоотношения.
Мозъкът е рецептор(приемател) на Съзнанието, в което взаимоотношенията се проявяват.
Интерпретирайки, човек израства като Личност.
Личност е Воля.
Вашата воля е зависима от интерпретирането.

Ако следвате тази зависимост, ще видите, че всеки настоящ момент е следствие от предишния.
Така че е предопределен момент.
Вашата воля е предопределена от последователността в редицата моменти. И това е вашия Живот.
Вашето раждане е следствие на волята на вашите родители, която е плод на тяхната интерпретация на ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА.

Тука във ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА човек не може да види техния край. Но този край съществува, защото е последната точка в редицата от последователности.
Ако накарате съзнанието си да спре интерпретирането на ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА, вие ще излезете от тях, ще излезете от Вселената, и ще може да видите бъдещи точки в линията от последователности.
Понякога аз излизам от Взаимоотношенията и мога да видя такива бъдещи точки.
Вие също може да направите това. (Поне може да опитате)
Пътят се нарича МЕДИТАЦИЯ.

И СЕГА…
Предопределеността не е във бъдеща точка на вашия живот.
Тя е в настоящия момент. Защото той е предопределен от предхождащият го.
Този настоящ момент е вашата Воля.
Вашата ВОЛЯ е предопределена, затова и вашите дела са предопределени.
Изборът има името „Ако“. Но „ако“ не съществува. Съществува момента на проявената Воля, идващ като следствие на предния момент.

Може ли да го промените?
Всичко е във вашата ВОЛЯ, което значи – ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО.

Труден

Поръчай книгата Труден Бог
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари