• Портрет
Учителят казва: „На петнайсет години залягах над учението. На трийсет вече имах изградено собствено мнение. На четирийсет превъзмогнах съмненията си. На петдесет открих волята на Небето, На шестдесет никаква реплика вече не бе в състояние да ме смути. Сега, на седемдесет години, мога да следвам всеки порив на сърцето си, без да се отклонявам от правия път “ (2:4).
• Съжаление за неуспеха на мисията му
Учителят казва: „Ако се намери владетел, който да ме наеме, за една година ще поставя нещата в ред, а след три ще дойдат и резултатите“ (13:10).

• Педагогика
Учителят казва: „Обучавам само амбициозните, предвождам единствено тези, които копнеят да се изявят. Когато поставя въпроса от един ъгъл, ако ученикът не ми посочи останалите три, не повтарям урока си за него“ (7:8).

• Това, за което учителят никога не говори
Дзигун (негов ученик) казва: „Слушаме и възприемаме учението на Учителя за всичко, което се отнася до познанието и културата, но няма средство, с което да го накараме да говори за подредбата на нещата и за Небесния път“

• Мълчанието е злато
Учителят казва: „Не искам повече да говоря.“ Дзигун възкликва: „Учителю, ако вие не говорите, какво ще разберем и предаваме на следовниците ние, вашите ученици? “ Учителят отвръща: „Небето говори ли? И все пак сезоните следват своя ход и стотици същества се раждат. Говори ли “ Небето?“ (17:19).

• Златното правило
… Не прилагайте на другите това, което не бихте пожелали за себе си (12:2). … Не правете другиму това, което не бихте искали той да стори вам (15:23).

• Изкуството да управляваш
Владетелят Дзин от Чи разпитва Конфуций за изкуството да управляваш. Конфуций отговаря: „Владетелят трябва да е владетел; поданикът – поданик; бащата – баща; синът -син,“ Владетелят казва: „Прекрасно! Ако владетелят не е владетел, поданикът не е поданик, бащата не е баща, синът не е син – как бих могъл да бъда сигурен за нещо?“ (12:11).

• Истински възпитаният човек
Дзъся (ученик) казва: „ Човек, който оценява добродетелта no-високо от удоволствието, който отдава всички сили да служи на родителите си, който е готов да пожертва живота си за своя владетел, който удържа обещанията си към своите приятели – даже някой да го нарече некултурен, за мен той ще бъде един възпитан човек“ (1:7).

• Как да се участва в правителството
Някой пита Конфуций: „Защо не вземате никакво участие в управлението?“ Учителят отговаря: „В Писанията е записано: „Прилагайте на практика синовното уважение и братската обич и от това ще спечели управлението на държавата.“ Това е също начин да правиш политика, така че не е необходимо да участваш в правителството“ (2:21).

Поръчай книгата Труден Бог
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари