Какво е Кабала – част 1

0

С какво се занимава Кабала?
Кабала се занимава с разкриване смисъла на човешкия живот. Всеки човек си задава въпроса в какво се състои смисъла на човешкия живот. Особено често хората си задават този въпрос в детската си и юношеска възраст, а след тази възраст те като правило забравят за него. Какво да се прави – така е устроен живота: човек не може безкрайно да се травматизира с въпрос на който не получава отговор.
Отговорът на този въпрос се намира единствено в науката Кабала, която e била достъпна само за избрани в течение на много векове.
Идвали и са си отивали много поколения, но само на нас, представителите на последните поколения, е дадена възможност да получим изчерпателен отговор на най-главния въпрос.
Но и днес, когато Кабала от тайно учение става достъпна практически за всеки наш съвременник, тя е предназначена непосредствено за тези позастарели и не престанали да си задават детския въпрос – В какво се състои смисъла на живота ми, в какво се състои смисъла на живота на цялото човечество?.
Хората, които много остро усещат този въпрос, идват в Кабала. Те не чувстват пълно удовлетворение от ежедневието си. Те не страдат от мании и депресии – те просто не могат да постигнат в този си живот духовен комфорт. Защо? Кабала дава отговор на този въпрос.

Етапи на развитие на желанието.
Развитието на човечеството е развитие и реализация на различни нива на неговите желания. Търсенето на способи за реализиране на желанията е мерило за нивото на развитието на цивилизацията и всичко това, което ние наричаме научен и технологичен прогрес.
Желанията на човека постоянно се променят от по-малки към по-големи и тази промяна движи човечеството напред.
В науката Кабала желанията на човека са разделени на пет нива:
• първични желания – секс, храна, (казано „Любовта и глада правят света“);
• втория етап на развитие на желанията – това е стремежа към богатство;
• третия етап на развитие на желанията – стремеж към власт и слава;
• четвъртия етап на развитие на желанията – стремеж към знания;
• петия етап на развитие на желанията – стремеж, към духовното, към Твореца;

Необходимостта от секс и храна в Кабала се определят, като животински потребности, тъй като те се изпитват и от животните. Даже намирайки се напълно изолиран от други хора човека изпитва глад и стремеж към продължение на рода.
Желанията за богатство, власт и знания това са вече човешки желания. За да може да удовлетвори тези свои желания на човека му е необходимо да се намира сред себе подобни – в човешко общество.
Човека се ражда и започва процеса на развитие на животинските му и човешки желания. Идва момент, когато той разбира, че реализирайки тези желания той не се чувства удовлетворен. Подсъзнателно той усеща, че трябва да се стреми, към нещо друго, но какво точно той не може да осъзнае веднага, защото то се намира извън границите на осезаемия от него свят.
Това желание човека получава „от горе“. Това желание не съществува в природата и не се развива под въздействие на обществото, както човешките желания.
В Кабала това ниво на желанията се нарича-желание за духовна светлина или душа на човека.
Предмета на изследване на науката Кабала е общата душа наречена „Адам“. Тази духовна конструкция се състои от 600 000 частички, като всяка от тях се дели на още много частици, които съдържат в себе си земни желания.
Как възниква нов вид желание?
Съвкупността от всички земни желания се нарича човешко сърце. А частичката (желанието), поместена в него „от горе“ се нарича точка в сърцето.
Човекът е длъжен по време на своя биологичен земен живот да постигне цялостно изпълване с духовно желание. Докато това не стане той ще се връща многократно в нашия свят и това прави докато не достигне тази цел.
И така всяко наше поколение, което идва в нашия свят се състои винаги от едни същи души, изначално създадените 600 000 частички, но облечени в различни тела.
Всяка от тези частички се се стреми към напълване с духовна светлина : тялото умира, а душата се премества в ново тяло, и отново работи за своето изпълване със духовна светлина и т.н. до като на определен етап от своето развитие не се изпълни изцяло.
Болшинството от хората имат желания, които те могат да удовлетворят в рамките на нашия свят. Тук влизат творческите, интелектуалните и културните стремежи на човека, а също така и необходимостта, която изпитва човека да изследва и разбере устройството на света в който живее.
Облечени в телата на тези хора души, не са достигнали до желанието за духовна светлина – петия етап в развитието на желанието. Този тип души не пораждат в телата в които се намират стремеж към това, което се намира зад границите на нашия свят
Но има души от друг тип (те са все още малко на брой), които влизайки в тялото на човека пораждат стремеж към висшето и вечното. Такъв човек се стреми, както и другите хора да се задоволи с това, което му предлага нашия свят, но при него това не се получава.
Той вижда, как другите хора се стремят да трупат и придобиват богатство и успехи, но на него всичко това му се струва, че това е някаква игра.
Той участва в тези „игри“ и често сполучливо, но това не го удовлетворява. Постепенно пробвайки себе си в нашия свят той напълно се разочарова и започва да усеща, че неговата душа изисква друго напълнение.
Почувствал стремежа към духовното, този човек разбира, че вече не може да бъде удовлетворен от земните наслаждения и живота му става празен. Тогава той започва да търси източник, който да задоволи появилото се в него ново – духовно желание.
Търсенето и разочарованието са естествен спътник на човека в процеса на възникване на това ново желание, много характерно за нашето време.
След средата на XX век все повече и повече хора получават „от горе“ желание за духовното, което предизвиква в тях противоречие, защото то възниква в сърцето му където се намират и другите му – земните му желания.
И така петият вид желание се спуска „от горе“ върху човека и създава в него вътрешен дискомфорт. Това му състояние го кара да търси как да изпълни възникналото в него желание за Висше, води го Кабала.

Желанието за духовно се спуска в човека „от горе“ и поради това обектите от нашия свят не могат да бъдат обект на запълване на това желание. Кабала се занимава с това да показва на човека, как може да напълни това свое висше желание, когато то възникне.
Кабалистите, които са получили такова напълнение на духовните си желания (думата „кабала“ означава в превод от иврит на български език – „получаване“) наричат това напълване светлина или по-точно с Висша светлина.
Тази Висша светлина те наричат Творец, тъй като Той създава желанието и Самия той го изпълва. Но ако това желание не възникне в човека, то той продължава да живее, както другите хора.

Търсене на напълнителя и процеса на напълване
Животът на човека е процес на постоянно търсене. Той през целия си живот търси нещо, което би могло да удовлетвори, изпълни всичките му нови и нови желания: той търси храна, богатство, секс, власт, знания.
Всички тези желания постоянно възникват в него и се сменят едно с друго. През целия си живот той се стреми да ги напълни.
В цялата история на човечеството на доста хора се е отдало да напълнят и духовните си желания. За тези си постижения те разказват в своите книги, като описват как са търсили напълнителя и са описвали самия процес на напълнение.
Техните обяснения и описания са систематизирани в цяла наука наречена Кабала. Себе си тези хора нарекли кабалисти.
Кабалистите ни обясняват, че човека, който се намира в нашия свят е длъжен да напълни душата си със светлина така, че тя да се издигне на това ниво на което се е намирала преди да слезе в сърцето на човека т.е. в земните желания.
Задачата ни се състои в това да напълни точката си в сърцето с висша светлина независимо от това, че около нея съществуват земни желания, наречени сърце или тяло на човека.
Кабалистите казват, че изпълването на душата със светлина дава на човека усещането за висшия свят. На практика това означава, че човека ще може да живее (усеща), да се намира в двата свята едновременно. Така той ще обедини двата свята в себе си.
Състоянието при, което човека живеещ в нашия свят напълно изправя и напълва душата си на най-високо духовно ниво, се нарича „Край на изправянето на душата“ или по-кратко „Край на изправянето“.
Кабала дава възможност на човека от момента в който той усети стремеж към духовното и благодарение на това за първи път да получи информация за Кабала и да овладее методиката за напълване на душата и я изпълни. С това той ще постигне пълното наслаждение, ще усеща вечността, ще придобие абсолютното познание и съвършенството.
При това той получава тази възможност за реализация сега в този свят, в този живот, без да се връща отново и отново в този не „най-добър“ свят изживявайки отново търсенето, страданието от раждането до смъртта.
Душите непрекъснато се променят, развиват се и се усъвършенстват и затова задачата на Кабала се явява създаването на подходяща методика за получаване на висша светлина за всяко поколение.
Тя се занимава с обучение по методиката за изпълване на душите със светлина и поради това се нарича „Кабала“ – получаване.
Кабала учи човека, как да получи висшата светлина и с нея да изпълни изцяло душата си т.е. всичките си желания, както сърдечни така и духовни.
Това е възможно, тъй като всички наши желания са създадени от самата светлина. Само непосредственото напълване със светлина е в състояние да ни удовлетвори.

Поръчай книгата Труден Бог
Truden Web Site
Truden Web Site е създаден на 1.08.2003 година. Повечето материали публикувани до 2011 година носят подписа Truden Web Site. Този подпис носят и всички материали, чиито автори желаят анонимност.
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари