Из “Разговори с Бога“

0


Тайната тук, ключовата дума е видимост.
Разбира се, не можеш да откриеш, защото нямаш какво да криеш. Но представяш ли си какво биха направили хората, притежаващи пари и власт в света, как те биха надигнали глас, ако можеха дори да си представят, че всяка тяхна стъпка, всяка покупка и продажба, всяка спогодба, всяко корпоративно действие и избор на цена, както и всички преговори за надници, всяко решение ще може да бъде достъпно на всички останали от най-горното до най-долното стъпало на йерархията.
Но аз ти казвам: нищо не води до установяване на справедливост по-бързо от видимостта или прозрачността.
Видимостта е просто друга дума за истината.
Познай истината и истината ще те направи свободен.
В просветените общества не съществуват тайни. Всеки знае онова, което останалите притежават, онова, което печелят, което плащат като заплати и данъци и благотворителни предприятия. Всеки знае с какво всяка друга корпорация облага, какво купува и продава и за колко, какво печели от всичко. Знае се всичко. ВСИЧКО.
Знаеш ли, защо всичко това е възможно само в просвете-ните общества? Защото никой в тези просветени общест-ва няма желание да вземе нещо, да получи нещо за сметка на другите.
Това е радикален начин на живот.
Той изглежда радикален от гледна точка на прими-тивните общества. И това е така, в просветените общества той очевидно изглежда най-адекватен.
Много съм заинтересуван от тази концепция за „видимостта“. Може ли тя да се приложи и към други неща, освен монетарните дела? Може ли да бъде ключова дума за нашите лични взаимоотношения например?
Бихме могли да се надяваме. И все пак не се прилага.
Като правило не, на вашата планета засега не. Повечето хора все още имат много неща, които да скриват.
Защо? Каква е причината?
В личните взаимоотношения (и във всички взаимоотношения всъщност) проблемът е в това, че може нещо да загубиш. Хората се страхуват от това, което могат да загубят или което могат да не успеят да спечелят. Въпреки всичко най-добрите лични взаимоотношения и определено най-прекрасните романтични взаимоотношения са тези, в които всеки знае всичко, в които прозрачността или видимостта не само е ключовата дума, тя е единствената дума; в които просто няма тайни. При тези взаимоотношения нищо не се крие, нищо не се затулва или нюансира, нищо не се представя в изопачен вид. Нищо не се премълчава, нищо не се изключва. Хората не се опитват да се досещат за мотивите на другия, не играят помежду си никакви задкулисни игри, никой не се опитва „да разиграва другия“, „да прави но-мера“, нито да „засенчи другия“.
Но ако всеки знае всичко, което си мислим…
Няма защо да продължаваш. Тук не става дума за това да се лишите от вътрешен мир, от вътрешната свобода да разполагате със своя личен свят. Аз не говоря тук за нищо подобно.
Става дума просто за това да бъдете открити и честни в отношенията помежду си. Става дума за това просто да казвате истината, когато говорите и да не премълчавате истината, когато знаете, че трябва да се каже. Става дума за това да не лъжете никога повече, да не прикривате с думи и с мисли, да не манипулирате, нито да изопачавате истината по хиляди начини, с които се характеризират повечето човешки взаимоотношения.
Става дума за това, да се казват нещата ясно и просто, такива, каквито са, напълно открито. Става дума за това всички хора да притежават информация и да знаят всичко, което им е необходимо да знаят по даден предмет. Става дума за справедливост и откритост и …за прозрачност.
Това обаче не значи, че всяка мисъл, всеки личен страх, всеки тъмен спомен, всяко мимолетно осъждане, всяко мнение, всяка реакция трябва да се изложи на показ за разглеждане и обсъждане. Подобно поведение не означава прозрачност, а липса на разум и то би могло да ви подлуди.
Ние говорим тук за просто, непосредствено и открито, честно и пълноценно общуване. Но дори ив6 тези граници подобна идея поражда учудване и обикновено не се прилага.
Повтори това отново.
Дори и в тези граници подобна идея поражда учудване и обикновено не се прилага.
Трябва да посетиш някой водевил. Шегуваш ли се?
Та Аз съм посещавал.
Ако трябва да говорим сериозно, идеята е великолепна, представи си цяло едно общество, което да се гради на Принципа на Видимостта. Сигурен ли си, че този принцип ще може да се приложи успешно?
Ще ти кажа нещо. Половината злини на света мо-гат да се премахнат още утре. Половината от грижите на света, половината от Конфликтите на света, половината от гнева, от безизходицата…
От началото ще има гняв и безизходица, не се заблуждавай в това отношение.
Когато стане ясно, че с обикновения човек са злоупотребявали, играли са си като с вещ, манипулирали са го, лъгали са го, мамили са го право в очите, това ще породи много гняв и чувство за безизходица. Но „видимостта“ ще пречисти всичко това за не повече от шестдесет дни, ще го премахне завинаги.
Отново те приканвам, помисли за това.
Смяташ ли, че можеш да имаш такъв живот? Без повече тайни? При абсолютна прозрачност?
И ако не, защо?
Какво таиш от другите, за което не би искал те да знаят?
Какво говориш на някого, което не е истина?
Каква част от истината премълчаваш?
Как откритата или прикрита лъжа е довела света, в който живееш, до състоянието, в което искаш да бъ-де този свят? Нима манипулацията (на пазара по отношение на конкретна ситуация или на конкретен човек посредством премълчаване и потайност наистина ни е донесла нещо добро? Нима „личната тайна“ е помогнала с нещо на управлението на нашия съвместен и индивидуален живот?
Какво би станало, ако всеки би могъл да вижда всичко?
Но тук има известна ирония. Не разбираш ли, че тъкмо в това е заключен страхът ти от първата среща с Бога? Не разбираш ли, че онова, от което наистина те е страх, е, че играта свърши. Танцът е изтанцуван. Онова, което става в тъмната кутия е свършило. Онази дълга, дълга редица от измами, големи и малки е дошла до своя край в най-буквалния смисъл?
И все пак хубавото е, че няма причина за страх, ня-ма защо да се плашиш. Никой няма да те съди, никой ня-ма да е изкаран „грешен“, никой няма да те хвърли във вечния огън на ада.
(А що се отнася до вас, римокатолиците – не, вие няма да отидете в Чистилището.)
(И вие, мормони, няма да бъдете впримчени завинаги в низшето небе, без да можете да се издигнете до „висшите небесни сфери“, няма да бъдете обявени за погинали чеда и завинаги запратени в неизвестното.)
(И вие….)
Е, вече разбираш цялата картина. Всички вие сте изградили в рамките на вашата определена религия някаква идея някаква представа за най-тежкото божие наказание. И неприятно ми е да ви го кажа, защото виждам какво удоволствие извличате от тази драма, но все пак… няма нищо подобно. Може би когато се освободите от страха, че животът ви ще стане напълно прозрачен в момента на вашата смърт, вие ще може да преодолеете и страха от тока, живота ви да стане напълно прозрачен още докато сте живи.
Дали това няма бъде нещо…
Да, дали няма да бъде все пак? Ето ти формулата, която може да ти помогне да поставиш начало. Върни се в самото начало на тази книга, виж отново петте нива за казване на истината. Запомни този образец и започни да го прилагаш. Стреми се към истината, казвай истината, живей в истината всеки ден. Прави това сам и по отношение на всеки човек, до живота на когото се докосваш.
И така, подготви се да бъдеш напълно открит, го-тов за пълна прозрачност.
Това ме кара да изпитвам известен страх.
Тогава опитай се да разбереш от какво именно се страхуваш.
Страх ме е, че всички ще ме изоставят, страх ме е, че никой няма да ме обича повече.
Разбирам. Значи смяташ, че трябва да лъжеш, за да накараш хората да те харесват. Не точно да лъжа. Просто да не им Казвам Всичко.
Спомни си какво казах преди. Не става въпрос за това да даваш израз на всяко, дори и най-дребното си чувство, мисъл, идея, страх, спомен, да се изповядваш за всичко. Необходимо е просто винаги да говориш истината, винаги да изразяваш напълно себе си. С най-скъпия си и любим човек ти можеш да бъдеш физически гол, нали?
Да.
Защо тогава да не можеш да бъдеш емоционално гол също? Второто е далеч по-трудно от първото. Разбирам. Но това не значи, че е по-малко препоръчително, защото наградата е голяма.
Прекрасно. Ти наистина даде някои много интересни идеи, да се премахнат скритите помисли, да се изгради едно общество, основано на Видимостта, да се казва истината през цялото време на всекиго за всичко. Уф!
Върху тези няколко идеи са били изграждани цели общества. Просветлени общества.
Досега не съм се натъквал на такова общество.
Аз не говорех за твоята планета. Нито дори за слънчевата система.
Но съвсем не е необходимо да напуснеш планетата или дори да излезеш от собствения си дом, за да започнеш да преживяваш онова, което подобна Нова Мисловна система представлява. Започни от собственото си семейство, започни от собствения си дом. Ако имаш свой бизнес, започни от собствената си компания. Кажи на всички в своята фирма точно какво правиш, какво печели и харчи фирмата и какъв е приносът на всеки работник. Ти направо ще прогониш ада от душите им, имам предвид това съвсем в буквалния смисъл – ще прогониш ада от душите им. Ако всеки, който притежава компания, направи това, работата ще престане да бъ-де жив ад за мнозина, защото те ще получат усещане за справедливост, за равнопоставеност, за безпристрастие и това автоматично ще окаже своето влияние в атмосферата на работното място.
Кажете на своите клиенти точно колко пари струва един продукт или услуга, запишете тези цифри върху етикетчето. Наред с цената сложете и собствени-те си разходи. Ще продължите ли да се гордеете с онова, което искате? Страхувате ли се, че някой може да си помисли, че „изцеждате“ клиентите си, ако разбере какво е съотношението между вашите разходи и цената? И ако е така, вижте какво можете да направите, за да възстановите цената в сферата на справедливостта, а не просто „да получите всичко, което можете, докато можете“.
Имай смелост. Направи го. Имай смелост.
Това изисква една тотална промяна в мисленето. Това налага да се заинтересуваш от своите клиенти и купувачи толкова, колкото и от самия себе си. Да, можеш да започнеш да изграждаш това Ново Общество още сега, още тук, още днес. Изборът е твой. Можеш да продължиш да поддържаш старата система, настоящата парадигма, но можеш да издигнеш факела и да покажеш на света нов път. Ти можеш сам да се превърнеш в един нов път. Във всичко. Не само в бизнеса, не само в личните си взаимоотношения, не само в политиката, икономиката, религията, не само в един или друг аспект на житейския опит, но във всичко.
Бъди този нов път. Бъди този по-висш път. Бъди този грандиозен път. Тогава можеш с правота да кажеш: Аз съм пътят и животът. Последвайте ме. Ако целият свят те последва, ще бъдеш ли доволен от това накъде си го повел? Нека този въпрос да бъде лайтмотивът на днешния ти ден.

Поръчай книгата Труден Бог
Truden Web Site
Truden Web Site е създаден на 1.08.2003 година. Повечето материали публикувани до 2011 година носят подписа Truden Web Site. Този подпис носят и всички материали, чиито автори желаят анонимност.
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари