МЕТОДЪТ ,,ХИПСОСЪЗНАНИЕ’’ ( свръхосъзнаване ) – Пътят ,,Зомби”- Добуда – Буда

Абсолютна 10 – Хипсо – Съзнание ( Буда ) Свръхсъзнателно рефлективно
будност 9 – Депесонализация познание- тотална систтема

(мъдрост ) ( четвъртична интуиция )

Висока будност 8 – Интеграция Съзнателно рефлективно
метаинтелект – 7 – Себеизграждане познание- вътр.системност

( знание ) ( третична интуиция )

Средна будност 6 – Самоидентификация Съзнателно познание –
интелект 5 – Културна принадлежност парадигмални разсъждения

( информация ) ( вторична интуиция )

Ниска будност 4 – Косвени внушения Несъзнателно рефлективно
( емоции ) 3 – Преки внушения познание -стереотипно

(бази данни) ( първична интуиция )

Полусън 2 – Подражание Несъзнателно познание
(физ.усети) 1 – Рефлекси без расъждение

(дразнения ) ( инстиктивно поведение )

Вегетация – 0 – Хипносъзнание ( зомби) Безсъзнателно съществуване

Х И П С О С Ъ З Н А Н И Е

РЕЗЮМЕ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА

Човешкото съзнание има две основни състояния : будност и сън.Те имат различни степени на дълбочина.На обикновения човек е присъщо ниско ниво на будност.Съзнанието също има различни степени.най-ниско в тази градация е дълбокото сънно съзнание( хипносъстояние), а най-високо – онова състояние , което с епостига чрез свръхсъзнателен тренинг ( ХипсоСъзнание) . Въпреки че индивидът е буден , психиката му обикновено остава потопена в сънното състояние , което се намесва във функциите на интелекта и му пречи да оценява правилно действителността .През деня мисълта тече под формата на ,,бленуване” , но самият индивид не
забелязва това .Тъй като мотивацията за еволюция е недостатъчна , човешкото същество си остава интелигентно животно , макар и хипосъзнателно по отношение на латентните си възможности .

ХипсоСъзнание се стреми да издигне с различни средтва съзнателното ниво на индивида , за д апостигне така самоконтрол , уравновесеност , стабилност ,спокойствие и по-високи интелектуални възможности.накратко, то го въвежда в ново състояние на съзнателност – по-висше , по-човешко и по-реално.

Обикновеният човек съществува реално не като индивид , а по-скоро като анти-индивид.Антииндивидът е неспособен да се самоопредели – той не е нищо друго освен лишена от собствен живот проекция на обществената група.Такъв човек не притежава Аз , а само Ние .Азът принадлежи на индивида , а Ние е всичко онова , което не е негово. ,,Ние” е насилствено наложена структура, докато Аз-ът е формация , родена от самоопределение и подхранвана от съзнателно рефлективно познание .

ХипсоСъзнанието формира Аза и го води към пълно съзряване.Само онзи , който притежава развито , зряло и опитно Аз , може да каже с пълна сигурност :,,Аз съм човешко същество “.Истинският индивид успява да се самоопредели , да се отърси от неразумното и чисто емоционално поведение и да постигне реализация като
СЪЗНАТЕЛЕН И ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕШКИ ИНДИВИД

Джон Бейнс :

МЕТОДЪТ ,, ХИПСОСЪЗНАНИЕ “ (свръхосъзнаване )

Има голяма разлика между знание и разбиране .Разбирането е процес на дълбоко проникване в същността на предмета на познание . То предизвиква големи структурни изменения в личността , защото индивидът възприема нови начини за адаптация в резултат на пълното разбиране на нещата.Съзнателното учене променя личността и й позволява да се интегрира н апо-висши нива ако човек е постигнал истинското разбиране.Щом постигнете правилното разбиране , може да започнете упражненията в следната последователност;

Упр.1 :Пълно дишане
Упр.2 :Утринно дишане
Упр.3 :Дишане за релаксация
Упр.4 :Неусетно дишане
Упр.5 :Релаксация и овладяване на въображението
Упр.6 :Ментална концентрация (1)
Упр.7 : Ментална концентрация (2)
Упр.8 :Ментален вакуум
Упр.9 :Съзнателни движения
Упр.10:Осъзнаване на говора
Упр.11:Осъзнаване на Аза
Упр.12:Решаване на проблеми
Упр.13:Приложно използване на интелекта

Тези упражнения могат да се прилагат както в конкретни ситуации, така и като общ практически метод.Когато се използват за конкретен проблем, те временно издигат нивото на съзнателност и помагат за намирането на решение.Общото изпълнение на упражненията постепенно повишава съзнанието.
Като общо правило препоръчваме следната последователност :

Първи месец : Упражнение 1 –2 –5
Упражнение 2 може да започнете едва след като овладеете изпълнението на упр.1 .Упр.5,,Релаксация на очите” , трябва да се изпълнява най-малко четири пъти на ден с продължителност поне две минути.
Втори месец : Упражнения 2 – 3 – 5 – 6
Трети месец : Упражнения 2 – 3 – 5 – 7 – 9
Четвърти месец : Упражнения 2 – 5 – 8 – 9
Пети месец : Упражнения 2 – 5 – 8 – 9
Шести месец : Упражнения 2 – 5 – 9 – 10 – 11
Седми месец : Упражнения 2 – 5 – 9 – 10 – 11

След седмия месец ( до една година ) всекидневната тренировка трябва да се състои най-малко от упражнения 2 – 3 – 5 – 9 – 11 .Ако разполагате с време , може да изпълнявате и упражнение 8, ,,Ментален вакуум “ най-малко веднъж седмично с продължителност минимум десет минути.Останалите упражнения може да се изпълняват по желание в определени ситуации, когато трябва да се справите с временни конфликти.

За по-нататъшната практика няма строго установени норми – прилагат се лични критерии, като се набляга на онези упражнения , които са най-полезни.Всеки може да определи упражненията , тяхната продължителност и честота на изпълнение според нуждите си .
Всички упражнения без изключение предизвикват издигане на нивото на съзнателност , различни са само механизмите .Издигането на нивото на съзнателност ( или – будност ) винаги означава релаксация, вътрешен покой , ясна мисъл , самосъзнание енергия и по-висока интелигентност.
Всички упражнения водят до релаксация и хармонизират психическото и физическо единство – така се постигат оптимални резултати и индивидът придобива все по-големи възможности за самореализация и постигане на истинско щастие.Следват Упражненията по реда на номерата .

А ето и две от упражненията:

УПРАЖНЕНИЕ 1 : ПЪЛНО ДИШАНЕ ( NB)

Застанете прави с леко разтворени крака , изправена глава и изнесени назад рамене.Започнете да вдишвате , като разширявате корема , т.е. като го изхвърляте напред , докато леко се издуе. Продължавайте да вдишвате, докато дробовете се напълнят, после разширете гръдния кош , при което коремът сам ще се прибере.Когато издишвате , старайте се да свивате леко корема , за да улесните изхвърлянето на остатъчния въздух.
Ако желаете да наблюдавате по-добре работата на диаграгмата, легнете по гръб и дишайте няколко минути в това положение.Трябва да дишате без да разширявате гръдния кош и без да движите раменете, разширявайки само центалната част на торса.
Упражнението е предназначено да превъзпита дихателните навици и слъжи като основа за други по-сложни упражнения.Може да го изпълнявате неограничен брой пъти всеки ден , докато се превърне в естествен начин на дишане , което ,разбира се , е желаната цел .
УПРАЖНЕНИЕ 2 : УТРИННО ДИШАНЕ ( NB)

Целта на утринното дишане е да повдигнете умствения тонус, да повишите нивото на съзнание , да натрупате енергия за деня и да постигнете хармонично и уравновесено психическо състояние .Упражнението съчетава дишане и движения – два еднакво важни елемента .Извършвайте движенията точно така, както е посочено , защото всяка позиция създава определено психическо състояние.За по-голяма яснота ще разделим това упражнение на пет части :

Част първа : Застанете прави , със затворени очи , събрани пети и разтворени пръсти на краката , изправете гръб , повдигнете глава . Изпънете добре ръцете напред, съберете дланите на височината на стомаха.Върховете на пръстите трябва да се докосват .
Част втора : Започнете да вдишвате през носа , като изхвърляте корема леко напред и бавно вдигате двете ръце, докато палците достигнат височината на раменете.
Част трета : Продължете движението , като разтваряте ръцете настрани, докато ги изпънете докрай и малко зад тялото , като в този момент дробовете ви трябва да са изцяло пълни.
Част четвърта : Започнете да издишвате през устата и едновременно бавно отпускайте ръцете надолу , докато дланите докоснат бедрата.В това положение дробовете трябва да са напълно изпразнени.
Част пета : Пауза за почивка , преди да изпълните цялото упражнение отново.

Особено важно е да изпълнявате движенията съвсем точно и да мислите само за това , което вършите.Трябва да синхронизирате вдишването така, че запълването на дробовете да съвпада с края на третата част на упражнението- т.е. със завършването на движението, при което ръцете са изпънати докрай назад. Издишването трябва да съвпада с края на четвъртата част.
Цялото упражнение трябва да продължи околоо 10 минути с приблизително 20 пълни вдишвания и издишвания.( по половин минута на един цикъл). Вдишвайте през носа , а издишвайте през устата, като изпускате леко въздуха през полуотворени устни , сякаш свирите с уста. През студените зимни дни може да промените този начин на дишане , като издишвате през носа , за да не простудите лигавицата му ( вдишвате студен въздух, издишвате топъл) .
За непривикналите с дихателни упражнения , отначало времето за изпълнение може да започне от 5 минути , като постепенно се увеличава.
Изпълнявайте упражнението прави , за предпочитане на празен стомах преди закуска. Важно е то в никакъв случай да не се превръща в неприятно задължение , стремете се да извличате от него приятно чувство. На практика приятното чувство се появява спонтанно , когато забележите , че сте станали по-жизнени и това ви помага да извличате удоволствие от ежедневната си дейност. Ако желаете , може да го повторите вечер, за да възстановите загубите от работата.

Ако представлява интерес за някого-ще препиша и останалите упражнения.

Поръчай книгата Труден Бог
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари