Извлечение на АНГЕЛ АНГЕЛОВ

(откъс)

…от изучаваната през 2002 г. в Марков колеж система на Дж. Холандер
…от “Принципи на НЛП” (Дж. О’Конър и Ян Макдермърт)
… от идеите за множество Азове (РАУ – Робърт А. Уилсън)

АКО ВСЯКА ЗНАЧИМА ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛАГАШ НА КОНКРЕТЕН АНАЛИЗ ПО МАТРИЦАТА…: Кой? Кого? Кога? Къде? Какво? И Как? Кому? Защо? За кой добре е или зле? За нас какво е то?… ДА ТЕ МАНИПУЛИРАТ ЩЕ СТАВА ВСЕ ПО-ТРУДНО
КПД

“НЕВЪЗМОЖЕН” ПРЕДГОВОР

В стигналата до нас викторианска фантазия “Равниния” героите са общност от геометрични фигури, които живеят в напълно двуизмерен свят. Започва се с това, че разказвачът, Квадрат на средна възраст, сънува тревожен сън, че посещава едноизмерната страна “Линия”, чиито обитатели могат да се придвижват само от точка до точка.Все по-притеснен, той прави опит да се представи кой е – че е линия на линиите, че идва от страна, където можеш да се движиш не само от точка до точка, но и от една права до друга. Разгневените линейци са готови да се нахвърлят върху него, когато той се събужда…По-късно същия ден той се опитва да помогне в уроците на внука си, малкия Шестоъгълник. Внукът изказва предположението, че е възможно да съществува Трето измерение – място както с различни плоскости, така и с “горе” и “долу”. Квадратът заявява, че това е глупава и невъобразима идея. На входа се почуква и вратата се отваря. Посетителят се представя като Кълбо. Привидната промяна на размерите му и изчезването му от полезрението на Квадрата се дължат на това, че се движи в пространството по посока на Квадрата и се спуска едновременно с това надолу. Като разбира, че по този начин няма да убеди Квадрата в съществуването на Третото измерение, вбесеното Кълбо го кара да преживее дълбочината. Квадратът навлиза в преживяването: “Изпитвам главозамаймащо, болезнено зрително усещате, което не е точно гледане. Виждам Линия, която не е съвсем Линия. Пространство, което не е само Пространство. Не съм на себе си – това е или лудостта, или Ада”. “Нито едното, нито другото – спокойно отвърнал гласът на Кълбото – Това е познание. Това е Триизмерност. Отвори отново очи и се опитай да гледаш спокойно”. След като видял другото измерение, Квадратът станал евангелист и се опитал да убеди своите сънародници от Равниния, че Пространството е отвъд примитивните понятия на математиците-плоскандци. При тази негова упоритост най-накрая го хвърлили в затвора за обществено назидание. От тогава нататък всяка година го навестявал върховният жрец на Равниния, Главният кръг, за да види дали не му е дошъл умът, но твърдоглавият Квадрат продължавал да настоява, че съществува Трето измерение. Той не можел да го обясни, но не искал и да го забрави, защото го бил преживял. Сега ти разбра една от поуките от тази история: единственият начин да “узнаеш” нещо за духовните моменти, е да ги преживееш. Още нещо: освен поучителна, историята е и красиво начало на твоето пътешествие по следващите страници на Познанието. Така че – на добър път! (АА).

НЕВРО-ЛИНГВИСТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (NLP)
I.СЪЩНОСТ. 1. Наука на съвършенството, модел на начина, по който човек структурира своя опит. Представлява генеративна психология. 2. Наука за изследване на субективния опит. 3. Наука, която разкрива дълбоките структури на човешкото същество и процесът, чрез който тези невидими структури се превръщат в повърхностни, като определят начина ни на взаимодействие с околния свят. 4. Думата “невро” се отнася до ума и начина по който е организиран менталния ни живот; думата “лингвистично” ни насочва към езика, начина, по който го използваме и по който той ни влияе; думата “програмиране” се отнася до сериите повтарящо се поведение в нашия живот и до начина, по който действаме целенасочено, затова обобщено казано: НЛП Е МЕТОД, КОЙТО СЕ НАСОЧВА КЪМ ВРЪЗКИТЕ, ТЪЙ КАТО НАШИТЕ ДУМИ, МИСЛИ И ДЕЙСТВИЯ СА ТОВА, КОЕТО НИ СВЪРЗВА С ХОРАТА ОКОЛО НАС, СЪС СВЕТА КАТО ЦЯЛО И С ДУХОВНОТО ИЗМЕРЕНИЕ. (НЛП). 5. Нашият ум, тяло и дух се пресичат в убежденията ни. Това, в което вярваме дълбоко в себе си, влияе на нашите мисли и действия. НЛП не разглежда убежденията ни като верни или погрешни, а като полезни и безполезни. 6. Процесът на себеизграждане е всъщност НЛП– тъй като съзнанието е езикова структура, ние фактически инсталираме софтуер в собствения си хардуер винаги, когато се влияем от някакви идеи или модели за поведение, които ни “говорят” нещо.
II.ИСТОРИЯ – НЛП започва развитието си в началото на 70-те години на 20. век, когато Ричард Бендлър, студент по психология в Калифорнийския университет, Санта Круз, започва да работи с Джон Гриндър, който по това време е асистент по езикознание. Двамата моделират трима души: Фриц Перлс – психолог с нови идеи и основател на гещалт-терапията, Виржиния Сатир, основната сила, която лежи зад семейната терапия, както и Милтън Ериксън – световноизвестен хипнотерапевт, чиито идеи се доразвиват в т. нар. Ериксонова терапия. Освен това заимстват и други открития и идеи от много учени, основно от Грегъри Бейтсън – британски писател и мислител по антропология, кибернетика и комуникационни теории. Първите им модели се занимават с вербалните и невербалните комуникационни умения. Впоследствие НЛП дава началото на серия техники, които може да се ползват както в личен, така и в професионален план. Използват се из целия свят в области от типа на спорта, бизнеса, търговията и образованието, като ни дава възможност не само да излезем навън и да повлияем на другите, но и да се вглъбим навътре и да обединим различните елементи на своята личност. Технологията е развита от д-р Холандер и позволява осъзната самонамеса в структурите на личността и тяхното прагматично преаранжиране. Н. Може да се използва чрез различни утвърждения, променящи в положителна посока цялостната психологическа картина на себепреживяване на индивида.
III. ОПОРНИ СТЪЛБОВЕ. Има 4 опорни стълба – 1. Изграждане на рапорт както със самия себе си, така и с другите; 2. Познанието на това, което желаем, поставянето на нашата цел или изход; 3. Сетивна острота, активното използване на нашите сетива; 4. Гъвкавостта на поведението при използването на множеството възможности за избор.

ОСНОВНИ ПРЕЗУМПЦИИ НА НЛП
1. ХОРАТА РЕАГИРАТ НА СВОЯТА КАРТА НА РЕАЛНОСТТА, А НЕ НА САМАТА РЕАЛНОСТ – Ние действаме и общуваме именно по тези карти. НЛП представлява способността ни да променяме тези карти, а не самата реалност. 2. ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНО – Достатъчно е да съзнаваме каква е целта. Всичко, което правим, има някакъв смисъл. Винаги желаем нещо, въпреки че това не винаги ни е ясно. Това се отнася дори и за най-земните неща. Ако това не беше така, човешкото поведение би било произволно и неразбираемо. 3. ЦЯЛОСТНОТО НИ ПОВЕДЕНИЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИ НАМЕРЕНИЯ – Поведението ни винаги се опитва да постигне нещо стойностно за самите нас. Човек не може да се идентифицира със своето поведение. НЛП разграничава намерението или целта, която стои в основата на действието, от самото действие. Това, което се реализира като отрицателно действие, е такова, защото не забелязваме целта, лежаща в основата му. 4. БЕЗСЪЗНАТЕЛНАТА ЧАСТ ОТ НАШАТА ПСИХИКА Е ДОБРОЖЕЛАТЕЛНА – Идеята е, че безсъзнателната част на психиката уравновесява съзнателната, като същевременно не е вътрешно озлобена към нас. Нашето безсъзнателно контролира по-голяма част от поведението ни независимо дали разбираме съзнателно или не неговата цел. То ни подкрепя 24 часа в денонощието. 5. ПО-ДОБРЕ Е ДА ИМАМЕ ИЗБОР, ОТКОЛКОТО ДА НЯМАМЕ. 6. ХОРАТА ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР ЗА МОМЕНТА –Независимо от това колко самоунищожително, странно или греховно е поведението ни, то представлява най-добрия ни избор, който сме могли да направил в съответния момент, при определената от нас карта на света. Ако дадете по-добър избор на човек в неговата карта на света, той веднага ще го последва. 7. ХОРАТА РАБОТЯТ ПО ИДЕАЛЕН НАЧИН – Никой не греши и всеки човек има своята стойност. Въпросът е да откриете как действа човек, за да можете ефективно да промените начина му в такъв, който дава по-добри или желани резултати. 8. ЦЕЛ НА ОБЩУВАНЕТО Е ОТГОВОРЪТ, КОЙТО ПОЛУЧАВАМЕ – В общуването няма грешки, има само отговори и обратна връзка. Всяко преживяване може да бъде използвано. Ако не получавате това, което желаете, просто опитайте нещо друго. Не можем да спрем смисъла на това, което виждаме, чуваме или чувстваме. Ние не само общуваме умело и творчески, но същевременно и възприемаме по същия начин. Погрешното разбиране е цената, която заплащаме за това, че може да изказваме и загатваме множество незабележими светлосенки на значенията. Може би е чудо фактът, че изобщо ни разбират! Когато общуваме, нашата цел е да пренесем определена идея. Как ще разберем дали сме успели? Когато другия човек получи същото съобщение. Подателят не може да предвиди точно какво ще означава сигналът му за другия човек. В общуването не съществува провал – винаги успявате в предаването поне на нещо. Но то може да не бъде това, което сте имали предвид. Недоразуменията се случват, когато предимно обръщате внимание на отговора на другия човек, а не като се опитвате да разчетете мислите му, или като се самозалъгвате. Когато имате предвид определено нещо, а другият човек ви показва, че е разбрал нещо друго, никой не е сбъркал и няма виновник. Приемането на отговорността за вашето общуване не винаги означава, че трябва да се извинявате. Никой не е виновен, че е човек. Освен това обвиненията рядко стимулират обучението. Изправени срещу един неприятно неконтролируем свят, много хора започват да се притесняват. Искат да получат отговора от рода на “да” и “не”, а не отговора “може би” или “вероятно”. Но трудно можем да постигнем сигурност и обикновено цената е прекалено висока. Промяната е единственото нещо, на което можете да се облегнете. 9. ЧОВЕК ИЛИ ИМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВСИЧКИ ИЗТОЧНИЦИ, КОИТО МУ ТРЯБВАТ, ИЛИ МОЖЕ САМ ДА СИ ГИ СЪЗДАДЕ – Една от основните презумции на НЛП. Няма безполезни хора, има само такива състояния. 10. УМЪТ И ТЯЛОТО СА ЕДНА СИСТЕМА – Те си взаимодействат и взаимно си влияят. Не е възможно да промениш едното, без това да повлияе и на другото. 11. ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕРАБОТВА ЧРЕЗ СЕТИВАТА –Нашите сетива приемат определени елементи на реалността. Човешкото око реагира на малък сектор на електромагнитна честота, която стимулира ретината, като по този начин съобщението се изпраща за анализ към зрителния сектор на мозъчната кора на всяко от двете полукълба. Това включва свързване на новата информация със спомените за други преживявания, за да може да се формира възприятие известно в неврологията като ЗАПОМНЕНО НАСТОЯЩЕ. След това ние проектираме това възприятие към света и действаме така, сякаш то действително е там. Приличаме на зрители в кинозала, които си мислят, че филмът е част от екрана, докато той е на ролките в прожекционната. Единственото, което можем да кажем със сигурност е, че действително не знаем точно какво става там. Въпреки това, докато сме в съзнание, имаме способността да решаваме кои сигнали от средата са най-важни в определена ситуация и трябва да бъдат осъзнати на фона на всички възможни такива. Ние не разтваряме широко вратите на своето възприятие, иначе бихме се претоварили. На вратите сме поставили пазачи: убеждения, ценности, интереси, занимания и размисли. Всички те пазят вратата, за да ни защитят от сетивно претоварване. 12. МОДЕЛИРАНЕТО НА ВСЯКА УСПЕШНА ДЕЙНОСТ ВОДИ ДО СЪВЪРШЕНСТВО. АКО ЧОВЕК Е СПОСОБЕН ДА НАПРАВИ НЕЩО, ТОЙ МОЖЕ ДА ИЗГРАДИ МОДЕЛ НА СВОЕТО ДЕЙСТВИЕ И ДА НАУЧИ И ДРУГИТЕ ДА ВЪРШАТ СЪЩОТО – 1. Съвършенството може да се моделира. Тъй като “цялото Царство божие се намира в теб” (и в мен), остава само да Го откриеш и да Го моделираш! (АА). 2. Обобщение на Пешо: Вече знаеш, че най-могъщото средство, с което разполагаш, био-компютърът в главата ти. Използван по предназначение, твоят ум може да направи живота ти по-хубав от всичко, за което някога си мечтал. Научил си формулата на абсолютния успех: знай целта си, предприемай действия, развий остър усет за това, което получаваш и променяй поведението си докато постигнеш желаното. Живеем във време, когато приказният успех е достъпен за всички нас, но го постигат само онези, които предприемат действия. Знанието е важно, но не достатъчно. Ти разбра значенето на МОДЕЛИРАНЕТО. Може да се учиш от опит, от проби и грешки, или да ускориш безгранично процеса като моделираш (ТМТ: третичната ситуация – опитът на цивилизацията). Резултатът на всеки е бил създаден от специфична поредица от действия, извършвани по конкретен синтаксис. Значително ще намалиш времето необходимо за овладяване на дадени умения, като моделираш вътрешните (умствени) и външните (физически) действия на хората. (из резюме на ден 7.4.). 13. АКО ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ НЕЩО – ДЕЙСТВАЙТЕ – Една от основните презумции на НЛП, която прави всички останали принципи и презумции действителни. Ученето се крие в дейността. Принципите стават нещо съвсем различно в дейността. Например аз имам основни убеждения за своята самоличност, които дават дълбоко отражение върху всичко. Убежденията: “Общо взето аз съм добър човек” и “Аз съм глупак, който успява само по случайност” ще ме доведе до съвсем различни преживявания. Същевременно ние имаме и убеждения, които се отнасят за нещата отвъд личността ни. Когато попитали Алберт Айнщайн, кой е най-важният въпрос за човечеството, той отговорил: “Най-важният въпрос за човечеството е: Вселената приятелски настроена ли е към нас?” Отговорът, който ще си дадем на този въпрос, ще ни обясни какво значи да бъдеш човек, а това ни довежда до духовното царство.

Поръчай книгата Труден Бог
предишна писаницаБезумецът
следваща писаница***
Truden Web Site
Truden Web Site е създаден на 1.08.2003 година. Повечето материали публикувани до 2011 година носят подписа Truden Web Site. Този подпис носят и всички материали, чиито автори желаят анонимност.
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари