Awareness beforehand
Awareness beforehand

Awareness beforehand бе представено като концепция, преди около две седмици.

Бях поканен в Rational Responders да дам научно доказателсво за съществуването на Бог.
Знаейки начинът по който мислят всички атеисти и „победното“ тяхно „Искаме доказателства” аз реших да им представя най-неопровержимото доказателсво, което не се нуждае от доказателства – „възможността да осъзнаваш”.

Основните точки в дискусията са представени на Английски език в http://mnogo.truden.com започвайки от 50/50 (Part One), където следвам методът на предварително подготвяне на съзнанието за абстрактно мислене, преди да бъде доведено до окончателната идея.

Тук бих искал да представя на Български концепцията „Awareness beforehand” която е в основата на споменатата по-горе дискусия.

Името „Awareness beforehand” ми дойде на Английски като естествено отражение на концепцията и би трябвало да се превежда на Български като “Съзнание преди всичко останало”. Ако някой има по-добър превод, бих се радвал да го сподели с нас, за да имаме едно по-точно Българско име за тази концепция.
Какво всъщност представлява тя?

Написаното по-долу е мислено от мен на Английски и изпитвам затруднение в намирането на точни български думи. Бих приел поправки ако смисловото значение на предложените думи покрива концепцията.

Awarenes Beforehand

Науката може да приеме съществуване (на обект) само при наличието на наблюдение. Ако обектът не е наблюдаван, но се предполага неговото съществуване, науката говори за предсказване на съществуване.

„Съществуване“ е наличието на обект в нашето наблюдение.

В този смисъл, за да има „съществуване” е необходимо съзнание чрез което наблюдението се осъществява. Ако приемем, че наблюдението се осъществява от апаратура, то съзнание е необходимо за да се извърши наблюдение върху резултата от апаратурата.

При всички случаи е необходимо съзнание.

Извод: Съзнание е необходимо, за да е възможно „съществуване”.

Теоретически е невъзможно да се докаже, че мозъкът произвежда съзнание, защото всяко доказателство трябва да бъде наблюдавано от Съзнание, докато обратното е възможно – себеосъзнаването е себе-доказано.

Концепцията не се нуждае от доказателства и всяка точка в нея е себе-доказана.

Обяснение

Човешкото мислене работи с понятия и концепции, които понякога лъжливо обръщат страните и дават невярна представа за обкръжаващата ни среда и живота като концепция.
Приемайки, че съзнанието наблюдава и регистрира предмет, лесно можем да стигнем до извода, че понятието „съществуване” е отнесено не към обекта а към съзнанието.
Съществуването на обекта не започва от момента на наблюдение върху него, но момента на наблюдение прави съществуването на обекта валидно за съзнанието, затова „съществуване” не би било възможно като концепция (понятие) преди съзнанието да регистрира нещо различно от себе-осъзнаване.

Един вид, ако съзнанието има само себеосъзнаване и никога не е наблюдавало нещо друго, „съществуване” е невъзможно понятие (концепция).

Тънкостта стои във факта, че ние сме съзнание. Ние вече ползваме понятието „съществуване” и го пренасяме вън от нас като нещо валидно единствено за обекта и никога за нашето осъзнаване.

Естествен е въпроса (и вече ми бе зададен), ако някъде съществува предмет, който ние не сме наблюдавали, можем ли да кажем, че той не съществува?

Отговорът е: естествено във Вселената съществуват обекти, които ние не сме наблюдавали, но този въпрос не би могъл да бъде зададен, ако понятието „съществуване” не ни беше известно и в употреба.

Всъщност всичкото възможно „съществуване” ни е вече известно чрез нашите пет сетива.
И е повече от очевидно, че нищо извън нашите пет сетива не може да съществува за нас, но можем ли да твърдим, че нищо повече от това не съществува?
Не.
Но и не бихме могли да се питаме за това, ако никога не бяхме ползвали поне едно от сетивата си, които ни дават идеята за съществуване вън от нас.

Всяко същество способно да наблюдава е точка на наблюдение в Съзнанието.
Когато възможността за наблюдение от определена точка се прекъсне, всяко съществуване изчезва и ние наричаме това „смърт“. Ако няма нито една точка за наблюдение върху вселената тя е „несъществуваща“ тъй като не е отнесена към Съзнанието. Също както не е съществуващо всичко онова, което не е познаваемо за нашите пет сетива.

Това е, Awareness beforehand.
Надявам се, че ние Българите имаме по-развита способност да работим с абстракции, понятия (концепции) и това ще направи разбирането на тази концепция много по-лесно и чисто.

Ако въпросите са твърде много, бихме могли да проведем дискусията в нашите Форуми.

Поръчай книгата Труден Бог
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари