Все повече хора се убеждаваме, че в „цивилизования“ ни начин живот има нещо много сбъркано. Някои от нас дори са готови и вече правят първата крачка към една коренна промяна.

Проект
Еко имения

1. ИДЕЯТА – ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ПРИРОДАТА ::

Много наши съвременници вярват че развитието на науката и индустрията “облегчава” ежедневието ни и създава удобства. Истината е че днес ние водим живот много малко съвместим с природната среда, зависим от изкуствени структури и всякакъв вид машини и автомати, който начин на живот поражда многобройни заболявания, социални и екологични роблеми.

Време е да си дадем сметка, че за да живеем добре и здравословно, трябва да променим начина си на живот. Докато условията, които пораждат болестите, замърсяването на природната среда и социалните конфликти не се премахнат, проблемите няма да се премахнат също.

Природата изначално ни е предоставила всичко от което се нуждаем, за да живеем добре и без ексцеси – храна (плодове, зеленчуци, домашни животни), подслон, природни лекарства (билки), различни материали за постройки (камък, дърво, глина), дрехи (памук, лен, коноп, вълна), за изработване на различни предмети за бита и пр.

Нещо повече, природата е също красота, хармония, вдъхновение и живителна енергия.

Ако направим равносметка, ще се убедим че съвременните технологически постижения – електричеството, телефона, медиите, индустрията и търговията – причиняват много повече вреда отколкото полза за хората.

Този проект е дело и цел на група съмишленици от различна възраст и среда, които желаят да напуснат градския дехуманизиран живот и да се завърнат в лоното на природата, да живеят и работят с любов и уважение към природната среда и ближния.

2. ПОДХОДЯЩИ МЕСТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКО – ИМЕНИЯ :

В райони (полупланински, хълмисти или равнинни) отдалечени от градове и идустриални дейности, запазени екологично, евентуално обезлюдени села, с естествен воден източник (река, подпочвени води).

3. ЕКО ИМЕНИЕТО:

а) площ за едно еко имение – 10 дк.

б) постройки (къща, плевня, обор, работилница) – конструирани изклчиително с естествен материал – камък, тухла, дърво – без използуване на машини.

в) обзавеждане – за текстила, мебелите, посудата, облеклото се използуват изключително естествени материали и занаятчийска (ръчна) изработка

Еко имението включва (примерно)

 къща ;
 плевня ;
 обор ;
 работилница – оборудвана с инструменти (безмоторни) за дърводелство, грънчарство, железарство, кошничарство. Възможно е да се предвиди една обща работилница за няколко имения или за цялото еко селище.

Външната и вътрешната архитектура са в хармония с мястото, (стил село Лещен). Вътрешното обзавеждане и украса е в стила на селска къща от началото на века – мебели от дърво, посуда от дърво, грънчарска и бакър, сламеници, текстил (килими, постелки) памучен, вълнен или ленен, домашно тъкан.
За отопление се използуват дърва или въглища, за осветление – свещи или газени лампи.

Не се предвижда използуването на електричество, радио, телевизия, телефон, водопровод свързан с централна мрежа, ни клозет във вътрешността на къщата.

Всичко което има синтетичен произход и фабрична направа, също машини и инструменти, работещи с електричество или бензин са абсол ютно изключени от употреба в еко имението и еко селището.

4. СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ – САМОДОСТАТЪЧНОСТ :

Жителите на еко именията произвеждат сами всичко което им е нужно – храна, облекло, предмети за бита, постройки, мебели, посуда, инструменти и пр. – в работилниците си. Работата е занаятчийска и с природни материали, които се намират в същата местност.

Използуването изключително на естествени материали за лично задоволяване (а не прекомерна продукция за търговски цели) запазва чиста природната среда и не променя изгледа на местността несвойствено.

Работата на жителите в едно еко имение включва примерно:

 Отглеждане на плодове, зеленчуци, зърнени храни, лен, памук;
 Отглеждане на домашни животни (кон, магаре, овца, коза, крава)
 Занаятчийски и творчески дейности – железарство, дърводелство, грънчарство, кошничарство, обработване на текстила (предене, тъкане, шиене, бродиране, плетене)

Нашата продукция е предназначена изключително за собствено ползуване и обмен на продукти с други жители на еко имения или други еко селища, които изключват от употреба парите.

Всякаква дейност и интензивна продукция с изключителна цел за търговия и парична печалба се изключва.

Само непредвидена свръхпродукция, която превишава нуждите на семейството, може да се изнася на пазара и да се продава срещу заплащане в пари. Тези пари ще се използуват за непредвидени разходи извън нашите структури – примерно комуникации (телефон, Интернет), належащо пътуване, транспорт и пр.

5. СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ – каруца, кон, магаре, муле.

Възможен компромис (за обсъждане) – поддръжка на автомобил (4×4 или минибусче) за общо ползуване за по-далечни наложителни или спешни пътувания.

6. КОМУНИКАЦИИ :

a. пощенска кутия в най-близкия град;
b. ползуване на телефон и Интернет на приятел, живущ в град, в замяна на домашни продукти от еко имението.

Възможен компромис (за обсъждане) – инсталация и поддръжка на сателитна връзка телефон и Интернет, захранвани от слънчеви батерии, за общо ползуване в общинския център на еко селището.

7. УЧИЛИШНА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕКО СЕЛИЩЕТО :

Изработва се обща образователна програма за децата от еко селището. Всеки жител пема периодично функцията на преподавател съобразно познанията си, независимо дали е родител или не (по модел на училището на Щетинин).

8. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ЕКО СЕЛИЩЕТО :

Културни и творчески дейности – изучаване и практикуване на музика, фолклор, рисуване, занаятчи, природна медицина, биологично селско стопанство, организиране на срещи.

Освен еко имения, които са частна собственост, предвижда се изграждането на общинска сграда, която да съдържа за общо ползуване:

комуникационнен възел (телефон, факс, Интернет);
салон за събирания , празници, спектакли, срещи;
библиотека;
класно (училищно) помещение;
няколко стаи за гости.

Очаква се от всеки жител на селището да участва в обшите дейности съобразно своите знания, умения, наклонностти и интереси.

Извънредните разходи (абонамент Интернет и телефон, покупки за общинската сграда и общите дейности и т.н.) се финансират от продажбата на излишъците от селскостопанска и занаятчийска продукция и/или от финансови помощи.

9. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ :

Здравословен начин на живот, природна медицина и техники.

10. СОЦИАЛНИ ЗАСТРАХОВКИ (ЗДРАВНИ, ПЕНСИИ) – никакви.

Жителите на еко селището се грижат сами за своите старци и болни.

11. ЕВЕНТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА САМОФИНАНСИРАНЕ (ЗА ОБСЪЖДАНЕ) :

За покриване на външни и изключителни разходи само в случай на нужда – екотуризъм, природолечение, продажба на занаятчийски и селскостопански произведения или домашни животни. Във никакъв случай да не се поддържат тези дейности само за печалба.

12. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА

Необходим е (за обсъждане на цифрите):

– начален капитал за покупката на земя, конструкцията и благоустройството на еко-именията и общинската сграда;

– периодична финансова помощ през първите 3 години – време необходимо за установяване, организация на селището, общинските дейности (комуникации, транспортно средство) и дочакване на първите реколти.

Ноември 2003

Поръчай книгата Труден Бог
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари