Шри Рамакришна

ПРИТЧИ

Вие виждате много звезди на небето,

те изчезват, когато изгрява Слънцето,

но кой ще каже, че на дневното небе няма звезди?

И така, о човеко! Ако ти не виждаш Бога,

не казвай, че Той не съществува,

защото твоето неведение ти пречи да го съзреш. Напразно е живял този,

който, след като е получил рядката възможност

да се роди като човек, не е съумял

да реализира Бога в своя живот.

Лампата не може да гори без масло.

Човекът не може да живее без Бога.

Брахман – това е Бог безличностен, неизменен,

неподвижен, без атрибути.

Брахман не може да бъде описан с думи.

Ако човек никога не е виждал океана,

как да му разкажеш за него?

Можеш само да кажеш: „Вода. Отвсякъде – вода“.

Така и реализиралият Брахман

може да каже само

„Брахман, Брахман навсякъде!“

Брахман е над ума и речта,

над концентрацията и медитацията,

над знанието, познаващия и познаваемото,

дори над концепцията за реалното и нереалното.

Накратко: Той е над всичко относително.

Брахман е над знанието и неведението,

доброто и злото, добродетелта и порядъка, щастието и нещастието,

над всички проявления на двойнственост.

Какво остава, когато се отхвърли всичко двойнствено?

Остава Абсолютът, описан във Ведите

като Абсолютно постоянство, Абсолютна Чистота, Абсолютно Знание.

Човекът осквернява храната,

ако я сдъвче и после я изплюе.

По същия начин той осквернява Ведите, Тантрите, Пураните

и всички свещени книги на света с това,

че твърде много говори за тях,

и свещените думи излизат от устата му

като сдъвканата храна.

Но Брахман, Абсолютът,

не може да бъде осквернен,

защото човешката реч

е безсилна да Го изрази.

Има Бог, лишен от форма,

има Бог, притежаващ форма,

но Бог е над формата

и над безформеността.

Само Той самият може да каже

какво още е Той.

Богът във форма и без форма

прилича на леда и водата:

водата замръзва и получава форма,

ледът се стопява и формата изчезва.

Богът във форма и без форма –

това е една и съща Същност.

Представете си, че виждате безбрежен океан,

безкрайно водно пространство,

и само тук-таме виждате късове лед –

вода, получила форма

под действието на студа.

Както студът действа на водата в океана,

така и любовта на вярващия въздейства на Бога без форма:

Безкрайното се превръща в Крайно,

и се явява на човека, приемайки форма.

Изгрява слънцето, и ледът се топи,

така идва знанието и Богът във форма

се стопява, превръщайки се в безформеност.

Невидимият Брахман,

Чистото Съществуване-Знание-Блаженство

прилича на безбрежен океан,

в който аз пребивавам в пълна самота,

но когато виждам в този океан

Хари, Личностното Божество, вечно играещо,

аз намирам покой,

като човек, който потъва, но накрая достига брега.

Небето изглежда синьо, но то е прозрачно.

Същото е и с морската вода – морето е синьо,

но приближете се и вземете в шепите си

малко вода – тя е безцветна.

Личностният Бог, например моята Божествена Майка,

изглежда различен от Брахман,

но елате по-близо, реализирайте Я –

и ще видите, че Тя и Брахман са едно.

Бог е един, но има много аспекти.

Както един и същ стопанин на дома

за един от членовете на семейството е баща,

за друг – брат и съпруг – за трети,

така и Бог се явява в различни ликове

на различните вярващи в различните религии.

Знаете ли какво виждам?

Аз виждам Бога във всичко.

Хората и другите същества

ми се виждат като празни форми:

те движат своите ръце, крака, глави,

а вътре в тях е самият Господ.

Учителите са стотици и хиляди.

Почти всеки се стреми да стане Учител.

Но ще се намерят ли мнозина,

които да искат да станат ученици?

Един пътник седнал да си почине в сянката на голямо дърво.

Дървото било вълшебно, но той не знаел за това.

Той си помислил, че би било по добре да си почине в удобно легло,

отколкото да седи на земята.

В същата минута до него се появило легло.

Той се учудил, но легнал в него и се отдал на блажен отдих.

Но скоро нова мисъл се появила в ума му:

„Ако се сбъдва това, за което помисля,

то нека се появи млада слугиня,

и нека тя да гали моите уморени нозе.“

В същата тази минута се появила млада слугиня

и започнала да гали нозете му,

като му доставяла неизразима радост.

Тогава той почуствал глад и помислил за ядене,

и веднага бил обкръжен от най-вкусна храна.

След като се наситил, се върнал в леглото,

но в същото време вече се било стъмнило,

И той изведнъж със страх си помислил,

че може да дойде тигър

и да наруши щастливия му живот.

И в същия миг се появил тигър,

вкопчил се в него и започнал да пие кръвта му.

Такава е съдбата на човека.

Ако той иска от Бога здраве, пари и слава,

желанията му се удовлетворяват поне частично,

но тогава той се плаши от тигъра,

който се е скрил зад тези дарове.

Този тигър е загубата на здравето, богатството и славата.

Няма нищо по-трудно от това да се освободиш от идеята за тялото.

Най-лесният начин за концентрация

е съзерцаването на пламъка на свещта.

Неговата вътрешна светлосиня зона

е причинното тяло или Карана-шарира.

Фиксирайте ума си в тази точка

и бързо ще достигнете съсредоточеност.

Ярката зона около светлосинята

е укшма-шарира или финото тяло,

а най-външната изобразява плътното тяло.

Аз познавах човек на име Чандра,

който придоби сила, наречена Гутикасиддхи.

Имайки при себе си муска / Гутика /, той можеше да става невидим

и да прониква навсякъде, където си поиска.

Отначало той беше аскет и почиташе Бога,

но по-късно, когато разви чудотворната сила, той се отвърна от Бога

и започна да удовлетворява своята низша природа.

Оставайки невидим, той проникваше във вътрешността на къщи,

в които имаше забранени връзки с жени.

Аз го предупреждавах, но той не ме слушаше.

Свърши се с това, че той изгуби своята сиддхи и пропадна на дъното на живота.

В периода на моята аскетическа практика в Панчавати

там дойде човек на име Гириджа.

Той беше велик йогин.

Веднъж през нощта аз исках да се прибера в моята спалня,

и той, за да освети пътя ми,

вдигна ръка и цялото му тяло започна да излъчва силна светлина.

Аз го посъветвах да не прилага тази сила

и да обърне ума си към реализацията на Висшата Реалност.

Той изгуби силата, но напредна в истинската духовност

Поръчай книгата Труден Бог
предишна писаницаКрайпътен ресторант (разказ)
следваща писаницаНептунова поща
Truden Web Site
Truden Web Site е създаден на 1.08.2003 година. Повечето материали публикувани до 2011 година носят подписа Truden Web Site. Този подпис носят и всички материали, чиито автори желаят анонимност.
Запиши се за отговори
Уведоми ме за
guest
0 Коментара
Мнения в полето
Виж всички коментари